Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Diploma d'especialització universitària en Comunicació i Màrqueting d'Acció Social

Preinscripció oberta

FCRI_portada acció social
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  1 curs acadèmic
 • Crèdits
  30
 • Data d'inici
  14 d’octubre del 2024
 • Torn
  Tarda
 • Horari

  Dijous i divendres de 16 a 21 h i un dissabte al mes de 9 a 14 h

 • Places
  14
 • Localització

  Blanquerna-URL - Plaça Joan Coromines. 08001 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

A qui va dirigit

Aquest diploma s'adreça a persones que actualment estan treballant o són voluntaris en entitats d'acció social.

FCRI_ classe màster exposició a classe magistral

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

Aquest diploma és un espai de professionalització que, sota un model de learning by project, busca millorar la sostenibilitat dels projectes de les entitats socials a partir de l'establiment d'aliances amb l'entorn (cadenes híbrides de valor). Les persones que hi participen.

Entorn actual de les entitats socials en el tercer sector

El sector del màrqueting i la comunicació

Bases de la planificació de màrqueting: eines bàsiques

El pla de comunicació aplicat

Si tries el diploma d'especialització universitària en Comunicació i Màrqueting d'Acció Social de Blanquerna tries...

Un futur laboral assegurat.

 • Conèixer i treballar una metodologia ens ajuda a fer més sostenibles els projectes de l'entitat.
 • Practicar les habilitats que ens calen per tirar endavant aquests projectes (escolta de l'entorn, comunicació eficaç, argumentació i negociació, entre d'altres).
 • Treballar el pla de comunicació del teu projecte.
 • Treballar la proposta creativa amb una agència de comunicació real.
 • Compartir el teu projecte amb una empresa que apadrina el cost d'aquesta professionalització.
 • Compartir el teu projecte amb sis entitats més, que com tu, estaran treballant els seus projectes.
FCRI_classe màster

Les dades de l'excel·lència

89%

D'inserció laboral

1.500

Convenis amb empreses

58

Convenis universitaris internacionals

Notícies

Informació acadèmica

alumnes a classe FCRi

Pla d'estudis

Mòdul 1. Entorn actual de les entitats socials en el tercer sector (3 ECTS)

 1. Àmbit d’actuació del tercer sector en l’acció social

 2. Sostenibilitat de les entitats socials. El treball en xarxa

 3. Relacions de les entitats socials amb l’Administració pública

 4. Relacions de les entitats socials amb empreses amb afany de lucre

 5. Relaciones del tercer sector amb la societat civil

Mòdul 2. El sector del màrqueting i la comunicació (5 ECTS)

 1. Estructura del sector del màrqueting i la comunicació (mitjans de comunicació, agències i empreses)

 2. Tendències actuals del màrqueting i la comunicació

 3. L’entitat social com a marca: el relat de l’entitat

Mòdul 3. Bases de la planificació de màrqueting: eines bàsiques (6 ECTS)

 1. Bases estratègiques del pla de màrqueting del projecte de l’entitat social

 2. Bases del pla de màrqueting operatiu del projecte

 3. Ús de les aplicacions informàtiques bàsiques (edició de textos, Excel...)

 4. Eines clau de gestió per a les entitats socials: el CRM

Mòdul 4. El pla de comunicació aplicat (6 ECTS)

 1. Bases del pla de comunicació del projecte de l’entitat social

 2. Objectius de comunicació en els diversos àmbits de l’entitat

 3. Comunicació interna

 4. Selecció i gestió de les principals eines de comunicació amb les empreses col·laboradores, la societat civil i els mitjans de comunicació

 5. Desenvolupament i manteniment del web corporatiu

 6. La comunicació a les xarxes socials

 7. Una plataforma e-commerce de productes solidaris

 8. Representants, portaveus i community managers

 9. Habilitats de comunicació eficaces i eficients dels participants

 10. Comunicació i engagement del voluntari

Mòdul 5. Treball Final (10 ECTS)

 1. Projecte real d’aliança estratègica de l’entitat social i d'una empresa.

Treball Final

Projecte real d’aliança estratègica de l’entitat social i d'una empresa

Estudiants a la biblioteca de la facultat de Comunicació i Relacions Internacionals
Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Procés de sol·licitud

Per accedir a l’ensenyament de màsters i diplomes d’especialització universitària cal tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país de l’Espai Europeu d’Educació Superior. També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis. Així mateix, hi ha la possibilitat que hi puguin accedir persones no titulades que, per raó de la seva trajectòria professional o personal, es considera que tenen la capacitat per seguir els cursos. En aquests casos, el títol que obtindran serà d’extensió universitària.

Preinscripció

La preinscripció es fa en línia (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació). També es pot fer presencialment a la Facultat. Durant el procés, el candidat/a haurà de lliurar la documentació sol·licitada:

 • DNI, passaport o NIE.
 • Currículum Vitae

Aquest procés és gratuït. En el moment de formalitzar la preinscripció, s’obtindrà el resguard corresponent en què s’indicaran el codi (CIB) i les dades de preinscripció.​

Admissió

Un cop realitzada la preinscripció, es proposarà al candidat/a una data per fer una entrevista amb el director/a o el coordinador/a del màster, qui valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció de l'alumnat es tindrà en compte:

 • Expedient acadèmic
 • Entrevista personal
 • Experiència professional

Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau. Un cop comunicada l’admissió, el candidat/a haurà d'abonar 100 € en concepte de reserva de plaça a través del mateix aplicatiu pel qual es va fer la preinscripció. El pagament d'aquest import es considerarà una reserva de plaça i es descomptarà del preu total de la matrícula del curs quan es formalitzi. El pagament es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial. La quantitat abonada en concepte de reserva de plaça no es retornarà en cap cas, excepte si s'anul·la el curs.

Matrícula

La matrícula és el tràmit definitiu per accedir al màster. La data de la matrícula es comunicarà individualment a cada estudiant. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, comporta l’obtenció definitiva de la plaça. Si l’estudiant abandona el curs, no se li retornarà en cap cas l’import de la matrícula. La Facultat es reserva el dret a anul·lar aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matrícules necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula es retornarà íntegrament.

Documentació que caldrà aportar:

 • Fotocòpia compulsada del resguard del títol o fotocòpia compulsada del títol dels estudis universitaris cursats.
 • Certificació acadèmica oficial (relació d’assignatures cursades amb la seva qualificació).
 • Número de compte corrent per a la domiciliació bancària.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària. Si s’opta pel fraccionament, l’estudiant haurà de fer efectiu el 33,3 % el cost total dels crèdits matriculats durant els dos dies laborables següents a la formalització de la matrícula, mitjançant la forma de pagament que hagi triat; aquest pagament no pot ser domiciliat. El 66,4 % restant es reparteix en dues mensualitats, al gener i al març, mitjançant domiciliació bancària que caldrà aportar en el moment de la matrícula.

Els màsters en Programes de Televisió d’Entreteniment i en Música i So per a projectes d’entreteniment de Gestmusic poden fraccionar el pagament en 5 quotes (quota matrícula 50 %, 15 %, 15 % i 10 %, 10 %). El primer rebut es fa efectiu en el moment de la matrícula per transferència i la resta es fracciona de novembre a febrer a través de domiciliació bancària.

Els alumni de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable). Les matrícules d’honor obtingudes el quart curs de grau no són bonificables en els màsters propis i postgraus. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada. L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució. D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau. És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
[email protected]

Preu curs 2022-2023

2.950 €
Preu del curs complet
FCRI_alumne fent tràmit a secretaria

Demana més informació sobre el curs

Aules d'inormàtica

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur