Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries des de 1r curs
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció oberta
grau

Un ampli ventall d'especialitats

En l’àmbit de la salut, l’activitat professional dels titulats en Fisioteràpia inclou l’assistència, la docència, la recerca i la gestió

Tipus de centres

  • Centres hospitalaris
  • Centres d’atenció primària de salut
  • Centres de salut mental
  • Centres sociosanitaris
  • Centres educatius
  • Centres esportius i recreatius
  • Residències geriàtriques
  • Clubs esportius
  • Docència i recerca a la Universitat
  • Lliure exercici de la professió

La inserció laboral

El Servei de Borsa de Treball de la Facultat facilita la inserció dels graduats posant-los en contacte amb les institucions de salut tant nacionals com europeus. Els països d'Europa que actualment ofereixen més places en centres sanitaris són Itàlia, França, Bèlgica i Anglaterra.