Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Consulteu disponibilitat de places
grauWFIS

Resum

 1r2n3r4tTotal
Bàsica4024  64
Obligatòria20364022118
Optativa   88
Pràctiques  202040
Treball de fi de Grau   1010
Total60606060240
 

1r 

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Primer
Física 1 Bàsica3.00
Anatomofisiologia 1MFESFUCBàsica6.00
BiologiaMFESFUCBàsica6.00
Fisioteràpia bàsica 1MFFIVObligatòria6.00
InformàticaMFINSTRUBàsica6.00
Semestre: Segon
Física 2 Bàsica7.00
Anatomofisiologia 2MFESFUCBàsica6.00
Fisioteràpia bàsica 2MFFIVObligatòria8.00
PsicologiaMFPSICSBàsica6.00
Anual
Seminari interdisciplinari 1MFSEMIObligatòria6.00
 

2n

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Tercer
Afeccions medicoquirúrgiques 1MFCIMEObligatòria5.00
Anglès 1MFINSTRUBàsica6.00
EstadísticaMFINSTRUBàsica6.00
Fisioteràpia aplicadaMFPROMEObligatòria6.00
Seminari professionalitzador 1MFPROMEObligatòria7.00
Semestre: Quart
Afeccions medicoquirúrgiques 2MFCIMEObligatòria5.00
FarmacologiaMFFARMAObligatòria6.00
Seminari professionalitzador 2MFPROMEObligatòria7.00
AntropologiaMFPSICSBàsica6.00
ComunicacióMFPSICSBàsica6.00
 

3r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Cinquè
Afeccions mèdicoquirúrgiques 3MFCIMEObligatòria5.00
SemiologiaMFCIMEObligatòria6.00
BioèticaMFESPULObligatòria4.00
Pràctiques externes 1MFPRACTPràctiques4.00
Pràctiques externes 2MFPRACTPràctiques4.00
Seminari professionalitzador 3MFPROMEObligatòria7.00
Semestre: Sisè
Afeccions mèdicoquirúrgiques 4MFCIMEObligatòria5.00
English in health sciencesMFFIVObligatòria6.00
Pràctiques externes 3MFPRACTPràctiques6.00
Pràctiques externes 4MFPRACTPràctiques6.00
Seminari professionalitzador 4MFPROMEObligatòria7.00
 

4t

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
LegislacióMFESPULObligatòria3.00
Salut públicaMFESPULObligatòria3.00
Pràctiques externes 5MFPRACTPràctiques4.00
Pràctiques externes 6MFPRACTPràctiques4.00
Fisioteràpia del cicle vital 1MFPROMEObligatòria5.00
Fisioteràpia del cicle vital 2MFPROMEObligatòria5.00
Seminari interdisciplinari 2MFSEMIObligatòria6.00
Semestre: Vuitè
Physical activity and healthMFOPTAOptativa4.00
Actualització en tècniques de fisioteràpiaMFOPTAOptativa4.00
Basic nutrition for physiotherapistsMFOPTAOptativa4.00
Teràpies complementàriesMFOPTAOptativa4.00
Pràctiques externes 7MFPRACTPràctiques6.00
Pràctiques externes 8MFPRACTPràctiques6.00
Treball fi de grauMFTRAFITreball de fi de Grau10.00