Doctorat CAFE
Durada 3 anys
Crèdits 0 ECTS
CoordinacióCoordinador adjunt: Dr. Jordi Segura (jordisb@blanquerna.edu)
Preinscripció oberta
doctoratsDCEE

Preu del curs 2020-2021: 955 € per any.

L'import pagat no es retornarà sota cap concepte.

Els estudiants que sol·licitin un crèdit per finançar els estudis amb les entitats bancàries col·laboradores amb la Fundació Blanquerna ho hauran de comunicar en el moment de la inscripció, per tal que Secretaria els lliuri el document que caldrà presentar a l'entitat bancària corresponent.

Finançament dels estudis
Per facilitar l'accés a l'oferta formativa de Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats d'obtenir ajuts econòmics significatius a través de beques i ajuts financers i a través de la borsa de treball.

Beques de Recerca Blanquerna
Beques convocades per la FPCEE Blanquerna-URL en el marc del seu Pla general de recerca i doctorat destinades als estudiants de doctorat amb l’objectiu de promoure la formació de joves investigadors i de donar suport als grups de recerca. La convocatòria de cada beca es fa pública, al Full Informatiu.

Beques FI
Beques convocades per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Recerca (AGAUR) destinades a estudiants de doctorat de les universitats catalanes amb l’objectiu de dotar-les de personal investigador novell en període d’execució del seu projecte de recerca i, per tant, d’adquisició d’habilitats pròpies del personal investigador. La convocatòria és anual i es fa pública al DOGC.

Beques BE – modalitat A
Beques convocades per l’AGAUR del Departament d’Innovació, Universitats i Recerca destinades a estudiants de doctorat de les universitats catalanes que hagin superat la fase de docència i tinguin interès en dur a terme una estada de recerca de curta durada en universitats o centres de recerca de l’estranger. La convocatòria és anual i es fa pública al DOGC.

Beques FPI
Beques convocades pel Ministerio de Ciencia e Innovación vinculades als Ajuts per a projectes de recerca del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental en el marc dels Planes Nacionales de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. El programa inclou ajudes per a estades breus en altres centres de recerca. La convocatòria és anual i es fa pública al BOE.

Beques La Caixa per a estudis de doctorat en universitats espanyoles
La Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona convoca vint-i-cinc beques, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tot el seu àmbit d’actuació i amb el convenciment que el progrés científic, la investigació, la mobilitat i la qualificació professional són claus per al desenvolupament de la societat. Aquestes beques estan destinades a joves investigadors espanyols que es proposin assolir el grau de doctor a qualsevol universitat d’Espanya amb estudis de doctorat amb menció cap a l’excel·lència. La convocatòria es fa pública al web de La Caixa: http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Becas/espana2013_ca.pdf

Borsa de treball
El Gabinet de Promoció Professional (GPP) ofereix als estudiants i titulats els mitjans necessaris perquè participin activament en el seu procés de professionalització. També proporciona candidats òptims a les organitzacions i a les institucions que ho sol·liciten.


Més informació

Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant
Tel. 93 253 30 06

Vicedeganat d'Estudis de Postgrau i Recerca
Montserrat Casanovas. Tel. 93 253 31 18

Gabinet de Promoció Professional (GPP)
Tel. 93 253 31 47
http://fpcee.blanquerna.url.edu/gpp