Durada 4 anys
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
grauWGCM

Pràctiques en Global Communication Management

Les pràctiques externes en empreses o institucions són un element clau del nostre procés de formació. Suposen un primer contacte directe de l’estudiant amb l’àmbit professional on aplicar els coneixements que va adquirint a la universitat. Facilitaran a l’alumne una visió global de l’àmbit de la Comunicació i de les dinàmiques de funcionament del mitjà, empresa o institució on es trobi en període de pràctiques. Alhora també li serveixen per a començar a confeccionar una xarxa de contactes professionals que en el futur el puguin ajudar a introduir-se en l’àmbit laboral. La Facultat té conveni amb més de 1.200 empreses on els alumnes es preparen per a enfrontar-se al món laboral.

Objectius específics

L’estudiant haurà de demostrar que sap integrar-se en un equip professional, on completarà la seva formació tot posant les seves habilitats al servei de l’organització d’acollida. Aquest mòdul té una estreta relació amb el seminari VI, que proporciona a l'estudiant una visió global del camp de la comunicació i de la dinàmica de l'empresa en la qual s’ha incorporat.

Tipologia

Existeixen dos tipus de pràctiques externes: les curriculars extracurriculars.

Les curriculars són aquelles que formen part del nostre pla d’estudis. Les pràctiques obligatòries es cursen en paral·lel al seminari VI durant el segon semestre de tercer. El professor del seminari VI és el tutor que supervisarà l’evolució de l’estudiant en les seves pràctiques i que l’orientarà durant tot el procés. A l’empresa els alumnes disposaran també d’un tutor designat pel centre que supervisarà el seu aprenentatge.

Les pràctiques extracurriculars són totes les altres que pugui fer l’estudiant de forma voluntària i que no formaran part del pla d’estudis, tot i que també tenen una finalitat exclusivament formativa i lectiva i que, per tant, constaran en el Suplement Europeu del Títol (SET). En tots els casos, les pràctiques han de ser compatibles amb l’horari lectiu de l’estudiant. Les pràctiques poden ser remunerades o no, segons l’empresa o institució.

En el següent enllaç trobareu el programa de les pràctiques curriculars.

L’estudiant té també la possibilitat de fer pràctiques a l’estranger a través de diversos convenis amb empreses i a través de programes com l’Erasmus +.

Normativa

La normativa acadèmica de la Facultat regula al punt 17 les pràctiques curriculars i extracurriculars. 

Documents per a l’estudiant

El tutor dels alumnes a la facultat els facilitarà els criteris a seguir per a superar l’assignatura de pràctiques i els paramètres per a elaborar la memòria de pràctiques. Aquí trobareu la guia per a fer la memòria.

Com sol·licitar un estudiant en pràctiques?

Cal omplir aquest formulari.

 • Contacte:
  Gestió de pràctiques
  mail Fcc_cdprac@blanquerna.edu

 • Empreses de pràctiques

 • Apartool
 • African Federation for Emergency Medicine
 • EADA
 • Expansoo
 • Interprofit
 • Just For Fun 360
 • Play the game Agency
 • Qnary
 • Pauta Media
 • Raventós I Blanc (can Sumoi)
 • Sampling Innovations Europe
 • Sistemes de Restauració de Catalunya
 • The Label Edition
 • The Rendon Group
 • Value Retail Management Spain (La Roca Village)