Durada 4 anys
Horari Matí o tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Modalitat Presencial
grauGPUB

Forma de pagament

El pagament dels estudis de Publicitat i Relacions Públiques es realitza de manera fraccionada sense cap tipus d’interès. Per a tots els estudiants, l'import total es distribueix de la manera següent:

El 50% en el moment de formalitzar la matrícula i el restant en nou mensualitats.

Així mateix, els estudiants que sol·licitin un crèdit per finançar-se els estudis a les entitats bancàries col·laboradores amb la Fundació Blanquerna, ho hauran de comunicar en el moment de la inscripció, per tal que Secretaria els lliuri el document per presentar a l'entitat bancària corresponent.

Preu per crèdit curs 2022-23

162,54 €

Finançament dels estudis

Per facilitar l'accés a l'oferta formativa de Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats, internes o externas, d'obtenir ajuts econòmics significatius, a través de bequesajuts econòmicsajuts financers i a través de la borsa de treball.