Durada 4 anys
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
grauWGCM

Sortides professionals

Departaments dins de l’empresa

 • Cap de comunicació
 • Organitzador de comunicació internacional
 • Gestor d’esdeveniments globals
 • Director de comunicació corporativa
 • Cap de màrqueting de compromís i monitoratge global
 • Gestor de comunicació i relacions públiques globals
 • Gestor de comunicació interna
 • Tècnic en afers públics internacionals
 • Director executiu d’estratègies de comunicació
 • Gestor de governament corporatiu
 • Gestor de projectes globals

Gestor extern

 • Assessor d’estratègia en comunicacions globals
 • Gestor de comptes
 • Gestor de serveis especialitzats
 • Analista digital
 • Gestor de programes educatius i coneixement
 • Productor i supervisor d’esdeveniments globals