Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Títol d'expert universitari en Innovació i Emprenedoria en els Sectors Esportius i del Lleure

Preinscripció oberta

TEU en innovació i emprenedoria en els sectors esportius i del lleure
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Crèdits
  18
 • Data d'inici
  Octubre 2024
 • Horari

  de dilluns a divendres, de 9 a 13 h

 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

A qui va dirigit

Diplomats, llicenciats o graduats universitaris. Professionals de l’àmbit esportiu vinculats a la gestió en entitats de tot tipus, amb o sense afany de lucre, pertanyents al sector públic o privat, o amb interès per desenvolupar-se professionalment en la gestió de l’esport.

Tres raons per escollir aquest títol

Especialització

Aprendrem a identificar l’estratègia empresarial més adient per la nostra organització esportiva.

Innovació

Coneixerem els paràmetres econòmics essencials en la gestió esportiva.

Flexibilitat

Serem capaços de dissenyar un pla econòmic financer estructurat.

La gestió de la indústria esportiva comporta una reflexió prèvia que ens permet entendre les característiques socials, econòmiques i culturals de diferents realitats, a partir de les quals podrem detectar oportunitats de creixement per planificar noves activitats esportives. Es preveu acompanyar les sessions teòriques amb el treball a classe i alguna sortida per exemplificar els continguts desenvolupats a classe seguint els objectius de cada mòdul, així com a partir de les experiències d’èxit que ens presentaran diferents agents esportius.

Titulació integrada dins del Màster universitari en Gestió d’Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management)

Notícies

Informació acadèmica

Pla d'estudis

Planificació i estratègia empresarial (3 ECTS)

 • La planificació operativa i la planificació estratègica
 • Estratègia empresarial
 • Àrees de planificació operativa en les organitzacions esportives
 • El quadre de comandament integral
 • La planificació estratègica del sistema esportiu

Economia i finances (4 ECTS)

 • El compte de resultats
 • Ingressos/Cobraments. Despeses/Pagaments
 • Les inversions i les despeses d’amortització
 • El pressupost de les operacions ordinàries
 • El resultat financer
 • El concepte de resultat
 • El cash-flow
 • Aspectes relacionats amb la fiscalitat
 • L’anàlisi del compte de resultats
 • El balanç de situació
 • La rendibilitat, autofinançament i creixement
 • Les inversions
 • Les fonts de finançament de l’empresa
 • Tresoreria

Gestió de persones (4 ECTS)

 • La motivació de les persones i el perfil de motius del líder o gestor de projectes
 • La gestió de recursos humans com a procés d’adequació entre el lloc imposat i la persona
 • Els principals sistemes de gestió de persones
 • Recompensa i retribució
 • Voluntariat en competicions esportives

Màrqueting i patrocini esportiu (4 ECTS)

 • El servei esportiu. Característiques i tipologia
 • El client. Característiques i tipologia
 • El mercat. Característiques de les empreses
 • Pricing estratègic
 • Gestió de la capacitat a les instal·lacions esportives
 • Del màrqueting al màrqueting digital
 • Els mercats hi-tech i el seu desenvolupament
 • Impactes de la revolució digital
 • El pla de màrqueting digital en el sector esportiu i de lleure
 • Les xarxes socials en el sector esportiu i de lleure
 • El màrqueting mòbil
 • Campanyes mitjançant aplicacions (in-App i advergaming)
 • Les principals mètriques del màrqueting digital
 • El patrocini esportiu

La gestió de nous espais de pràctica esportiva i de lleure (3 ECTS)

 • Introducció. Noves pràctiques, nous espais
 • Grans esdeveniments
 • La pràctica esportiva en espais públics. Un camp emergent d’accions socials a través de l’esport
 • Individualització de les pràctiques
Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Coordinació

Dr. Jesús Fortuño. Professor associat de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Tècnic en gestió del Departament d'Expansió del Grup Sintagmia.

Professorat

Dra. Sacra Morejón, professora de la FPCEE Blanquerna-URL.

Jordi Viñas, professor de la FPCEE Blanquerna-URL, director general d’Itik Consultoria de l’Esport i el Lleure.

Dr. Manel Rajadell, professor titular del Departament d’Organització d’Empreses, UPC.

Dr. Joan Mundet, professor catedràtic del Departament d’Organització d’Empreses, UPC.

Marcos Reinado, professor de la FPCEE Blanquerna-URL, soci i director de SESPAC.

Antoni Cuadrada, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB i director general de la Federació Catalana de Tennis.

Eduard Legazpi, soci i fundador d’Arza & Legazpi.

Salvador Torres, cap de la Unitat d’Equipaments Esportius i Cohesió de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, professor associat de la FPCEE Blanquerna-URL.

Óscar Garcia, director d’Atlas Sport Consulting.

Oscar Tudela, direcció de projectes a Up Sports and Leisure.

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de títol propi de la facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 50 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares) / Passaport
 • Currículum vitae
 • Per a sol·licitants estrangers (No UE): un certificat expedit per l'autoritat competent (Universitat, Ambaixada, Consolat) que acrediti que els estudis d'accés compleixen els requisits per a l'admissió al país d'origen.

Admissió

Un cop feta la preinscripció, es proposa a la persona interessada una data per fer una entrevista amb la coordinació de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes amb relació al curs al qual es matricula. Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar el títol o resguard del títol dels estudis universitaris cursats al dipòsit de documents. Si no se'n disposa, es podrà cursar la formació, però no se'n rebrà el títol i, en lloc seu, s'obtindrà un certificat o diploma d'extensió universitària.

Matrícula

Un cop valorada la documentació anterior, i quan hi hagi un grup suficient d'estudiants preinscrits, cada candidat rebrà la confirmació i la informació necessària per poder matricular-s'hi. La matriculació representa l'obtenció definitiva de la plaça i es farà efectiva en els terminis que s'indiquin en el correu electrònic de confirmació.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària (Instruccions per enviar el Document SEPA signat a Blanquerna)

Els preus es poden actualitzar cada curs acadèmic. Una vegada formalizada la matrícula, l'import abonat no es retornarà sota cap concepte. La preinscripció i la matrícula podran quedar obertes fins a 15 dies abans de l'inici del curs, sempre que hi hagi places disponibles.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L'estudiant accepta les normes d'ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

Les persones sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya han d’obtenir un certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) i acreditar que els estudis d’accés faculten, al país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Una vegada la persona sol·licitant hagi estat admès i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d'admissió a Secretaria Académica abonant-ne les taxes corresponents.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o de matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat
[email protected]

Preu curs 2024-25

1.880,99 €
Preu del curs complet
104,50 €
Preu crèdit curs 2024-25

Finançament: l'import del curs es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent

628,25 €
Pagament inicial
626,37 €
Pagament desembre 2024
626,37 €
Pagament març 2025

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur