Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Títol d’expert/a universitari/ària en Internacionalització i Educació Intercultural

Preinscripció oberta

TEU en Internacionalització i Educació Intercultural
 • Modalitat
  En línia
 • Idiomes
  Anglès
 • Durada
  1 semestre (febrer-juny)
 • Crèdits
  15
 • Data d'inici
  4 de febrer del 2025
 • Horari

  Dimarts i dijous en línia de 17.30 h a 20.30 h (classes sincròniques i tutories)
  Setmana intensiva presencial (22-29 d'abril).

  Febrer: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27
  Març: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27
  Abril: 1, 3, 8 i 10 + setmana intensiva presencial del 22-29 d'abril
  Maig: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29
  Juny: 3, 5, 10 i 12

 • Localització

  En línia

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Per què he d'escollir aquest títol?

Un TEU que forma professionals amb vocació per la dimensió internacional i intercultural de l’educació.

El programa formatiu s’imparteix en línia i amb una setmana intensiva presencial amb visites a diferents institucions educatives per tal de tenir models de bones pràctiques i oportunitats d’integrar els aspectes teòrics i pràctics del curs.

El TEU visibilitza la diversitat d’àmbits professionals vinculats a la internacionalització de l’educació.

El títol d’expert universitari en Internacionalització i Educació Intercultural (TEU-IEI) centra la seva formació en la dimensió internacional i intercultural de l’educació:

Vivim en un món connectat i en constant diàleg. El mestre Blanquerna entén la diversitat lingüística i cultural com a característica intrínseca de la societat, i sap que és beneficiosa per aprendre. És un mestre conscient de la seva identitat plurilingüe (entesa com a plural i integradora). És un mestre que té sentit comú lingüístic: que sap com i quan utilitzar les llengües que sap per comunicar-se en diversitat d'entorns, que té empatia lingüística vers les llengües i les experiències lingüístiques i que sap copsar les oportunitats lingüístiques d'aprenentatge. I és un mestre que no percep fronteres, sinó que aposta per obrir oportunitats d’aprenentatge més enllà del context proper. (EduHuB: Dimensió Mestres Plurilingües i Oberts al Món FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull)

Aquesta dimensió internacional enriqueix el perfil del professional de l’educació sensible a la diversitat cultural, capaç d’establir xarxes educatives internacionals, amb una actitud positiva vers la interculturalitat i el plurilingüisme i amb inquietud per explorar noves propostes educatives internacionals i globals.

El nou TEU-IEI permet viure una experiència formativa d’internacionalització a estudiants de tots els països del món ja que la docència s’impartirà majoritàriament en anglès (una llengua comuna d’aprenentatge, però facilitadora de múltiples oportunitats i contextos plurilingües).

També s’inclou, dins el programa, visites a diferents institucions per tal de tenir models de bones pràctiques i oportunitats d’integrar els aspectes teòrics i pràctics del curs.

Les competències que es treballen connecten amb la realitat educativa internacional, amb els projectes lingüístics de centre, amb els programes de mobilitat internacional, amb la internacionalització-a-casa (internationalisation-at-home) i amb les organitzacions que tenen, com a eixos vertebradors de la seva visió, missió i valors, l’educació intercultural, la riquesa del coneixement compartit i la comprensió i respecte mutus entre pobles i cultures.

A qui va dirigit

Per tal d’accedir i ser admès al curs, caldrà estar en possessió d’un títol de grau universitari (o diplomatura /llicenciatura) vinculat a l’àmbit de les Ciències de l’Educació.
Com que el curs s’impartirà majoritàriament en anglès, caldrà tenir un nivell mínim de B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Informació acadèmica

Mòdul 1. Fonaments de la internacionalització i de l’educació intercultural (1,5 ECTS)

Mòdul 2. Educació a Europa i al món: ecosistemes educatius del segle XXI (1,5 ECTS)

Mòdul 3. Contextos educatius plurilingües: reptes i oportunitats per a les llengües i les cultures dels infants i els joves (2 ECTS)

Mòdul 4. La internacionalització a les escoles: projectes lingüístics de centre, programes de mobilitat i d'internacionalització-a-casa (3 ECTS)

Mòdul 5. Docència en les organitzacions educatives internacionals (3 ECTS)

Mòdul 6. Bones pràctiques d’internacionalització i d'educació intercultural (4 ECTS)

El TEU en Internacionalització i Educació Intercultural garanteix que el professional de l’educació pugui aprofundir en diversitat d’àmbits vinculats a la dimensió internacional, plurilingüe i d’obertura al món que els centres educatius del segle XXI han d’entomar.
Alguns dels àmbits específics són:

 • Gestió i lideratge de Plans d’Internacionalització a les escoles.
 • Docència i desenvolupament professional en contextos de caire internacional: escoles internacionals, escoles interculturals, organismes educatius internacionals, fundacions educatives internacionals, etc.
 • Recerca educativa d’àmbit internacional, plurilingüisme i de pedagogia comparada.
 • Implementació de la dimensió intercultural de l’educació als centres educatius.

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Coordinació

Dra. Carme Flores Muxí. Professora de la FPCEE (Universitat Ramon Llull) i investigadora del Grup de Recerca Educació, Didàctica i Aprenentatge (línia de Didàctica de les Llengües). És doctora en Ciències de l’Educació. Algunes de les responsabilitats i càrrecs que ha exercit són el de directora acadèmica dels estudis de grau en Educació Primària i el de coordinadora de Relacions Internacionals als estudis d’Educació. El seu àmbit de recerca se centra en l’AICLE (CLIL), l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües, l’ensenyament i aprenentatge de llengües a les diverses etapes educatives.

Professorat

Dr. Josep Gallifa Roca. Doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació, catedràtic de Psicologia i Educació, cap del Departament de Psicologia i investigador principal del Grup de Recerca Psicologia, Persona i Context, de la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Ha tingut diferents responsabilitats i càrrecs entre 1988 i l’actualitat, entre les que destaquen: cap d’estudis i director de l’Escola de Mestres Blanquerna, primer degà de la FPCEE Blanquerna, primer secretari general de la Universitat Ramon Llull i vicerector acadèmic. Va ser professor visitant en diferents universitats nord-americanes: Ohio University, Case-Western-Reserve University i Columbia University. Ha realitzat recerca en els àmbits de l’Educació Superior i de l’Educació Integral.

Dra. Anna Pagès Santacana. Professora titular de la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull). És membre del Grup de Recerca Pedagogia, Societat i Innovació amb els Suport de les TIC (PSITIC) i del Grup Càtedra Ramon Llull «Antropologia i Pedagogia». És filòsofa, escriptora i investigadora en Teoria de l’Educació. Acumula una llarga trajectòria com a professora de Filosofia i Teoria de l’Educació. També ha estat responsable en diferents funcions organitzatives com vice-degana de recerca i relacions institucionals a la FPCEE Blanquerna (URL). Ha visitat universitats a l’estranger com ara la Universitat d’Ottawa, al Canadà; la Universitat de Buenos Aires i la Universitat Torcuato di Tella, a l’Argentina; i la St Andrews Teachers School, a Escòcia.

Dra. Mireia Civís Zaragoza. Professora titular de la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i doctora en Pedagogia. És investigadora responsable de la línia de Territori i Xarxes en el Grup de Recerca consolidat PSITIC de la URL, en Pedagogia, Societat i Innovació amb els suport de les TIC. Ha tinguts diferents càrrecs de responsabilitat a la FPCEE Blanquerna, entre els quals destaquen les coordinacions de Xarxes, Aliances i Entorns dels graus en Educació Infantil i Educació Primària i de Segones Titulacions d’Educació.

Dra. Julieta Piastro Behar. Professora titular de la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull). És historiadora i especialista en temes de diversitat, multiculturalitat i immigració, sobre els quals ha escrit diversos articles i capítols de llibres. Actualment imparteix la matèria Pensament Contemporani i interculturalitat i tracta temes temes d'identitat, debat de models de convivència entre cultures, premisses teòriques com la complexitat i la diversitat i la diferència.

Dra. Cristina Corcoll López. Professora de la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i investigadora principal del Grup de Recerca Educació, Didàctica i Aprenentatge (GREDA). És doctora en Educació. També és coordinadora del segon cicle dels estudis d’Educació Primària i Educació Infantil. Ha estat coordinadora del màster en Didàctica de l’Anglès a Educació Infantil i Primària de la FPCEE Blanquerna. La seva recerca se centra en la implementació del paradigma plurilingüe a l’escola i en l’ensenyament i aprenentatge de les llengües addicionals.

Dra. Carme Flores Muxí. Professora de la FPCEE (Universitat Ramon Llull) i investigadora del Grup de Recerca Educació, Didàctica i Aprenentatge (línia de Didàctica de les Llengües). És doctora en Ciències de l’Educació. Algunes de les responsabilitats i càrrecs que ha exercit són el de directora acadèmica dels estudis de grau en Educació Primària i el de coordinadora de Relacions Internacionals als estudis d’Educació. El seu àmbit de recerca se centra en l’AICLE (CLIL), l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües, l’ensenyament i aprenentatge de llengües a les diverses etapes educatives.

Dr. Jordi Díaz Gibson. Professor i investigador a la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Doctor en Educació. Lidera el www.neteduproject.org, “des d’on es connecten mirades, esforços, recursos i sistemes diversos per a reimaginar, prototipar i desenvolupar nous ecosistemes d’aprenentatge i benestar a nivell local i global”. Membre investigador del Grup de Recerca consolidat PSITIC de la URL, en Pedagogia, Societat i Innovació amb els suport de les TIC.

Dra. Caterina Sugranyes Ernest. Professora de la FPCEE (Universitat Ramon Llull) i investigadora responsable de la línia de Didàctica de les Llengües del Grup de Recerca Educació, Didàctica i Aprenentatge (GREDA). Coordinadora acadèmica de l’Oficina de Relacions Internacionals als Graus d’Educació. També ha treballat com a professora d’anglès, traducció i interpretació a la Universitat de Vic (Barcelona) i com a professora d’anglès i francès en escoles de primària i secundària a diversos llocs d’Espanya, França, Bèlgica, Sud-amèrica, el Pakistan i l'Índia. La seva recerca se centra en l’ús i la visibilitat de les llengües familiars a la classe de llengua.

Dr. David Soler Ortínez. Professor de la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i investigador del Grup de Recerca Educació, Didàctica i Aprenentatge (línia de Didàctica de les Llengües). És doctor en Ciències de l’Educació, coordinador de 1r i 2n dels graus en Educació Infantil i Primària i coordinador del màster en Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat (Anglès) Blanquerna (URL). La seva recerca se centra en l’ensenyament i aprenentatge de les llengües addicionals a l’Educació Secundària i a Primària, AICLE/CLIL i lideratge educatiu.

Dr. Josep Ballarín Garoña. Professor de la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i col·laborador del Grup de Recerca Educació, Didàctica i Aprenentatge (línia de Didàctica de les Llengües). És doctor en Lingüística i Comunicació i és expert en Diversitat Lingüística i en ensenyament i aprenentatge de llengües.

Per a cada edició es comptarà amb diferents professionals externs especialistes.

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de títol propi de la facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 50 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares) / Passaport
 • Currículum vitae
 • Per a sol·licitants estrangers (No UE): un certificat expedit per l'autoritat competent (Universitat, Ambaixada, Consolat) que acrediti que els estudis d'accés compleixen els requisits per a l'admissió al país d'origen.

Admissió

Un cop feta la preinscripció, es proposa a la persona interessada una data per fer una entrevista amb la coordinació de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes amb relació al curs al qual es matricula. Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar el títol o resguard del títol dels estudis universitaris cursats al dipòsit de documents. Si no se'n disposa, es podrà cursar la formació, però no se'n rebrà el títol i, en lloc seu, s'obtindrà un certificat o diploma d'extensió universitària.

Matrícula

Un cop valorada la documentació anterior, i quan hi hagi un grup suficient d'estudiants preinscrits, cada candidat rebrà la confirmació i la informació necessària per poder matricular-s'hi. La matriculació representa l'obtenció definitiva de la plaça i es farà efectiva en els terminis que s'indiquin en el correu electrònic de confirmació.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària (Instruccions per enviar el Document SEPA signat a Blanquerna)

Els preus es poden actualitzar cada curs acadèmic. Una vegada formalizada la matrícula, l'import abonat no es retornarà sota cap concepte. La preinscripció i la matrícula podran quedar obertes fins a 15 dies abans de l'inici del curs, sempre que hi hagi places disponibles.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L'estudiant accepta les normes d'ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

Les persones sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya han d’obtenir un certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) i acreditar que els estudis d’accés faculten, al país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Una vegada la persona sol·licitant hagi estat admès i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d'admissió a Secretaria Académica abonant-ne les taxes corresponents.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o de matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat
[email protected]

Preu curs 2024-2025

1.484,99 €
Preu del curs complet
99,00 €
Preu crèdit pel curs 2024-2025

Finançament: l’import es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent

495,99 €
Pagament inicial 2024
494,50 €
Pagament desembre 2024
494,50 €
Pagament març 2024

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur