Doctorat CAFE
Durada 3 anys
Crèdits 0 ECTS
CoordinacióCoordinador adjunt: Dr. Jordi Segura (jordisb@blanquerna.edu)
Preinscripció oberta
doctoratsDCEE

El programa de doctorat en Ciències de l'Educació i de l'Esport està organitzat a partir de dos grans àmbits d'activitats:

a) D'una banda, en les activitats de formació en recerca, que es desenvolupen amb l'objectiu que els estudiants adquireixin les competències específiques i generals que s'han assenyalat en el programa. Aquestes activitats poden ser teòriques, metodològiques i aplicades.

b) De l'altra, en les activitats dirigides a l'elaboració d'un treball d'investigació original per a l'obtenció del títol de doctor. Totes les activitats formatives dutes a terme pels doctorands seran recollides en el Document d'activitats del doctorand (DAD).

Programa