Doctorat CAFE
Durada 3 anys
Crèdits 0 ECTS
CoordinacióCoordinador adjunt: Dr. Jordi Segura (jordisb@blanquerna.edu)
Preinscripció oberta
doctoratsDCEE

Objectius
1. Formar investigadors qualificats en el camp científic de l'educació i de l'esport, així com professionals competitius.

2. Oferir un programa de doctorat de qualitat, basat en principis de coherència epistemològica, conceptual i metodològica, i orientat al coneixement i a la investigació en els processos educatius en contextos i escenaris diversos, així com en la interacció entre educació, esport i societat.

3. Potenciar la difusió dels treballs d'investigació i tesis en desenvolupament a través de la participació en congressos, fòrums científics i publicacions rellevants de l'àmbit d'estudi.

4. Impulsar la mobilitat i la internacionalització dels investigadors en formació del programa, així com la participació en xarxes d'investigació.

5. Generar estudis de la màxima competència en les línies d'investigació impulsades des dels grups de recerca dels departaments de Ciències de l'Educació i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la URL.

Competències bàsiques
1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp.
2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
3. Capacitat de contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
4. Capacitat de dur a terme una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els àmbits de coneixement corresponents en les formes i idiomes d'ús habitual en aquests contextos.
6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.