Grau en Fisioteràpia

Grau en Fisioteràpia

Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 2 febrer 2016
grauGFIS

      

El grau en Fisioteràpia a Blanquerna

La Fisioteràpia té la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones i d'ajudar a la prevenció de diferents patologies. A la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL, a Barcelona, es compagina l'estudi amb la pràctica i això facilita l'aproximació al món professional i la inserció laboral. L'estudiant també té la possibilitat de fer estades a universitats estrangeres a través de diversos programes de mobilitat.

-Perfil de sortida del graduat o graduada en Fisioteràpia per la URL

Informació pràctica

Horari

El Grau en Fisioteràpia a Blanquerna-URL s'imparteix en dos torns:
Matí: de 8 a 15h
Tarda: de 15 a 21h
Durant les pràctiques aquest horari pot variar.

Podeu consultar els horaris 2017-2018 de cada curs.

Simultaneïtat d'estudis

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL ofereix la possibilitat de cursar simultàniament dos graus amb la consegüent obtenció de dues titulacions oficials en 6 anys acadèmics. Aquesta simultaneïtat proposa una formació més completa i multiplica les opcions de sortides laborals dels estudiants quan finalitzen els estudis.

La simultaneïtat no es comença a primer curs sinó que l’estudiant inicia un grau (que cursarà segons els pla d’estudis establert en 4 anys acadèmics) i, a partir del segon any o del tercer any (en funció del grau escollit), pot començar a cursar la segona titulació de forma simultània, amb un itinerari d’assignatures adaptat i amb el reconeixement corresponent de crèdits.

L’estudiant, quan finalitza la primera carrera, obté el títol oficial que li permet inserir-se al món laboral mentre acaba de cursar la segona titulació.

  • Fisioteràpia + Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE)
  • Fisioteràpia + Infermeria
  • Fisioteràpia + Nutrició Humana i Dietètica

Fisioteràpia + Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE)

Aquesta simultaneïtat s’inicia a partir del segon curs de la primera titulació (que cursarà segons el pla d’estudis establert en 4 anys), amb un itinerari d’assignatures adaptat de tal manera que, quan es finalitza el Grau en Fisioteràpia queden només pendents de realitzar 66 crèdits per obtenir el títol de graduat en CAFE.

Organització dels estudis

Fisioteràpia + Infermeria

Aquesta simultaneïtat s’inicia a partir del tercer curs de la primera titulació (que cursarà segons el pla d’estudis establert en 4 anys), amb un itinerari d’assignatures adaptat de tal manera que, quan es finalitza el Grau en Fisioteràpia queden només pendents de realitzar 104 crèdits per obtenir el títol de graduat en Infermeria.

Organització dels estudis Fisioteràpia

Fisioteràpia + Nutrició Humana i Dietètica

Aquesta simultaneïtat s’inicia a partir del tercer curs de la primera titulació (que cursarà segons el pla d’estudis establert en 4 anys), amb un itinerari d’assignatures adaptat de tal manera que, quan es finalitza el Grau en Fisioteràpia queden només pendents de realitzar 104 crèdits per obtenir el títol de graduat en Nutrició Humana i Dietètica.

Organització dels estudis Fisioteràpia