Durada 4 anys
Horari Matí o tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Del 30 d'octubre a l'1 de juliol
grauGPUB

El Projecte de Final de Grau, que l’estudiant elabora durant l’últim curs de la carrera universitària, esdevé un primer assaig de treball col•lectiu planificat i executat amb els mateixos estàndards d’exigència que qualsevol projecte professional del món de la publicitat i de les relacions públiques.

Amb el desenvolupament curricular que culmina en el Projecte de Final de Grau, els nostres estudiants estan preparats per poder treballar en qualsevol àmbit del sector.