Durada 4 anys
Horari Mati o tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurriculars
Crèdits 240 ECTS
grauGDM

Programa

Primer curs

Semestre: Primer

 • Anglès I (3 ECTS)
 • Llengua I: Llengua catalana (3 ECTS)
 • Llengua II: Llengua castellana (3 ECTS)
 • Història del Pensament Contemporani (6 ECTS)
 • Sociologia I: Sociologia general (3 ECTS)
 • Teoria de la Comunicació i de la Informació (6 ECTS)
 • Seminari I: Introducció a la Comunicació (8 ECTS)

Semestre: Segon

 • Anglès II (3 ECTS)
 • Llengua III: Tipologies textuals (3 ECTS)
 • Sociologia II: Sociologia de la Comunicació (3 ECTS)
 • Estètica (4 ECTS)
 • Gestió de la Informació (3 ECTS)
 • Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So (3 ECTS)
 • Seminari II: Narració (8 ECTS)

Segon curs

Semestre: Primer

 • Anglès III (3 ECTS)
 • Història Político-Social Contemporànea (3 ECTS) 
 • Introducció al Periodisme i a la Comunicació Corporativa (6 ECTS)
 • Introducció a la Publicitat, les Relacions Públiques i el Màrqueting (6 ECTS)
 • Introducció a la Comunicació Audiovisual (6 ECTS)
 • Seminari III: Orientació professional (8 ECTS)

Semestre: Segon

 • Anglès IV (3 ECTS)
 • Analítica i Mètriques Digitals (3 ECTS)
 • Introducció a l’Economia (4 ECTS)
 • Fonaments del Màrqueting (3 ECTS)
 • Principis del Disseny (4 ECTS)
 • Plataformes Digitals (3 ECTS)
 • Seminari IV: Gestió Integral de la Comunicació (8 ECTS)

Tercer curs

Semestre: Primer

 • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials (3 ECTS)
 • Dret de la Comunicació (4 ECTS)
 • Ètica de la Comunicació (6 ECTS)
 • Fonaments del Guió (3 ECTS)
 • Gestió de Canals Corporatius (3 ECTS)
 • Seminari V: Aptituds i habilitats per a la producció I (8 ECTS)
 • Optativa I (3 ECTS)

Semestre: Segon

 • Desenvolupament de projectes (4 ECTS)
 • Tècniques d’Edició i Postproducció Digitals (3 ECTS)
 • Arquitectura de Continguts (3 ECTS)
 • Pràctiques Externes (12 ECTS)
 • Seminari VI: Aptituds i habilitats per a la producció II (8 ECTS)

Quart curs

Semestre: Primer

 • Conceptualització en Publicitat i Relacions Públiques (3 ECTS)
 • Màrqueting Digital (3 ECTS)
 • Fonaments de Programació (4 ECTS)
 • Optativa II (3 ECTS)
 • Optativa III (3 ECTS)
 • Seminari VII: (Comunicació Especialitzada I) (8 ECTS)
 • Treball Final de Grau I (6 ECTS)

Semestre: Segon

 • Creativitat Digital (3 ECTS)
 • Big Data aplicat a la Comunicació Digital (3 ECTS)
 • Disseny de producte per a Plataformes Digitals (4 ECTS)
 • Economia Digital (4 ECTS)
 • Optativa IV (3 ECTS)
 • Seminari VIII (Comunicació Especialitzada II) (8 ECTS)
 • Treball Final de Grau II (6 ECTS)

Assignatures optatives

 • Psicologia de la Comunicació
 • Comunicació Intercultural
 • Gestió de la Comunicació Transnacional
 • Comunicació, Cultura i Espiritualitat
 • Periodisme Religiós
 • Storytelling digital
 • International Relations and Big Data
 • International Trade and Finances
 • International Business