Doble título en Periodismo y Comunicación Corporativa y en Relaciones Internacionales (5 años)
Durada 5 anys
Horari Matí i tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 334 ECTS
Modalitat Presencial
grauGDPR

Pla d'Estudis

El pla d’estudis de la doble titulació en Periodisme i Comunicació Corporativa i en Relacions Internacionals és una síntesi que inclou les assignatures bàsiques i obligatòries dels dos graus a partir d’un quadre de reconeixement de crèdits pendent d’aprovació per la Junta Acadèmica de la Universitat Ramon Llull. Els crèdits reconeguts només s’abonen una vegada.

El programa es pot completar en 10 semestres a un ritme d’entre 57 i 74 crèdits cada any acadèmic. Les classes es cursaran preferentment en horari de matí, tot i que algunes assignatures, especialment les del grau en Periodisme i Comunicació Corporativa, seran en horari de tarda.

Relacions Internacionals

ECTS

Periodisme i Comunicació Corporativa

ECTS

Primer curs, semestre I

Història Mundial Contemporània

6

Seminari I. Introducció a la Comunicació

8

Fonaments d'Economia

6

Sociologia I. Sociologia General

3

Filosofia política

6

Teoria de la Comunicació i de la Informació

6

Idioma I,1. Anglès per a les RRII

4

 

 

Semestre II

Dret Internacional

6

Sociologia II. Sociologia de la Comunicació

3

Ciència Política

6

Gestió de la Informació

4

Seminari II: Actors de les Relacions Internacionals

8

Estètica

4

Idioma I,2. Anglès per a les RRII

4

 

 

Segon curs, semestre III

Teoria de les Relacions Internacionals

6

Seminari III. Comunicació Professional

8

Estructura Política Internacional

6

Introducció al Periodisme i a la Com. Corporativa

6

Seminari III: Anàlisi de conflictes

8

 

 

Idioma I,3.  Anglès per a les RRII

4

 

 

Semestre IV

Economia Política Mundial

6

Seminari IV. Gestió Integral de la Comunicació

8

Tècniques de Recerca i Estadística

6

Teoria i Història del Periodisme

3

Seminari IV: Geopolítica

8

 

 

Idioma II,1 (Àrab, Francès o Xinès)

4

 

 

Tercer curs, semestre V

Sem. V: Est. Regionals I (MENA, Àsia o Amèrica del Nord)

8

Seminari V. Aptituds i Habilitats per a la Producció I

8

Idioma II,2 (Àrab, Francès o Xinès)

4

Gèneres i Formats Escrits

3

 

 

Gèneres i Formats Radiofònics

3

 

 

Gèneres i Formats Audiovisuals

3

Semestre VI

Sem. VI: Est. Regionals II (LATAM o Àfrica Subsahariana)

8

Seminari VI. Aptituds i Habilitats per a la Producció II

8

Polítiques exteriors de les grans potències

3

Principis del Disseny

4

Diversitat cultural

3

Audiències i Mercats

3

Idioma II,3 (Àrab, Francès o Xinès)

4

Nous Mitjans

3

 

 

Fonaments del Màrqueting

3

Quart curs, semestre VII

Unió Europea

6

Teoria i Tècnica de les RRPP

3

Idioma II,4 (Àrab, Francès o Xinès)

4

Màrqueting Digital

3

 

 

Identitat i Cultura Corporatives

3

 

 

Empresa i Estructura de la Comunicació

4

 

 

Seminari VII. Informació Especialitzada

8

Semestre VIII

 

 

Disseny Avançat

4

 

 

Reputació, Comunicació de Crisis i RSC

4

 

 

Gestió de Continguts Digitals

3

 

 

Desenvolupament de Projectes

3

 

 

Pràctiques Externes

12

Cinquè curs, semestre IX

Intel·ligència global

3

Treball Final de Grau I

6

Gestió de projectes i licitacions internacionals

3

Ètica de la Comunicació I

3

Lobby i incidència

3

Dret de la Comunicació

4

Negociació i Lideratge

3

 

 

Societat Global i Tecnologia

3

 

 

Semestre X

Projecte de Fi de Grau

8

Treball Final de Grau II

6

Sem. VIII: Desenvolupament de projectes acadèmics

8

Ètica de la Comunicació II

3

Migracions i tendències demogràfiques

3

 

 

Diplomàcia

3

 

 

Política exterior de la UE

3