Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster de formació permanent en Intervenció Interdisciplinar de Pacients amb Trastorns de la Personalitat

Preinscripció oberta

MFP en intervenció interdisciplinar de pacients amb trastorns de la personalitat
 • Modalitat
  En línia
 • Idiomes
  Castellà
 • Durada
  1 curs acadèmic (1 d'octubre 2024-14 de juny 2025)
 • Crèdits
  60
 • Data d'inici
  1 d’octubre del 2024
 • Horari

  En línia: divendres de 15.00 a 20.00 h i dissabte de 9.00 a 14.00 h; supervisions clíniques: dilluns o dimarts de 15.00 a 17.00 h (quinzenal); espai vivencial dimarts de 15.00 a 17.00 h (quinzenal)

  Presencial: pràctiques a ITA

 • Localització

  En línia

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Per què he d'escollir aquest màster?

Coneixement avançat

Actualització i aprofundiment en la comprensió dels trastorns de la personalitat.

Pràctica clínica

Coneixement i integració de les pràctiques clíniques amb evidència demostrada.

Inderdisciplinar

Enfocament holístic del treball entre professionals especialitzats.

La Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, especialitzada en formació de postgrau, i l'ITA Salut Mental, xarxa líder en el tractament dels trastorns alimentaris, de conducta i personalitat, s'han unit per oferir formació a futurs terapeutes que es vulguin especialitzar en el tractament interdisciplinari dels trastorns de la personalitat. L'objectiu és que aquests professionals desenvolupin un profund coneixement teoricopràctic dels trastorns de la personalitat, incloent les seves característiques clíniques, teories explicatives, models de diagnòstic i classificació, i els enfocaments terapèutics més eficaços.

A qui va dirigit

Llicenciats o graduats en Psicologia, Medicina i Cirurgia, i professions afins. Es valorarà individualment a partir de la motivació, formació, expedient acadèmic i trajectòria personal i laboral.

No s’admeten estudiants sense titulació de grau.

En col·laboració amb:

ITA
Blanquerna FPCEE

Informació acadèmica

Mòdul 1. Conceptualització dels trastorns de personalitat, perspectiva històrica i actualitat (4 ECTS)

 • Introducció als estudiants en el marc conceptual i escenari psicoterapèutic dels TP. Es dotarà de coneixements sobre etiologia, evolució i classificació diagnòstica. Així com de l'aproximació a l'aplicabilitat pràctica a través de l'estudi de la psicopatologia, presentació clínica i els models explicatius actuals. També s'aportarà coneixement clínic sobre la neurobiologia i fisiologia dels TP.

Mòdul 2. Avaluació, diagnòstic i diagnòstic diferencial (5 ECTS)

 • Dotar a l'alumne de les capacitats necessàries per a realitzar una avaluació i diagnòstic dels trastorns de personalitat. S’entrenarà els alumnes en la realització d'entrevistes, qüestionaris estandarditzats i la exploració d'informació sobre la història clínica i el funcionament psicosocial de l'individu.

Mòdul 3. Intervenció psicoterapèutiques (10 ECTS)

 • Proporcionar als estudiants coneixements i habilitats relacionades amb les intervencions psicoterapèutiques utilitzades en el tractament dels trastorns de personalitat. Cada una de les orientacions terapèutiques té les seves pròpies tècniques i estratègies específiques per abordar els diferents trastorns i problemes de salut mental. Els alumnes aprendran sobre la teoria de cada orientació, la seva aplicació pràctica, com realitzar les sessions psicoterapèutiques i com adaptar l’orientació a les necessitats específiques de cada pacient.

Mòdul 4. Intervenció familiar i de parella (8 ECTS)

 • Desenvolupar les habilitats terapèutiques bàsiques per a realitzar una avaluació i intervenció familiar i de parella. Iniciarem amb una introducció als fonaments del model sistèmic, així com les principals escoles en teràpia familiar. Entrenarem a l'alumne en l'entrevista relacional per a realitzar una apropiada avaluació familiar i formular hipòtesis relacionals. Capacitarem a l'alumne per a realitzar intervenció familiar i de parella a partir d'estratègies, habilitats i tècniques específiques del model sistèmic.

Mòdul 5. Intervencions específiques (5 ECTS)

 • Proporcionar als estudiants coneixements i habilitats relacionades amb intervencions específiques utilitzades en el tractament de trastorns de personalitat. D'una banda, s'explorarà com abordar l'impacte del trauma en els trastorns de personalitat. S'estudiaran tècniques d'intervenció que ajudin els pacients a processar el trauma, entendre i gestionar la dissociació. D'altra banda, estudiarem les intervencions dirigides a abordar les autolesions i la conducta suïcida en els trastorns de personalitat. Els estudiants aprendran sobre l'avaluació de risc, la prevenció i la gestió de la conducta suïcida, així com sobre estratègies terapèutiques específiques per a abordar les autolesions. I finalment, s'exploraran les aplicacions de noves tecnologies en el tractament dels trastorns de personalitat.

Mòdul 6. Intervenció interdisciplinària (4 ECTS)

 • Proporcionar als estudiants una comprensió sòlida dels aspectes clau relacionats amb la intervenció multidisciplinària amb els pacients que presenten un trastorn de personalitat, així com la intensitat de la intervenció.

Mòdul 7. Aproximació pràctica en el marc ètic, jurídic i legal (3 ECTS)

 • Proporcionar a l'alumne el coneixement bàsic sobre els aspectes jurídics i legals d'interès en la pràctica clínica. A més de també recopilar, estudiar i interpretar correctament les diferents dades psicològiques que puguin aportar elements importants en un procés judicial. Així com integrar els coneixements pràctics en coherència al codi ètic i deontològic que permetin actuar en situacions d'alta complexitat.

Mòdul 8. Espai vivencial de desenvolupament professional i habilitats de maneig (5 ECTS)

 • Espai pràctic enfocat a l'autoconeixement i desenvolupament d'habilitats psicoterapèutiques. Es treballarà de manera seqüencial l'autobiografia personal, història familiar, personalitat i escenes temudes del terapeuta.

Mòdul 9. Practicum (6 ECTS)

 • Durant el temps que duri el període de formació, els alumnes formaran part d'un equip interdisciplinari en el qual cada professional desenvolupa la seva activitat de manera coordinada amb la resta de les especialitats que intervenen en el tractament. El nostre objectiu passa per oferir una visió comprensiva d'un trastorn veritablement complex, així com fomentar que puguin “contagiar-se” de l'estil ITA, una forma de treball respectuosa amb el patiment dels seus usuaris, fermament compromesa amb la seva recuperació i rigorosa amb els processos terapèutics emprats en la consecució de la seva plena autonomia personal. Les tasques a realitzar dependran del perfil professional de l'alumne.

Mòdul 10. Supervisions clíniques indirectes (4 ECTS)

 • Supervisió en grup casos del centre de pràctiques o de treball. Les supervisions les durà a terme un professional del centre de pràctiques juntament amb un supervisor extern. L’objectiu és millorar les habilitats clíniques de l’alumne supervisat, així com promoure el creixement i competència professional.

Mòdul 11. Treball Final de Màster (TFM) (6 ECTS)

 • Elaboració tutoritzada individual o en parella del treball final de màster. Les tipologies de treball a triar seran: revisió sistemàtica, projecte de recerca, proposta d'intervenció o estudi de cas únic. Comptant amb la possibilitat de vincular la recerca a les pràctiques realitzades o línies de recerca actives.

Des del 1998 Ita treballa en el tractament, prevenció i investigació dels trastorns mentals i en pocs anys es converteix en referent en el tractament dels trastorns de conducta alimentària, trastorns de conducta i trastorns de la personalitat (TP). Amb l'evolució i el creixement d'Ita i la incorporació progressiva de centres i equips de referència en diferents patologies i províncies espanyoles es crea el Grup Ita.

La xarxa assistencial disposa de 50 centres entre hospitals, hospitals de dia i consultes externes. Aquests centres es troben principalment a nivell nacional, encara que Ita s'està expandint fora d'Espanya, en concret per Llatinoamèrica. El darrer any, aproximadament, 200 alumnes de tot Espanya s'han format amb nosaltres i han passat a formar part de la nostra borsa de treball.
Comptem amb un equip interdisciplinari i especialitzat (psicòlegs, psiquiatres, metges, nutricionistes, neuropsicòlegs, educadors socials i terapeutes ocupacionals) que s'adapta a les necessitats de cada pacient donant resposta a les situacions més complexes amb el màxim nivell d'efectivitat. Durant el teu període de formació amb nosaltres, formaràs part d'un equip interdisciplinari en el qual cada professional desenvolupa la seva activitat de forma coordinada amb la resta d'especialitats que intervenen en el tractament. Hem volgut que conegueu l'activitat de cadascuna d'aquestes disciplines amb l'objectiu d'oferir-vos una visió comprensiva d'un trastorn veritablement complex. Seran 150 hores de pràctiques a realitzar a un dels centres d'Ita. Concretament, s'oferiran pràctiques a València, Madrid, Barcelona i Sevilla.

Treball Final de Màster

Té com a objectiu principal avaluar la integració de les competències bàsiques adquirides sobre la conceptualització, avaluació i models d’intervenció en els Trastorns de la Personalitat. Consisteix en l’elaboració d’un treball de recerca, projecte d’intervenció o estudi de cas que demostri la integració teoricopràctica dels continguts específics.

Els treballs es desenvoluparan de forma individual guiada per un tutor assignat per a cada estudiant. Es realitzarà seguint un metodologia quantitativa, qualitativa o mixta. Es podrà realitzar en català, castellà o anglès.

L’elaboració del TFM és anual, al llarg del curs. El tutoritza un/a professor/a-tutor/a doctor/a especialista en l’àrea temàtica.

Es realitzaran tutories individuals i/o col·lectives al llarg del curs i juntament amb l’entrega de tres esborranys.

El treball s’avaluarà un 30% en la nota del tutor tenint en compte el seguiment continuat, un 40% la nota final de l'elaboració del TFM, i un 30% la nota resultant de la presentació i defensa pública davant una comissió d'avaluació, en la qual cada membre del tribunal atorgarà una qualificació i es farà la mitjana.

Projecció professional del màster

Ser un professional especialista a la intervenció amb pacients amb trastorns de la personalitat. Desenvolupar-te com a professional en un entorn interdisciplinari en diversos tipus de dispositius assistencials (tractament ambulatori, hospital de dia i hospitalització completa), cosa que permet una comprensió i especialització més integral i completa d'aquest tipus de psicopatologia. Sortides professionals: un cop acabat el màster, l'alumne podria entrar a formar part de la borsa d'ocupació d'ITA, una de les xarxes de salut mental més àmplies a Espanya.

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Coordinació

Dra. Teresa Pretel Luque. Doctora en Psicologia. Psicòloga General Sanitària. Professora associada a la FPCEE Blanquerna. Membre del grup de recerca de Comunicació i Salut (ComSal) de la FPCEE Blanquerna. Directora d’Innovació Clínica de l’Institut de Psicologia i Desenvolupament (IPSIDE). Especialitzada en Teràpia Familiar.

Dra. Mariona Roca Santos. Doctora en Psicologia. Psicòloga General Sanitària. Professora associada a la FPCEE Blanquerna. Membre del grup de recerca de Parella i Família (GRPF) de la FPCEE Blanquerna. Especialitzada en Teràpia Familiar.

Llic. Ana Rodríguez Ruiz. Adjunta a la direcció clínica d'ITA especialistes en salut mental. Especialitzada en Terapia Familiar. Docent supervisora acreditada per la FEAT. Directora del màster de Terapia Sistèmica d'ISEP. Coordinadora del GT de Trastorns del control d'impulsos del COPC.

Dra. Jessica Navarro Garrido. Doctora en Psicologia. Especialista en Teràpia Dialèctica Conductual (DBT) y Teràpia Dialèctica Conductual Radicalment Oberta (RO- DBT). Psicòloga a ITA Previ València, centre especialitzat en trastorns de la personalitat i trastorns de conducta alimentària. Coordinadora del Campus ITA.

Professorat

Llic. Ana Gil. Psicòloga clínica. Terapeuta familiar. Supervisora docent per la FEAP i la FEATF. Professora associada de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dra. Anna Vilaregut. Doctora en Psicologia. Terapeuta familiar. Docent per la FEAP i la FEATF. Professora titular de la URL. Coordinadora de màsters universitaris de la FPCEE Blanquerna-URL. Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF).

Dr. Carles Pérez-Testor. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en psiquiatria. Catedràtic de la URL. Psicoterapeuta de la Unitat de Parella i Família de la FVB-URL. Investigador principal del Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF).

Dra. Iolanda de Ascenzo. Llicenciada en Psiquiatria. Terapeuta familiar. Supervisora docent per la FEAP i la FEATF, Escola de Teràpia Familiar, Unitat de Psicoteràpia, Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau.

Dra. Núria Farriols. Doctora en Psicologia. Psicòloga clínica de l’Hospital de Mataró (Consorci Sanitari del Maresme). Psicoterapeuta. Professora titular de la URL.

Llic. Francisco Javier Barón. Llicenciat en Psiquiatria. Terapeuta familiar. Professor associat de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dra. Lourdes Artigas. Doctora en Psicologia. Psicoterapeuta. Terapeuta familiar. Professora associada de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dra. Meritxell Campreciós. Doctora en Psicologia. Terapeuta familiar. Professora de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dra. Cristina Günther. Doctora en Psicologia. Psicoterapeuta. Terapeuta familiar. Professora associada de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dra. Clara Mateu. Doctora en Psicologia. Psicoterapeuta. Terapeuta familiar. Professora associada de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dr. José Antonio Castillo. Doctor en Psicologia. Psicòleg especialista en psicologia clínica. Professor titular de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dr. Marc Ferrer. Doctor en Psiquiatria Llicenciat en Medicina i Cirurgia, especialista en psiquiatria. Psiquiatre adjunt de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH). Professor associat del Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Professor col·laborador de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dra. Natàlia Calvo. Doctora en Psicologia. Psicòloga clínica adjunta del servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH). Professora associada de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Professora col·laboradora de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dr. Álvaro Frías. Doctor en Psicologia. Psicòleg clínic de l’Hospital de Mataró (Consorci Sanitari del Maresme). Professor associat de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dra. Maria José Pubill. Doctora en Psicologia. Psicòloga clínica. Terapeuta familiar. Professora col·laboradora de màster i postgrau de la Universitat de Girona (UdG) i de la Universitat de Barcelona (UB). Professora col·laboradora de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dra. Teresa Pretel. Doctora en Psicologia. Psicoterapeuta especialitzada en teràpia familiar. Professora associada i membre del grup de recerca de Comunicació i Salut (COMSAL) de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dra. Mariona Roca. Doctora en Psicologia. Psicoterapeuta especialitzada en teràpia familiar. Col·laboradora i membre del Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF) de la FPCEE Blanquerna-URL.

Llic. Clara Andrés. Doctoranda en Psicologia. Psicoterapeuta. Professora associada a la Universitat de Barcelona (UB) i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Membre del grup de recerca en Comunicació i Salut (COMSAL) de la FPCEE Blanquerna-URL.

Llic. Judith Lorente. Doctoranda en Psicologia. Psicoterapeuta al centre mèdic psicològic Vidal i Barraquer. Membre del Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF) de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dra. Jessica Navarro. Doctora en Psicologia. Especialitzada en trastorns de la personalitat i trastorns de conducta alimentària. Psicòloga general sanitària a la Unitat de Trastorns de la Personalitat i Trastorns Alimentaris ITA PREVI, i responsable del Campus Ita. Professora col·laboradora a universitats privades. Acreditada pel Behavioral Tech (Instituto Linehan) per l'aplicació de la Teràpia Dialèctica Conductual.

Dra. Mercedes Jorquera. Doctora en Psicologia. Especialitzada en trastorns de la personalitat i trastorns de la conducta alimentària. Directora de la unitat d'hospitalització ITA PREVI València. Professora associada de la Universitat Católica de Valencia San Vicente Mártir i col·laboradora en cursos de postgrau i màster a diverses universitats espanyoles. Acreditada pel Behavioral Tech (Institut Linehan) per a l'aplicació de la Teràpia Dialèctica Conductual.

Dra. Cristina Borra. Doctora en Psicologia per la Universitat de València; sexòloga i terapeuta de parelles i experta en el tractament dels trastorns alimentaris i en l'aplicació pràctica de la Teràpia Dialèctica Conductual (DBT), el tractament d'elecció per als trastorns de personalitat. Directora del centre ITA PREVI VALÈNCIA HD.

Laura García. Psicòloga d'ITA, especialitzada en trauma complex, dissociació, estrès posttraumàtic i trastorns de la personalitat.

Dr. Esteve Montasell. Doctor i neuropsicòleg clínic i forense. Coordinador de Neuropsicologia de l'ITA Salut Mental. Responsable d'Innovació i del Sae (Servei Assessorament Escolar). Acreditat com a Expert en Neuropsicologia Clínica pel Consell General de la Psicologia d'Espanya. Especialista a Intervenció i Diagnòstic de Trastorns de la Conducta Alimentària (UB) i en Psicologia Forense. Psicoterapeuta Europeu Acreditat (Europsy). Acreditat per a l'ús de l'ADOS-2 i de l'entrevista ADI-r per al diagnòstic de TEA. Docent col·laborador en diferents màsters i postgraus de diferents universitats.

Llic. Juan Pablo Muñoz. Psicòleg d'ITA, especialista en Teràpia Cognitiva Social, més de vint anys d'experiència com a clínic i quinze anys en el tractament de pacients amb Trastorns de la Conducta Alimentària i Trastorns de la Personalitat a nivell individual, grupal i familiar.

Llic. Ángel Ramón Ruiz. Graduat de Medicina, especialista en medicina familiar i Psiquiatria. Al llarg de 25 anys ha treballat en diferents àmbits com Unitats d'Intervenció en Crisi, Centres especialitzats en Addiccions, Unitats d'hospitalització per a Trastorns de la conducta en adolescents i Unitats de Neurodesenvolupament. En els darrers anys treballa a ITA PREVI, València, a la unitat d'hospitalització completa per a Trastorns de la Personalitat i Conducta Alimentària, així com a ITA- Godella en una unitat d'hospitalització completa de psiquiatria general especialitzada en crònics.

Llic. Antoni Grau. Psicòleg. Director clínic de Korian Espanya. Vocal de la Junta directiva de l´AETCA. Vocal de la junta directiva del Clúster de Salut Mental. Membre de l'Acadèmia de Trastorns Alimentaris.

Llic. Ana Rodríguez. Psicòloga i terapeuta familiar. Adjunta de la direcció clínica d'ITA. Directora del grup de treball de trastorns de conducta del COPC.

Llic. Javier López. Psicòleg i psicoterapeuta a la unitat d'hospitalització de USMA Alcalá. Expert en pràctica clínica. Màster en teràpia sistèmica amb enfocament psicodramàtic.

Llic. Daniel Navarro. Psicòleg. Responsable de l'àrea tècnica del Grup 5. Professor del màster en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària a la Universitat Jaume I, de Castelló.

Llic. Francesca Rubio. Doctora en Psicologia Clínica i de la Salut. Coordinadora de la Unitat d'hospitalització dels trastorns de la conducta alimentària ITA Previ València. Especialitzada en els Trastorns de la Personalitat, certificació en Teràpia Dialèctica - Comportamental (DBT). Formació bàsica en Teràpia Familiar Sistèmica. Docent a la Universitat Internacional de València (VIU).

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de títol propi de la facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 50 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares) / Passaport
 • Currículum vitae
 • Per a sol·licitants estrangers (No UE): un certificat expedit per l'autoritat competent (Universitat, Ambaixada, Consolat) que acrediti que els estudis d'accés compleixen els requisits per a l'admissió al país d'origen.

Admissió

Un cop feta la preinscripció, es proposa a la persona interessada una data per fer una entrevista amb la coordinació de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes amb relació al curs al qual es matricula. Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar el títol o resguard del títol dels estudis universitaris cursats al dipòsit de documents. Si no se'n disposa, es podrà cursar la formació, però no se'n rebrà el títol i, en lloc seu, s'obtindrà un certificat o diploma d'extensió universitària.

Matrícula

Un cop valorada la documentació anterior, i quan hi hagi un grup suficient d'estudiants preinscrits, cada candidat rebrà la confirmació i la informació necessària per poder matricular-s'hi. La matriculació representa l'obtenció definitiva de la plaça i es farà efectiva en els terminis que s'indiquin en el correu electrònic de confirmació.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària (Instruccions per enviar el Document SEPA signat a Blanquerna)

Els preus es poden actualitzar cada curs acadèmic. Una vegada formalizada la matrícula, l'import abonat no es retornarà sota cap concepte. La preinscripció i la matrícula podran quedar obertes fins a 15 dies abans de l'inici del curs, sempre que hi hagi places disponibles.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L'estudiant accepta les normes d'ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

Les persones sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya han d’obtenir un certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) i acreditar que els estudis d’accés faculten, al país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Una vegada la persona sol·licitant hagi estat admès i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d'admissió a Secretaria Académica abonant-ne les taxes corresponents.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o de matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat
[email protected]

Preu curs 2024-2025

5.400 €
Preu del curs complet
90,00 €
Preu crèdit curs 2024-2025

Finançament: l’import es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent

1.803,60 €
Pagament inicial 2024
1.798,20 €
Pagament desembre 2024
1.798,20 €
Pagament març 2025

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur