Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Títol d'expert universitari en Atenció a la Diversitat en Entorns Educatius

Curs tancat

TEU en Atenció a la diversitat en entorns educatius.
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  1 curs acadèmic
 • Crèdits
  18
 • Data d'inici
  Octubre 2024
 • Horari

  De dilluns a divendres de 18 a 21 h (segons les matèries escollides).
  No hi ha període de pràctiques.

 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Tres raons per escollir aquest títol

Especialització

Professorat amb una extensa trajectòria professional en la matèria impartida.

Innovació

Aporta competències pràctiques que t’ajudaran en la gestió de l’aula inclusiva.

Flexibilitat

Pots cursar aquelles matèries que més s’ajusten als teus interessos professionals.

Cada vegada són més les escoles que estan donant una resposta el més adequada possible al repte de la diversitat educativa aplicant projectes innovadors que promouen l’èxit escolar de tot l’alumnat. Tanmateix, són molts els mestres i els professionals interessats per l’atenció educativa als infants amb necessitats educatives específiques que reclamen una formació major i més específica sobre com abordar l’atenció a la diversitat als seus centres. Per aquest motiu, es fa necessària una formació avançada i actualitzada que faciliti instruments per a l’anàlisi de totes aquelles situacions relacionades amb la diversitat educativa a l’escola i, al mateix temps, que ajudi a construir entorns educatius on tot l’alumnat pugui aprendre, independentment de quines siguin les seves capacitats.

Titulació integrada dins del Màster universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva, si en un futur l'estudiant, un cop finalitzada aquesta formació, decideix continuar la seva formació amb el MU caldrà consultar les condicions i facilitats d'accés amb el coordinador del mateix.

A qui va dirigit

Mestres, psicòlegs, logopedes i psicopedagogs que actualment estan treballant amb alumnat que presenta discapacitat intel·lectual, motriu, TEA, discapacitat sensorial o trastorns d’aprenentatge, i que desitgen actualitzar els seus coneixements en aquestes àrees.

Descobreix més sobre el títol d'expert universitari Atenció a la diversitat en entorns educatius

Col·lecció

Informació acadèmica

Pla d'estudis

Per cursar aquest títol propi l’estudiant ha de matricular-se de 18 ECTS. El TEU en Atenció a la Diversitat en Entorns Educatius permet actualitzar els coneixements sobre específiques àrees de coneixement i, alhora, dotar-se d'estratègies i instruments per millorar les nostres pràctiques.

Mòdul 1. Darreres aportacions en l’atenció a les necessitats educatives derivades de la discapacitat intel·lectual (DI) (6 ECTS)

 • La DI. Aspectes clau avui en dia
 • Bones pràctiques en l’educació de les persones amb DI
 • Recerca actual en DI

Mòdul 2. Intervenció en el marc escolar amb l’alumnat amb trastorns de l’espectre autista (TEA). Les conductes desafiants a l’escola (6 ECTS)

 • Descripció de la variabilitat fenotípica de l’alumnat dintre de l’espectre de l’autisme
 • Descripció del perfil d’aprenentatge de l’alumne amb TEA. Dificultats en les àrees cognitives: teoria de la ment, funcions executives i dèficit de coherència central
 • Principis bàsics d’intervenció en la integració de l’alumnat TEA en l’àmbit educatiu
 • Descripció del funcionament i l’abordatge de l’alumnat TEA en una USEE
 • Sistemes de comunicació augmentatius i alternatius de llenguatge (SAAC)
 • Anàlisi de la comunicació i de la conducta inadequada
 • La naturalesa de les conductes desafiants
 • El suport conductual positiu: concepte i principis
 • Sistemes i estratègies d’avaluació funcional de les conductes desafiants
 • Els diferents nivells d’intervenció: centre, persones de risc i persones concretes
 • Estudi de casos

Mòdul 3. L’atenció educativa als infants amb trastorns d’aprenentatge: dislèxia, discalcúlia i TEL (6 ECTS)

 • TDAH
 • Dislèxia
 • Trastorns del llenguatge oral
 • Discalcúlia
 • Trastorns d’aprenentatge no verbal
 • Dany cerebral adquirit

Mòdul 4. L'atenció educativa en l'alumnat amb discapacitat motriu i pluridiscapacitat (6 ECTS)

 • Referents teòrics sobre l’educació de l’alumnat amb discapacitat motriu i amb pluridiscapacitat
 • Característiques i necessitats educatives de l’alumnat amb discapacitat motriu i amb pluridiscapacitat
 • Identificació i valoració de les necessitats educatives
 • La tecnologia, l’habilitació i l’alumnat amb discapacitat
 • El desenvolupament de la comunicació i el llenguatge. L’ús de tècniques augmentatives de comunicació
 • Materials adaptats i productes de suport
 • Procediments d’intervenció educativa
 • Models i enfocaments educatius
 • Cooperació entre professionals i famílies d’alumnes amb discapacitat motriu
 • Recursos disponibles

Mòdul 5. Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals (AACI) (3 ECTS)

 • Característiques de l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals
 • Identificació dels AACI
 • Intervenció educativa amb l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals
 • L'educació. Nous reptes de l'educació en l'actualitat: del paradigma de la simplicitat al paradigma de la complexitat. Nous reptes a l'escola

Mòdul 6. Discapacitat visual (3 ECTS)

 • La ceguesa i la baixa visió: aspectes generals
 • Discapacitat visual i desenvolupament
 • La intervenció educativa

Mòdul 7. Discapacitat Auditiva (3 ECTS)

 • Modalitats comunicatives emprades en l'educació de les persones sordes
 • Recursos tècnics per a facilitar l'audició i la informació a les persones sordes
 • Aspectes psicoeducatius més destacables en el desenvolupament de les persones sordes: desenvolupament del llenguatge oral i escrit
 • La intervenció educativa
 • El paper de la llengua de signes catalana en la modalitat bilingüe. Ús i funcions de la llengua de signes
Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Coordinació

Dr. David Simó Pinatella. Professor associat de la FPCEE Blanquerna-URL. Doctor en Psicologia. Llicenciat en Psicopedagogia i diplomat en Magisteri. Màster en Educació Especial i Inclusiva per la Universitat de Bristol. Investigador del grup d’investigació consolidat Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius (DISQUAVI).

Professorat

Dra. Anna Balcells Balcells. Professora associada de la FPCEE Blanquerna-URL. Doctora en Psicologia. Llicenciada en Psicopedagogia. Diplomada en Magisteri d’Educació Especial per la FPCEE Blanquerna-URL. Psicopedagoga del Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP) AINAS. Investigadora del grup d’investigació consolidat Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius (DISQUAVI).

Dra. Noemí Balmaña Gelpí. Doctora en Psicologia. Psicòloga especialista en trastorns de l‘espectre autista a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Coordinadora clínica de l’Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica (IDAPP) en el diagnòstic i tractament de nens/es amb TEA (trastorn de l’espectre autista). Psicòloga a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa per al diagnòstic i intervenció dels trastorns generalitzats del desenvolupament.

Dra. Roser Colomé i Roure. Psicòloga i Màster en Neuropsicologia per la UAB. Neuropsicòloga a la Unitat de Trastorn de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) de l’Institut Pediàtric Sant Joan de Déu.

Sra. Maria Teresa Corbella. Ingeniera industrial; experta en recursos TIC per a persones amb problemes de visió del Centre de Recursos Educatius per a Discapacitats Visuals, Departament d’Educació-ONCE.

Dra. Rosa Gassió Subirachs. Doctora en Medicina i neuropediatra del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Sant Joan de Déu i de la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) de l’Institut Pediàtric Sant Joan de Déu.

Dr. Àngel Guirado i Serrat. Doctor en Psicologia. Professor tutor de Psicologia del Desenvolupament i de Pedagogia Diferencial de la UNED. Director de l’Observatori de les Altes Capacitats.

Dra. Mercè Martínez Torres. Professora titular de la UB. Doctora en Psicologia. Membre de World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC). Assessora de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Àrea de necessitats educatives especials i equips d’orientació educativa i psicopedagògics del Govern de Canàries.

Dra. Cristina Mumbardó i Adam. Psicòloga i logopeda. Màster en Educació Especial i membre del Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de Vida (DISQUAVI) de la FPCEE Blanquerna-URL. Col·laboradora al centre IDAPP (Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica).

Llic. Ana Sanguinetti Fernández. Psicopedagoga i master en Neuropsicologia infantil i d’adults, neuropsicòloga de TRIVIUM.

Dr. David Simó Pinatella. Professor associat de la FPCEE Blanquerna-URL. Doctor en Psicologia. Llicenciat en Psicopedagogia i diplomat en Magisteri. Màster en Educació Especial i Inclusiva per la Universitat de Bristol. Investigador del grup d’investigació consolidat Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius (DISQUAVI).

Llic. Lola Suàrez i Ros. Psicòloga I logopeda; especialista en l'atenció a alumnat amb discapacitat motriu. Membre de l'equip de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC) de la UB.

Dr. Jesús Valero-García. Professor titular de la FPCEE Blanquerna-URL, doctor en Psicologia, investigador del grup d’investigació consolidat Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Comunicatius (DISQUAVI) de la URL, i logopeda.

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de títol propi de la facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 50 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares) / Passaport
 • Currículum vitae
 • Per a sol·licitants estrangers (No UE): un certificat expedit per l'autoritat competent (Universitat, Ambaixada, Consolat) que acrediti que els estudis d'accés compleixen els requisits per a l'admissió al país d'origen.

Admissió

Un cop feta la preinscripció, es proposa a la persona interessada una data per fer una entrevista amb la coordinació de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes amb relació al curs al qual es matricula. Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar el títol o resguard del títol dels estudis universitaris cursats al dipòsit de documents. Si no se'n disposa, es podrà cursar la formació, però no se'n rebrà el títol i, en lloc seu, s'obtindrà un certificat o diploma d'extensió universitària.

Matrícula

Un cop valorada la documentació anterior, i quan hi hagi un grup suficient d'estudiants preinscrits, cada candidat rebrà la confirmació i la informació necessària per poder matricular-s'hi. La matriculació representa l'obtenció definitiva de la plaça i es farà efectiva en els terminis que s'indiquin en el correu electrònic de confirmació.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària (Instruccions per enviar el Document SEPA signat a Blanquerna)

Els preus es poden actualitzar cada curs acadèmic. Una vegada formalizada la matrícula, l'import abonat no es retornarà sota cap concepte. La preinscripció i la matrícula podran quedar obertes fins a 15 dies abans de l'inici del curs, sempre que hi hagi places disponibles.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L'estudiant accepta les normes d'ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

Les persones sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya han d’obtenir un certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) i acreditar que els estudis d’accés faculten, al país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Una vegada la persona sol·licitant hagi estat admès i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d'admissió a Secretaria Académica abonant-ne les taxes corresponents.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o de matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat
[email protected]

Preu curs 2024-25

1.880,99 €
Preu del curs complet
104,50 €
Preu crèdit curs 2024-25

Finançament: l’import del curs es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent

628,25 €
Pagament inicial
626,37 €
Pagament desembre 2024
626,37 €
Pagament març 2025

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur