Grau en Relacions Internacionals

Preinscripció online
Durada 4 anys
Horari Matí
Pràctiques Obligatòries, Optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Modalitat Presencial
grauGRIN
Aquest grau està entre els cinc millors d'Espanya

Aquest grau està entre els millors d'Europa segons l'U-Multirank

El grau en Relacions Internacionals, entre els millors d’Europa segons l’U-Multirank

 

Grau en Relacions Internacionals a Blanquerna

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna impulsa el Grau en Relacions Internacionals per donar resposta a la demanda creixent de professionals especialistes en afers internacionals en el sector públic, en el sector privat, en organismes multilaterals, organitzacions no governamentals, fundacions, think tanks i sector de la comunicació. Aquest grau en Relacions Internacionals és pioner a Catalunya, i es beneficia de més de vint anys d’experiència en el món de l’ensenyament a la nostra Facultat. Els estudis estan plenament acreditats internacionalment, com a Campus d’Excel·lència Internacional, Aristos Campus Mundus.

El coneixement d’idiomes és clau en aquests estudis. El Grau en Relacions Internacionals s’imparteix íntegrament en anglès, idioma vehicular i global. Addicionalment, i tenint compte la importància dels idiomes en les Relacions Internacionals, l'alumnat del Grau estudia un segon idioma. Actualment s’ofereix el francès, l’àrab i el xinès, totes llengües del sistema de Nacions Unides i parlades en el nostre entorn geogràfic, polític i econòmic.

El nostre alumnat adquireixen una sòlida formació en relacions internacionals des de la pluralitat de teories i mètodes i la transdisciplinarietat, tot cercant la comprensió i tractament dels afers internacionals des de les perspectives històrica, política, econòmica, cultural, jurídica, sociològica i de comunicació. Aquests estudis els doten dels coneixements i competències professionals necessàries per a desenvolupar i gestionar projectes en l’àmbit de les relacions internacionals. Donen les eines analítiques i metodològiques per a comprendre i actuar en el marc de la complexitat de les relacions internacionals del món actual i dels seus múltiples actors.

Formem persones professionals i investigadores en relacions internacionals per a treballar en el sector exterior polític, econòmic, cultural i de comunicació de governs, en organismes multilaterals, en corporacions multinacionals i en projectes d'internacionalització empresarial, com també en organitzacions de cooperació al desenvolupament.

Notícies relacionades
Ramon Blecua visits the International Relations degree
La defensora dels drets humans de Colòmbia, Annye Paez, visita la Facultat
Premi Ignacio Ellacuría de Estudios de Interés Social 2020-2021
Have you met Fr Joby?
Els alumni de Relacions Internacionals ja poden col·legiar-se al Colpis!

Formem especialistes

A partir del tercer curs, el Grau de Relacions Internacionals ofereix una pluralitat d’assignatures optatives que combinades de manera flexible configuren diferents itineraris de coneixement conduents a la multiplicitat de perfils professionals actualment demandats en el mercat laboral de les relacions internacionals: en consultoria, en projectes internacionals, en cooperació per al desenvolupament, internacionalització d’empreses, en afers públics i advocacy, entre d’altres. Actualment, gairebé cada sector econòmic, públic o no lucratiu té una dimensió internacional on els i les professionals de les relacions internacionals s’insereixen professionalment. 

Formem professionals

L'alumnat del Grau en Relacions Internacionals disposa d’un gran ventall de sortides laborals gràcies als coneixements i competències adquirides durant els seus estudis, aplicant la metodologia única de Blanquerna.

Sector públic: administracions públiques locals, regionals i estatals, bé a nivell polític seguint la carrera diplomàtica, bé en les diferents àrees polítiques amb dimensió internacional, com comerç, economia, cooperació per al desenvolupament, medi ambient, educació, turisme, cultura, immigració, seguretat i interior, com també en partits polítics.

Sector privat: empreses dedicades al comerç internacional, departaments de comerç internacional, corporacions multinacionals, mitjans de comunicació, gabinets de consultoria internacional, tant estratègica, com de projectes, com d'afers públics, fundacions i, també en associacions i xarxes de diferents sectors professionals internacionals.

Sector coneixement: en think tanks i serveis d’estudis, en docència i investigació a la Universitat en les diverses àrees de coneixement de les relacions internacionals.

Organismes multilaterals: en les diferents institucions del sistema de la Unió Europea, com la Comissió, el Parlament, el Consell, i les seves múltiples agències temàtiques, en els diferents organismes del sistema de Nacions Unides, Secretariat i agències temàtiques.

Organitzacions no governamentals: organitzacions de cooperació per al desenvolupament, d’assistència humanitària, de gestió de conflictes.

Metodologia docent orientada a la pràctica

Sobre la base d’una sòlida formació teòrica impartida en les classes magistrals del Grau Relacions Internacionals, sobre els principis d’una educació humanística necessària per a comprendre la complexitat del món globalitzat i en procés de canvi actual, introduïm una metodologia participativa i professionalitzadora a través dels Seminaris.

En grups reduïts, d’un màxim de dotze persones, el nostre alumnat dedica sis hores per setmana a desenvolupar el coneixement especialitzat i les competències necessàries en l’àmbit de les Relacions Internacionals, acompanyats d’una persona-tutora/docent que exerceix professionalment en aquest sector.

En el cas del Grau en Relacions Internacionals, els seminaris, durant els primers anys de grau, cerquen donar una visió global, pràctica i aprofundida de la matèria estudiada.

A partir del tercer any, els seminaris del Grau en Relacions Internacionals es divideixen per regions i especialitats. Ara és quan l'alumnat escull, segons les seves preferències, què és el que prefereix estudiar i en quina àrea en concret vol especialitzar-se.

El professor o professora, durant tot aquest procés, és la persona encarregada de preparar l'alumnat i tutoritzar-lo, seguint de molt a prop l’evolució del seu aprenentatge en un context d’exigència i compromís.

Mitjançant aquest enfocament s’aconsegueix que l’alumnat mantingui un contacte directe únic amb persones professionals del sector de les Relacions Internacionals, preparades pedagògicament, i que l’ajudaran a realitzar amb èxit el pas al món laboral (aquí podeu veure el programa complet d'assignatures del Grau en Relacions Internacionals a Barcelona).

Cal remarcar que la majoria del nostre professorat combina la seva dedicació pedagògica i acadèmica amb l’exercici de la professió en diferents sectors de les relacions internacionals.

Podeu consultar la llista completa del nostre personal docent en el Grau en Relacions Internacionals a Barcelona.

Equipaments d’última generació

La Facultat disposa d’equipaments i instal·lacions d’última generació, entre els quals hi ha dos estudis de ràdio, dos platós de televisió, quinze equips de càmeres professionals, dotze sales de postproducció digital de vídeo o un laboratori multimèdia.

L'alumnat del Grau en Relacions Internacionals pot incorporar les eines de comunicació necessàries en l’àmbit internacional en el seu procés d’aprenentatge i sentir-se còmodes en el seu ús i al seu voltant. És per això que, al llarg del grau, el nostre alumnat realitza debats televisats, en què, posats en escena, ha de demostrar la seva capacitat d’argumentació i concisió.

Estudis a l’estranger

Blanquerna ofereix també al l'alumnat de tercer curs del Grau en Relacions Internacionals a Barcelona la possibilitat de participar en diversos programes internacionals, vitals per a qualsevol estudiant que es vulgui especialitzar en aquesta matèria.

La Facultat manté convenis bilaterals amb les millors universitats europees en països com ara Bèlgica, França, Itàlia, Portugal i els Països Baixos, entre altres.

També participem en altres programes d'intercanvi d'alumnes, professorat i personal administratiu en diverses parts del món, sobretot als Estats Units i el Canadà, i alguns països de Llatinoamèrica, Àsia i Àfrica.

Pràctiques

Les pràctiques laborals són una assignatura indispensable que es realitza durant el quart curs del Grau en Relacions Internacionals. Des de la nostra Facultat entenem les pràctiques com el primer contacte de l'alumnat amb el món laboral.

Així, doncs, l’estudiant compagina les classes amb les pràctiques sota el guiatge d’un responsable a la institució pública, empresa, think tank, organisme multilateral, o organització no governamental on sigui destinat. Durant les pràctiques s’estableix un contacte directe i periòdic entre el tutor o tutora de pràctiques i el professorat de seminari, encarregat de fer un seguiment de l’evolució de l’estudiant i de procurar que es compleixin els objectius d’aprenentatge laboral.

L'alumnat treballa al costat de persones destacades de les relacions internacionals. Tenen la possibilitat de realitzar les seves pràctiques a Barcelona i a l’estranger, en entitats com ara Delegacions del Govern de la Generalitat a l’exterior, Ambaixades d’Espanya, CIDOB, Casa Asia, Associació d’Empreses Exportadores (AMEC), Metropolis, GSF Secretariat, Oxfam Intermon, CAN Europe, PEN International, entre moltes altres.

Aquí podeu consultar la llista completa de pràctiques del Grau en Relacions Internacionals.

Treball de final de grau

El Treball de Final de Grau (TFG) de Relacions Internacionals és un projecte que es realitza al llarg del darrer curs. Aquest treball, que ha d’assolir els estàndards professionals, és coordinat també per un professor o professora.

El TFG constitueix en si mateix un instrument fonamental en la formació de l'estudiant, que ha de permetre-li integrar els aprenentatges adquirits al llarg del grau, aprofundir en les diferents àrees de coneixement de les relacions internacionals, assumir la seva transdisciplinarietat, i també desenvolupar les competències discursives i d'argumentació, anàlisi crítica, ús de fonts d'informació i documentació, comunicació, iniciativa i autonomia.

Programa de Beques

L'alumnat del Grau en Relacions Internacionals a Barcelona tenen diferents vies, internes o externes, per a obtenir finançament per a costejar part de les despeses del grau. Hi ha diferents possibilitats: a través de beques, mitjançant ajudes econòmiques i financeres o amb la borsa de treball de la Facultat. Aquí hi ha informació més detallada.

Per què estudiar Relacions Internacionals a Barcelona

Estudiar Relacions Internacionals a Barcelona té ara més sentit que mai, ja que Barcelona i els seus voltants són el nucli d’una intensa activitat internacional, que s’acaba traduint en una ciutat, Barcelona, que és el tercer centre consular del món i el primer ens públic a nivell subestatal. El Port de Barcelona és líder en el Mediterrani, porta econòmica, turística i cultural de la ciutat al món. La internacionalització de l’economia catalana és creixent, tant a nivell de petites i mitjanes empreses com a seu de companyies multinacionals. Associacions i organitzacions no lucratives internacionals tenen la seva seu a Barcelona.

Barcelona és la seu d’un gran nombre de delegacions internacionals d’alt nivell, com la Delegació del Parlament Europeu i la Comissió Europea, la seu central de la Unió pel Mediterrani, l’Institut de la Universitat de Nacions Unides sobre Globalització, Cultura i Mobilitat (UNU-GCM), Oficina de UN Habitat, Oficina de l’OMS per a l’Enfortiment dels Sistemes de Salut, entre altres.

A més, Barcelona també té una llarga tradició hostatjant organitzacions i esdeveniments de cooperació econòmica, ajuda al desenvolupament i comerç internacional, com ara el Mobile World Congress, que ha servit per a designar Barcelona com la capital mundial de la telefonia mòbil.