Durada 4 anys
Horari Matí
Pràctiques Obligatòries, Optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
grauGRIN

Resum

 1r2n3r4tTotal
Bàsica4624  70
Obligatòria14364834132
Optativa  12618
Pràctiques   88
Treball de fi de Grau   1212
Total60606060240
 

1r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Primer
Idioma I. Anglès per a les Relacions Internacionals 1M1RINObligatòria4.00
Filosofia PolíticaM2RINBàsica6.00
Fonaments d'HistòriaM2RINBàsica6.00
Introducció a l'EconomiaM2RINBàsica6.00
Seminari I: Metodologia i expressió LingüísticaM2RINBàsica8.00
Semestre: Segon
Idioma II. Anglès per a les Relacions Internacionals 2M1RINObligatòria4.00
Història ContemporàniaM2RINBàsica6.00
Introducció al DretM2RINBàsica6.00
Seminari II: Seguiment Actualitat InternacionalM2RINBàsica8.00
Introducció a la Ciència PolíticaM3RINObligatòria6.00
 

2n

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Tercer
Idioma III. Anglès per a les Relacions Internacionals 3M1RINObligatòria4.00
Dret Internacional PúblicM2RINBàsica6.00
Economia Política InternacionalM2RINBàsica6.00
Història de les Relacions InternacionalsM2RINBàsica6.00
Seminari III: Introducció a les RIM3RINObligatòria8.00
Semestre: Quart
Idioma IV Obligatòria4.00
Àrab 1   
Francès 1   
Comerç InternacionalM2RINBàsica6.00
Estructura Política InternacionalM3RINObligatòria6.00
Seminari IV: Anàlisi de ConflictesM3RINObligatòria8.00
Teoria de les Relacions InternacionalsM3RINObligatòria6.00
 

3r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Cinquè
Idioma V Obligatòria4.00
Àrab 2   
Francès 2   
Organitzacions InternacionalsM3RINObligatòria6.00
Seminari V: Estudis Regionals I (Orient Mitjà & Nord Àfrica o Àsia)M3RINObligatòria8.00
Tècniques d'Investigació en les RIM3RINObligatòria6.00
Itinerari d'especialització: Comunicació Internacional
Comunicació Corporativa (I). Principis de Màrqueting i ComunicacióM6RINOptativa3.00
Teoria de la ComunicacióM6RINOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Economia Internacional i Desenvolupament
Economia del DesenvolupamentM6RINOptativa3.00
Finances InternacionalsM6RINOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Política Exterior i Unió Europea
Democràcia i Processos de DemocratitzacióM6RINOptativa3.00
Estudis de Pau i SeguretatM6RINOptativa3.00
Semestre: Sisè
Idioma VI Obligatòria4.00
Àrab 3   
Francès 3   
Política ExteriorM3RINObligatòria6.00
Seminari VI: Estudis Regionals II (Llationamèrica i el Carib o Àfrica Subsahariana)M3RINObligatòria8.00
Sistema de la UEM3RINObligatòria6.00
Itinerari d'especialització: Comunicació Internacional
Comunicació Corporativa (II): Màrqueting InternacionalM6RINOptativa3.00
Relacions Públiques Internacionals i Comunicació CorporativaM6RINOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Economia Internacional i Desenvolupament
Economia Política dels Negocis InternacionalsM6RINOptativa3.00
Sistema de Cooperació Internacional al DesenvolupamentM6RINOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Política Exterior i Unió Europea
Diversitat Cultural i Desenvolupament InternacionalM6RINOptativa3.00
Diplomàcia i Relacions DiplomàtiquesM6RINOptativa3.00
 

4t

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
PràcticumM4RINPràctiques8.00
Seminari VII: Seguiment PràctiquesM4RINObligatòria4.00
Drets HumansM6RINObligatòria6.00
GeopolíticaM6RINObligatòria3.00
Governança GlobalM6RINObligatòria3.00
Negociació, Lobby&AdvocacyM6RINObligatòria6.00
Semestre: Vuitè
Idioma VII Obligatòria4.00
Àrab 4   
Francès 4   
Projecte de Fi de GrauM5RINTreball de fi de Grau12.00
Seminari VIII: Desenvolupament de ProjectesM5RINObligatòria8.00
Itinerari d'especialització: Comunicació Internacional
Gestió de la Comunicació TransnacionalM6RINOptativa3.00
Internet i Societat GlobalM6RINOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Economia Internacional i Desenvolupament
Integració Econòmica Internacional i Economia de la UEM6RINOptativa3.00
Internet i Societat GlobalM6RINOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Política Exterior i Unió Europea
Internet i Societat GlobalM6RINOptativa3.00
Política Exterior de la UEM6RINOptativa3.00