Durada 4 anys
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Modalitat Presencial
grauWGCM

Classes magistrals

Dedicades a les matèries de contingut teòric, les classes magistrals són professades per especialistes investigadors de la comunicació i del management, responsables de donar als estudiants la formació pròpia de les seves especialitats, així com coneixements de caràcter humanista interdisciplinari.

Seminaris

A les aules-seminari, el professor-tutor treballa 6 hores setmanals amb 12 estudiants com a màxim. D'aquesta convivència intensa, en neix un seguiment personalitzat de cada alumne. És una manera de conèixer de prop la professió, amb un tutor-professor que té vincles directes amb el món laboral. El segon cicle serà a més l’inici de la teva experiència professional: a tercer viuràs la realitat de la comunicació global des d'un punt de vista professional. A quart, l'especialització serà per àrees temàtiques.

Pràctiques laborals

La nostra connexió amb el món professional s’intensifica amb les pràctiques, de caràcter obligatori, que entenem com un complement imprescindible en la formació acadèmica de l’estudiant. El període de pràctiques esdevé, de fet, el primer contacte de l’estudiant que obren les portes al món laboral

Estudis a l'estranger

La Facultat ofereix als estudiants de quart curs la possibilitat de participar en programes internacionals.