Durada 4 anys
Horari Matí
Pràctiques Obligatòries, Optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Modalitat Presencial
grauGRIN

Resum

1r2n3r4tTotal
Bàsica441862
Obligatòria16423328119
Optativa271239
Pràctiques1212
Treball de fi de Grau88
Total60606060240

2n

AssignaturaTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Tercer
Teoria de les Relacions InternacionalsObligatòria6.00
Unió EuropeaObligatòria6.00
Estructura Política InternacionalObligatòria6.00
Seminari III: Anàlisi de ConflictesObligatòria8.00
Idioma I, 3Obligatòria4.00
Anglès per a les Relacions Internacionals 3
Castellà per a les Relacions Internacionals 3
Semestre: Quart
Seminari IV: GeopolíticaObligatòria8.00
Economia Política MundialBàsica6.00
Política ExteriorBàsica6.00
Tècniques de Recerca i EstadísticaBàsica6.00
Idioma II, 1. Aquesta tria s'ha de mantenir durant tot el grauObligatòria4.00
Àrab 1
Francès 1
Xinès 1

3r

AssignaturaTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Cinquè
Drets Humans i ÈticaObligatòria6.00
Seminari V: Estudis Regionals IObligatòria8.00
Idioma II, 2Obligatòria4.00
Àrab 2
Francès 2
Xinès 2
Optativa 1. S'ha de triar una assignaturaOptativa3.00
Comerç i Finances Internacionals
Pau i Seguretat
Optativa 2. S'ha de triar una assignaturaOptativa3.00
Democràcia i Processos de Democratització
Teories de la Comunicació
Optativa 3. S'ha de triar una assignaturaOptativa3.00
Gènere i Relacions Internacionals
Societat Global i Tecnologia
Optativa 4. S'ha de triar una assignaturaOptativa3.00
Gestió de la Comunicació en Afers Públics
Governança Global i Religions
Semestre: Sisè
Seminari VI: Estudis Regionals IIObligatòria8.00
Metodologia Aplicada per a ProjectesObligatòria3.00
Idioma II, 3Obligatòria4.00
Àrab 3
Francès 3
Xinès 3
Optativa 5. S'ha de triar una assignaturaOptativa3.00
Economia del Desenvolupament i Sistema Internacional de Cooperació al Desenovolupament
Política Exterior de les Grans Potències
Relacions Internacionals i Big Data
Optativa 6. S'ha de triar una assignaturaOptativa3.00
Diplomàcia
Integració Econòmica Regional i Economia de la UE
Màrqueting
Optativa 7. S'ha de triar una assignaturaOptativa3.00
Diversitat Cultural
Sostenibilitat Ambiental i Canvi Climàtic
Optativa 8. S'ha de triar una assignaturaOptativa3.00
Migracions i Tendències Demogràfiques
Negocis Internacionals
Optativa 9. S'ha de triar una assignaturaOptativa3.00
Dret Comunitari
Política Exterior de la UE

4t

AssignaturaTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
Lobby i AdvocacyObligatòria3.00
Gestió de Projectes i Licitacions InternacionalsObligatòria3.00
Negociació i LideratgeObligatòria3.00
Intel·ligència GlobalObligatòria3.00
Seminari VII: Seguiment de les PràctiquesObligatòria4.00
Pràctiques ProfessionalsPràctiques12.00
Semestre: Vuitè
Seminari VIII: Desenvolupament d'un Projecte AcadèmicObligatòria8.00
Treball Final de GrauTreball de fi de Grau8.00
Idioma II, 4Obligatòria4.00
Àrab 4
Francès 4
Xinès 4
Optativa 10. S'ha de triar una assignatura no cursada anteriormentOptativa3.00
Economia del Desenvolupament i Sistema Internacional de Cooperació al Desenovolupament
Política Exterior de les Grans Potències
Relacions Internacionals i Big Data
Optativa 11. S'ha de triar una assignatura no cursada anteriormentOptativa3.00
Diplomàcia
Integració Econòmica Regional i Economia de la UE
Màrqueting
Optativa 12. S'ha de triar una assignatura no cursada anteriormentOptativa3.00
Diversitat Cultural
Migracions i Tendències Demogràfiques
Negocis Internacionals
Sostenibilitat Ambiental i Canvi Climàtic
Optativa 13. S'ha de triar una assignatura no cursada anteriormentOptativa3.00
Dret Comunitari
Migracions i Tendències Demogràfiques
Negocis Internacionals
Política Exterior de la UE