Durada 4 anys
Horari Matí
Pràctiques Obligatòries, Optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Modalitat Presencial
grauGRIN

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que afecta el propi rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020 (*). No obstant això, aquesta recomanació freqüentment s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. A més de les accions impulsades des del PDC, aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i aplicació de la perspectiva de gènere en la investigació.

(*) The Horizon 2020 Regulation, Work Programme 2018-2019, Science with and for Society, SwafS-13-2018, Gender Equality Academy and dissemination of gender knowledge across Europe: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-13-2018.html

https://docs.blq.url.edu/comunicaciofcri/galerada_3327-article text-15369-1-18-20210916 (1).pdf