Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

PSITIC: Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

El Grup de recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC) desenvolupa la seva activitat entorn als nous paradigmes socioeducacionals comunitaris, inclusors i en xarxa. Concretament se centra en la qualitat i sostenibilitat dels processos de transformació i innovació educativa, amb el suport de les TIC.

El PSITIC investiga els nous estils, models i estratègies de lideratge de l’acció educativa transformadora, posant atenció en els agents socials i educatius i atenent tant a contextos de vulnerabilitat com a contextos d’èxit i inclusió.

Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Línies de treball del grup

  • Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa. Estudi del lideratge de la transformació educativa a través de les xarxes socioeducatives de la comunitat, basat en la interconnexió i la col·laboració entre sectors, disciplines i institucions.
  • Innovació educativa amb el suport de les TIC, i el seu lideratge. Liderar la transformació educativa per millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge amb el suport de la tecnologia.
  • La participació socioeducativa i la mediació: competències de lideratge. Establir la mediació pedagògica a l’aula, l’escola i la comunitat com a eix per liderar la transformació educativa; donant gran importància al paper de les famílies, i la resolució de conflictes per a la millora de la convivència i fomentar la cultura de la pau.
  • Ètica del lideratge educatiu i organitzacional. Clarificar les implicacions ètiques i els seus processos de decisió que afecten a diferents àmbits fonamentals.

Serveis que ofereix el grup

  • Formació en investigació de doctorands.
  • Serveis d'aplicada i transferència: a través de les unitats d'aplicada de la Funació Blanquerna Assistencial i de Serveis (FBAS), el grup colabora amb el Servei d'atenció a la familia i amb el Seveis d'atenció a l'escola.
blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur