Durada 4 anys
Horari Matí o tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
grauGPUB

Resum

1r2n3r4tTotal
Bàsica4318667
Obligatòria17424230131
Optativa61218
Pràctiques1212
Treball de fi de Grau1212
Total60606060240

1r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Primer
Anglès IM1PUBObligatòria3.00
Seminari I. Introducció a la ComunicacióM2PUBBàsica8.00
Llengua I. Llengua CatalanaM2PUBBàsica3.00
Llengua II. Llengua CastellanaM2PUBBàsica3.00
Història del Pensament ContemporaniM3PUBBàsica6.00
Sociologia I. Sociologia GeneralM3PUBBàsica3.00
Teoria de la Comunicació i de la InformacióM4PUBBàsica6.00
Semestre: Segon
Anglès IIM1PUBObligatòria3.00
Seminari II. NarracióM2PUBBàsica8.00
Llengua III. Tipologies TextualsM2PUBBàsica3.00
EstèticaM3PUBObligatòria4.00
Sociologia II. Sociologia de la ComunicacióM3PUBBàsica3.00
Gestió de la InformacióM4PUBObligatòria4.00
Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el SoM5PUBObligatòria3.00

2n

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Tercer
Anglès IIIM1PUBObligatòria3.00
Història Político-Social ContemporàneaM3PUBObligatòria3.00
Seminari III. Comunicació ProfessionalM4PUBObligatòria8.00
Introducció a la Comunicació AudiovisualM5AUDBàsica6.00
Introducció al Periodisme i Com. CorporativaM5PERBàsica6.00
Introducció a la Publicitat, RP i MàrquetingM5PUBBàsica6.00
Semestre: Quart
Anglès IVM1PUBObligatòria3.00
Audiències i MercatsM3PUBObligatòria3.00
Introducció a l'EconomiaM3PUBObligatòria4.00
Nous MitjansM4AUDObligatòria3.00
Principis del DissenyM5PUBObligatòria4.00
Seminari IV. Introducció a la Publicitat RP i MàrquetingM5PUBObligatòria8.00
Fonaments de MàrquetingM6PUBObligatòria3.00

3r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Cinquè
Anglès VObligatòria3.00
Dret de la ComunicacióObligatòria4.00
Conceptualització en Publicitat i Relacions PúbliquesM5PUBObligatòria3.00
Tècniques de Planificació de MitjansM5PUBObligatòria3.00
Planificació Estratègica Publicitat RP: El PlannerM5PUBObligatòria3.00
Teoria i Tècniques de les Relacions PúbliquesM5PUBObligatòria3.00
Seminari V: Estratègia de la Comunicació IM7PUBObligatòria8.00
Itinerari d'especialització: Creativitat Audiovisual
Direccio d'ArtM5PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió Publicitàries
Direccio d'ArtM5PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió de les Relacions Públiques
Comunicació CorporativaOptativa3.00
Semestre: Sisè
Desenvolupament de ProjectesM6PUBObligatòria4.00
Màrqueting Estratègic i OperacionalM6PUBObligatòria3.00
Práctiques ExternesM7PUBPràctiques12.00
Seminari VI: Estratègia de la Comunicació IIM7PUBObligatòria8.00
Itinerari d'especialització: Creativitat Audiovisual
Realització TelevisivaM6AUDOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió Publicitàries
Gestió de Continguts DigitalsM5PEROptativa3.00
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió de les Relacions Públiques
Gestió de Continguts DigitalsM5PEROptativa3.00

4t

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
Anglès VIObligatòria3.00
Ètica de la Comunicació IBàsica3.00
Optativa Lliure IOptativa
Periodisme Religiós3.00
Pràctiques Externes 26.00
Psicologia de la Comunicació3.00
Relacions Internacionals3.00
Gestió d'Empreses de Publicitat i RP. Business ManagementM6PUBObligatòria4.00
Seminari VII: Rol Agència-Anunciant IM6PUBObligatòria8.00
Treball Final de Grau IM6PUBTreball de fi de Grau6.00
Itinerari d'especialització: Creativitat Audiovisual
Producció AudiovisualM6AUDOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió Publicitàries
Màrqueting DigitalM6PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió de les Relacions Públiques
Màrqueting DigitalM6PUBOptativa3.00
Semestre: Vuitè
Ètica de la Comunicació IIBàsica3.00
Optativa Lliure IIOptativa
Comunicació Intercultural3.00
Comunicació, Cultura i Espiritualitat3.00
Història de la Literatura3.00
Estratègia i Planificació de MitjansM5PUBObligatòria3.00
Màrqueting InternacionalM6PUBObligatòria4.00
Seminari VIII: Rol Agència-Anunciant IIM6PUBObligatòria8.00
Treball Final de Grau IIM6PUBTreball de fi de Grau6.00
Itinerari d'especialització: Creativitat Audiovisual
Tècniques Creatives i Processos de ProduccióM5PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió Publicitàries
Tècniques Creatives i Processos de ProduccióM5PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió de les Relacions Públiques
Estratègies de les Relacions PúbliquesM5PUBOptativa3.00
S'han de triar 6 crèdits d'entre les optatives lliures (I i II)