Durada 4 anys
Horari Mati o tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurriculars
Crèdits 240 ECTS
Modalitat Presencial
grauWGDM

Classes magistrals

Dedicades a les matèries de contingut teòric, les classes magistrals són professades per especialistes i investigadors de la comunicació, responsables de donar als estudiants la formació pròpia de les seves especialitats, així com coneixements de caràcter humanista i interdisciplinari.

Seminaris

A les aules-seminari, el professor-tutor treballa 6 hores setmanals amb 12 estudiants com a màxim. D'aquesta convivència intensa, en neix un seguiment personalitzat de cada alumne. És una manera de conèixer de prop la professió publicitaria, amb un tutor-professor que té vincles directes amb el món laboral. El segon cicle serà, a més, l’inici de la teva experiència professional. A tercer viuràs la realitat de la comunicació des d'un punt de vista professional. A quart, l'especialització serà per àrees temàtiques

Pràctiques laborals

Tenim convenis amb els principals mitjans de comunicació de premsa, ràdio i televisió del país. Així com agències informatives, portals d'internet, i gabinets de premsa i de comunicació d'empreses i institucions. 

Estudis a l'estranger

La Facultat ofereix als estudiants de quart curs la possibilitat de participar en programes internacionals.