Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
DireccióMarta Valentín, PhD
Preinscripció oberta per al curs 2022-23
Modalitat Presencial
grauWFIS

Proximitat, professionalitat i humanisme

Els estudiants reben una formació de caràcter humanístic i interdisciplinari, a partir de cinc grans blocs pedagògics: classes magistrals, seminaris, teoricopràctiques, pràctiques professionals i possibilitat de realitzar estudis a l’estranger.

Classes magistrals

Dedicades a les matèries de contingut teòric impartides per professors que excel·leixen en l’àmbit de la docència i la investigació, i són professionals en actiu.

Aules teòrico-pràctiques

Són classes de grups reduïts dedicades a desenvolupar els coneixements i les habilitats instrumentals i práctiques de la professió, simulant l’entorn professional mitjançant la resolució de situacions i casos clínics.

Seminaris

Els seminaris són espais formatius en grups reduïts on es fa un seguiment personalitzat dels estudiants, se’n potencia la iniciativa i s’hi desenvolupen les competències universitàries i professionals específiques de la Fisioteràpia. En els seminaris es treballa amb una metodologia fonamentada en l'aprenentatge basat en la resolució de problemes; s'aprèn a resoldre situacions relacionades amb la salut a través de la cerca d'informació, el plantejament de solucions, la discussió i el treball en equip, amb el seguiment d'un professor-tutor i en grups de 8-10 persones.

Pràctiques

Durant el 1r i 2n curs, les pràctiques es realitzen a la Facultat, a les aules teòrico-pràctiques. A 3r i 4t curs del Grau tots els estudiants realitzen pràctiques externes obligatòries a centres i institucions de l'àmbit de salut en diferents especialitats.

La Facultat té més de 300 convenis de col·laboració on els estudiants realitzen les estades de pràctiques. I aproximadament el 40% dels graduats acaben obtenint feina a partir de les pràctiques realitzades.

Estudis a l'estranger

Els estudiants tenen la possibilitat d’acollir-se a diversos programes d’intercanvi amb altres universitats estrangeres, així com realitzar pràctiques a l’estranger.