Durada 4 anys
Horari Matí
Pràctiques Obligatòries, Optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Modalitat Presencial
grauGRIN

Resum

1r2n3r4tTotal
Bàsica462470
Obligatòria14364834132
Optativa12618
Pràctiques88
Treball de fi de Grau1212
Total60606060240

1r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Primer
Anglès per a les Relacions Internacionals 1M1RINObligatòria4.00
Filosofia PolíticaM2RINBàsica6.00
Fonaments d'HistòriaM2RINBàsica6.00
Introducció a l'EconomiaM2RINBàsica6.00
Seminari I: Metodologia i expressió LingüísticaM2RINBàsica8.00
Semestre: Segon
Anglès per a les Relacions Internacionals 2M1RINObligatòria4.00
Història ContemporàniaM2RINBàsica6.00
Introducció al DretM2RINBàsica6.00
Seminari II: Seguiment Actualitat InternacionalM2RINBàsica8.00
Introducció a la Ciència PolíticaM3RINObligatòria6.00

2n

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Tercer
Anglès per a les Relacions Internacionals 3M1RINObligatòria4.00
Dret Internacional PúblicM2RINBàsica6.00
Economia Política InternacionalM2RINBàsica6.00
Història de les Relacions InternacionalsM2RINBàsica6.00
Seminari III: Introducció a les RIM3RINObligatòria8.00
Semestre: Quart
Idioma IVObligatòria4.00
Àrab 1
Francès 1
Comerç InternacionalM2RINBàsica6.00
Estructura Política InternacionalM3RINObligatòria6.00
Seminari IV: Anàlisi de ConflictesM3RINObligatòria8.00
Teoria de les Relacions InternacionalsM3RINObligatòria6.00

3r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Cinquè
Idioma VObligatòria4.00
Àrab 2
Francès 2
Organitzacions InternacionalsM3RINObligatòria6.00
Seminari V: Estudis Regionals I (Orient Mitjà & Nord Àfrica o Àsia)M3RINObligatòria8.00
Tècniques d'Investigació en les RIM3RINObligatòria6.00
Itinerari d'especialització: Comunicació Internacional
Comunicació Corporativa (I). Principis de Màrqueting i ComunicacióM6RINOptativa3.00
Teoria de la ComunicacióM6RINOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Economia Internacional i Desenvolupament
Economia del DesenvolupamentM6RINOptativa3.00
Finances InternacionalsM6RINOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Política Exterior i Unió Europea
Democràcia i Processos de DemocratitzacióM6RINOptativa3.00
Estudis de Pau i SeguretatM6RINOptativa3.00
Semestre: Sisè
Idioma VIObligatòria4.00
Àrab 3
Francès 3
Política ExteriorM3RINObligatòria6.00
Seminari VI: Estudis Regionals II (Llationamèrica i el Carib o Àfrica Subsahariana)M3RINObligatòria8.00
Sistema de la UEM3RINObligatòria6.00
Itinerari d'especialització: Comunicació Internacional
Comunicació Corporativa (II): Màrqueting InternacionalM6RINOptativa3.00
Relacions Públiques Internacionals i Comunicació CorporativaM6RINOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Economia Internacional i Desenvolupament
Economia Política dels Negocis InternacionalsM6RINOptativa3.00
Sistema de Cooperació Internacional al DesenvolupamentM6RINOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Política Exterior i Unió Europea
Diversitat Cultural i Desenvolupament InternacionalM6RINOptativa3.00
Diplomàcia i Relacions DiplomàtiquesM6RINOptativa3.00

4t

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
PràcticumM4RINPràctiques8.00
Seminari VII: Seguiment PràctiquesM4RINObligatòria4.00
Drets HumansM6RINObligatòria6.00
GeopolíticaM6RINObligatòria3.00
Governança GlobalM6RINObligatòria3.00
Negociació, Lobby&AdvocacyM6RINObligatòria6.00
Semestre: Vuitè
Idioma VIIObligatòria4.00
Àrab 4
Francès 4
Projecte de Fi de GrauM5RINTreball de fi de Grau12.00
Seminari VIII: Desenvolupament de ProjectesM5RINObligatòria8.00
Itinerari d'especialització: Comunicació Internacional
Gestió de la Comunicació TransnacionalM6RINOptativa3.00
Internet i Societat GlobalM6RINOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Economia Internacional i Desenvolupament
Integració Econòmica Internacional i Economia de la UEM6RINOptativa3.00
Internet i Societat GlobalM6RINOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Política Exterior i Unió Europea
Internet i Societat GlobalM6RINOptativa3.00
Política Exterior de la UEM6RINOptativa3.00