Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
DireccióMarta Valentín, PhD
Preinscripció oberta per al curs 2022-23
Modalitat Presencial
grauWFIS

Resum

1r2n3r4tTotal
Bàsica402464
Obligatòria20364022118
Optativa88
Pràctiques202040
Treball de fi de Grau1010
Total60606060240

1r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Primer
Física 1Bàsica3.00
Anatomofisiologia 1MFESFUCBàsica6.00
BiologiaMFESFUCBàsica6.00
Fisioteràpia bàsica 1MFFIVObligatòria6.00
InformàticaMFINSTRUBàsica6.00
Semestre: Segon
Física 2Bàsica7.00
Anatomofisiologia 2MFESFUCBàsica6.00
Fisioteràpia bàsica 2MFFIVObligatòria8.00
PsicologiaMFPSICSBàsica6.00
Anual
Seminari interdisciplinari 1MFSEMIObligatòria6.00

2n

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Tercer
Afeccions medicoquirúrgiques 1MFCIMEObligatòria5.00
Anglès 1MFINSTRUBàsica6.00
EstadísticaMFINSTRUBàsica6.00
Fisioteràpia aplicadaMFPROMEObligatòria6.00
Seminari professionalitzador 1MFPROMEObligatòria7.00
Semestre: Quart
Afeccions medicoquirúrgiques 2MFCIMEObligatòria5.00
FarmacologiaMFFARMAObligatòria6.00
Seminari professionalitzador 2MFPROMEObligatòria7.00
AntropologiaMFPSICSBàsica6.00
ComunicacióMFPSICSBàsica6.00

3r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Cinquè
Afeccions mèdicoquirúrgiques 3MFCIMEObligatòria5.00
SemiologiaMFCIMEObligatòria6.00
BioèticaMFESPULObligatòria4.00
Pràctiques externes 1MFPRACTPràctiques4.00
Pràctiques externes 2MFPRACTPràctiques4.00
Seminari professionalitzador 3MFPROMEObligatòria7.00
Semestre: Sisè
Afeccions mèdicoquirúrgiques 4MFCIMEObligatòria5.00
English in health sciencesMFFIVObligatòria6.00
Pràctiques externes 3MFPRACTPràctiques6.00
Pràctiques externes 4MFPRACTPràctiques6.00
Seminari professionalitzador 4MFPROMEObligatòria7.00

4t

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
LegislacióMFESPULObligatòria3.00
Salut públicaMFESPULObligatòria3.00
Pràctiques externes 5MFPRACTPràctiques4.00
Pràctiques externes 6MFPRACTPràctiques4.00
Fisioteràpia del cicle vital 1MFPROMEObligatòria5.00
Fisioteràpia del cicle vital 2MFPROMEObligatòria5.00
Seminari interdisciplinari 2MFSEMIObligatòria6.00
Semestre: Vuitè
Physical activity and healthMFOPTAOptativa4.00
Actualització en tècniques de fisioteràpiaMFOPTAOptativa4.00
Basic nutrition for physiotherapistsMFOPTAOptativa4.00
Teràpies complementàriesMFOPTAOptativa4.00
Pràctiques externes 7MFPRACTPràctiques6.00
Pràctiques externes 8MFPRACTPràctiques6.00
Treball fi de grauMFTRAFITreball de fi de Grau10.00