Doble título en Periodismo y Comunicación Corporativa y en Relaciones Internacionales (5 años)
Durada 5 anys
Horari Matí i tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 334 ECTS
grauGDPR

Treball de Fi de Grau

Els estudiants dels doble títol realitzaran dos Treballs de Final de Grau: un al grrau en Periodisme i Comunicació Corporativa, i un altre al grau en Relacions Internacionals. El Treball de Final de Grau (TFG) de Periodisme i Comunicació Corporativa és un projecte obligatori que es realitza al llarg de l’últim curs. És un treball molt important perquè serveix per a posar en pràctica tot el que s’ha après durant el grau, i és indispensable per a obtenir la titulació. Aquest treball, que ha d’assolir els estàndards professionals de qualitat, s'elabora fora de l'horari lectiu i és coordinat també per un professor.

El Treball de Final de Grau en Relacions Internacionals és un projecte que es realitza també al llarg del darrer curs. Aquest treball, que ha d’assolir els estàndards professionals de qualitat, i és coordinat també per un professor. El TFG constitueix en si mateix un instrument fonamental en la formació de l'estudiant, que li ha de permetre integrar els aprenentatges adquirits durant el grau, aprofundir en les diferents àrees de coneixement de les relacions internacionals, assumir la seva transdisciplinarietat i també desenvolupar les competències discursives i d'argumentació, d'anàlis i crítica, d'ús de fonts d'informació i documentació, de comunicació, iniciativa i autonomia.