Durada 4 anys
Horari Matí o tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta.
grauGPUB

Resum

 1r2n3r4tTotal
Bàsica4318 667
Obligatòria17424230131
Optativa  61218
Pràctiques  12 12
Treball de fi de Grau   1212
Total60606060240
 

1r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Primer
Anglès IM1PUBObligatòria3.00
Seminari I. Introducció a la ComunicacióM2PUBBàsica8.00
Llengua I. Llengua CatalanaM2PUBBàsica3.00
Llengua II. Llengua CastellanaM2PUBBàsica3.00
Història del Pensament ContemporaniM3PUBBàsica6.00
Sociologia I. Sociologia GeneralM3PUBBàsica3.00
Teoria de la Comunicació i de la InformacióM4PUBBàsica6.00
Semestre: Segon
Anglés IIM1PUBObligatòria3.00
Seminari II. NarracióM2PUBBàsica8.00
Llengua III. Tipologies TextualsM2PUBBàsica3.00
EstèticaM3PUBObligatòria4.00
Sociologia II. Sociologia de la ComunicacióM3PUBBàsica3.00
Gestió de la InformacióM4PUBObligatòria4.00
Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el SoM5PUBObligatòria3.00
 

2n

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Tercer
Anglés IIIM1PUBObligatòria3.00
Història Político-Social ContemporàneaM3PUBObligatòria3.00
Seminari III. Comunicació ProfessionalM4PUBObligatòria8.00
Introducció a la Comunicació AudiovisualM5AUDBàsica6.00
Introducció al Periodisme i Com. CorporativaM5PERBàsica6.00
Introducció a la Publicitat, RP i MàrquetingM5PUBBàsica6.00
Semestre: Quart
Anglès IVM1PUBObligatòria3.00
Audiències i MercatsM3PUBObligatòria3.00
Introducció a l'EconomiaM3PUBObligatòria4.00
Nous MitjansM4AUDObligatòria3.00
Principis del DissenyM5PUBObligatòria4.00
Seminari IV. Introducció a la Publicitat RP i MàrquetingM5PUBObligatòria8.00
Fonaments de MàrquetingM6PUBObligatòria3.00
 

3r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Cinquè
Anglès V Obligatòria3.00
Dret de la Comunicació Obligatòria4.00
Conceptualització en Publicitat i Relacions PúbliquesM5PUBObligatòria3.00
Tècniques de Planificació de MitjansM5PUBObligatòria3.00
Planificació Estratègica Publicitat RP: El PlannerM5PUBObligatòria3.00
Teoria i Tècniques de les Relacions PúbliquesM5PUBObligatòria3.00
Seminari V: Estratègia de la Comunicació IM7PUBObligatòria8.00
Itinerari d'especialització: Creativitat Audiovisual
Direccio d'ArtM5PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió Publicitàries
Direccio d'ArtM5PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió de les Relacions Públiques
Comunicació Corporativa Optativa3.00
Semestre: Sisè
Desenvolupament de ProjectesM6PUBObligatòria4.00
Màrqueting Estratègic i OperacionalM6PUBObligatòria3.00
Práctiques ExternesM7PUBPràctiques12.00
Seminari VI: Estratègia de la Comunicació IIM7PUBObligatòria8.00
Itinerari d'especialització: Creativitat Audiovisual
Realització TelevisivaM6AUDOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió Publicitàries
Gestió de Continguts DigitalsM5PEROptativa3.00
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió de les Relacions Públiques
Gestió de Continguts DigitalsM5PEROptativa3.00
 

4t

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
Anglès VI Obligatòria3.00
Ètica de la Comunicació I Bàsica3.00
Optativa Lliure I Optativa 
Periodisme Religiós Optativa3.00
Història de la Literatura Optativa3.00
Pràctiques Externes 2 (Optatives) Optativa6.00
Psicologia de la Comunicació Optativa3.00
Gestió d'Empreses de Publicitat i RP. Business ManagementM6PUBObligatòria4.00
Seminari VII: Rol Agència-Anunciant IM6PUBObligatòria8.00
Treball Final de Grau IM6PUBTreball de fi de Grau6.00
Itinerari d'especialització: Creativitat Audiovisual
Producció AudiovisualM6AUDOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió Publicitàries
Màrqueting DigitalM6PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió de les Relacions Públiques
Màrqueting DigitalM6PUBOptativa3.00
Semestre: Vuitè
Ètica de la Comunicació II Bàsica3.00
Optativa Lliure II Optativa 
Comunicació, Cultura i Espiritualitat Optativa3.00
Comunicació Intercultural Optativa3.00
Relacions Internacionals Optativa3.00
Estratègia i Planificació de MitjansM5PUBObligatòria3.00
Màrqueting InternacionalM6PUBObligatòria4.00
Seminari VIII: Rol Agència-Anunciant IIM6PUBObligatòria8.00
Treball Final de Grau IIM6PUBTreball de fi de Grau6.00
Itinerari d'especialització: Creativitat Audiovisual
Tècniques Creatives i Processos de ProduccióM5PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió Publicitàries
Tècniques Creatives i Processos de ProduccióM5PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió de les Relacions Públiques
Estratègies de les Relacions PúbliquesM5PUBOptativa3.00
 
S'han de triar 6 crèdits d'entre les optatives lliures (I i II)