Doble título en Periodismo y Comunicación Corporativa y en Relaciones Internacionales (5 años)
Durada 5 anys
Horari Matí i tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 334 ECTS
Modalitat Presencial
grauGDPR

Metodologia docent

Aquesta doble titulació es desplega en un programa docent que té quatre grans pilars: les classes magistrals, els seminaris, les pràctiques professionals i els intercanvis internacionals.

Classes magistrals

Les classes magistrals ofereixen una formació en educació humanística bàsica per a comprendre la complexitat del món globalitzat i en procés de canvi actual, així com les noves regles de la comunicació digital. La llengua, la història i el pensament constitueixen els eixos vertebrals de les assignatures impartides en aquest format. Les classes magistrals, doncs, proporcionen la formació teòrica de cadascuna de les especialitats.

Seminaris

Els seminaris són grups reduïts, d’un màxim de dotze persones, en els quals els nostres estudiants dediquen sis hores setmanals a desenvolupar el coneixement especialitzat acompanyats d’un tutor-docent que exerceix professionalment i que és l’encarregat de preparar els alumnes i tutoritzar-los, seguint de molt a prop l’evolució del seu aprenentatge en un context d’exigència i compromís.

Pràctiques professionals obligatòries

En aquest doble títol, les pràctiques laborals són obligatòries. La Facultat té un ampli programa de convenis amb empreses i institucions locals i internacionals que permet que els estudiants s'incorporin a un equip professional de treball, d’acord amb els seus interessos curriculars amb el suport d'un tutor acadèmic i un de professional. Les pràctiques es fan entre el tercer i el quart curs. 

Intercanvis internacionals

Blanquerna ofereix als estudiants de la doble titulació la possibilitat de participar en diversos programes internacionals d’intercanvi que, en funció de les destinacions, es faran en el quart o cinquè curs acadèmic. La facultat manté convenis bilaterals amb les millors universitats europees en països com ara Bèlgica, França, Itàlia, Portugal i els Països Baixos, entre altres. També participem en altres programes d'intercanvi d'alumnes, professors i personal administratiu en diverses parts del món, sobretot als Estats Units i al Canadà, i en alguns països de Llatinoamèrica, Àsia i Àfrica.