Durada 1 o 2 anys
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióProf. Elena Sofia Ojando
Preinscripció Oberta
masters-universitarisMLDC

Direcció i professorat

Coordinadora

 • Sra. Elena Ojando

Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Investigadora del Grup de Recerca Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC). Línies d'investigació i publicació en TIC, educació i processos d'ensenyament-aprenentatge.

 

Professorat

 • Dr. Mario Aguiló

Professor col·laborador de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Especialista en gestió econòmica financera i auditories de centres educatius i ONG. Investigació en gestió ètica a les organizacions.

 • Sr. Julio Andreu

Professor col·laborador de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Assessor pedagògic de la Fundació Escoles Cristianes de Catalunya. Expert en orgnaització escolar, orientació i currículum.

 • Dr. Xavier Ávila

Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Investigador del Grup de Recerca Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC). Línies d'investigació i publicació en TIC, educació i processos d'ensenyament-aprenentatge.

 • Dr. Estanislao Bachrach

Professor invitat de la Universitat Torcuato Di Tella i Harvard University. Línies d'investigació i publicacions en neurobiologia, creativitat i entrenament d'habilitats directives.

 • Dra. Mireia Civís Zaragoza

Professora titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Investigadora del grup PSITIC. Línies d'investigació i publicacions en desenvolupament comunitari, xarxes socioeducatives i èxit escolar.

 • Dra. Susana del Cerro Ramon

Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Membre del grup d'investigació en Organització, Persona i Canvi. Especialista en salut laboral, organitzacions i gestió d'equips.

 • Dra. Eva Liesa

Professora titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Investigadora del -Seminari d'investigació interuniversitari d'estratègies d'ensenyament i aprenentatge, lectura i escriptura (SINTE-Lest). Coordinadora del SAIP. Línies d'investigació i publicacions en estratègies d'ensenyament-aprenentatge.

 • Dr. Eduard Longás Mayayo

Professor col·laborador de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Investigador del grup PSITIC. Línies d'investigació en escola saludable i èxit escolar.

 • Dr. Jordi Longás Mayayo

Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL . Investigador del grup Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC). Línies d'investigació i publicació en organització escolar, benestar docent, escola saludable i xarxes socioeducatives.

 • Dr. Josep Maria Lluva

Professor col·laborador de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Inspector del Despartament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Expert en legislació educativa, planificació i avaluació de centres educatius.

 • Dra. Margarita Martí Ripoll

Professora del Departament de Direcció de Recursos Humans i de l'Institut de Direcció i Gestió Pública d'ESADE. Membre del grup d'investigació en Organització, Persona i Canvi. Especialista en habilitats i psicosociologia de les organitzacions.

 • Sr. Jaume Miró

Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Inspector del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Expert en educació especial i planificació i avaluació de centres educatius.

 • Dra. Anna Maria de Montserrat Vallvé

Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Investigadora del grup PSITIC. Vicedegana d'Educació i de Programes Internacionales. Especialista en didàctica i organització escolar.

 • Dr. Miquel Àngel Prats

Professor titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Investigador del grup PSITIC. Director del Grau en Educació Infantil. Línies d'investigació i publicacions en l'àmbit de les TIC i l'educació.

 • Dr. Jordi Riera Romaní

Professor catedràtic de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Investigador principal del Grup de Recerca Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC). Adjunt al rector i vicerector de Política Acadèmica de la Universitat Ramon Llull. Línies d'investigació i publicacions en lideratge educatiu, TIC aplicades a l'educació, èxit educatiu i pedagogia social i escola.

 • Sr. Jorge Sánchez

Professor col·laborador de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Especialista i assessor en comunicació i màrqueting de serveis en organitzacions esportives i sense ànim de lucre.

 • Dr. Miquel Seguró

Professor col·laborador de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Investigador del Grup de Recerca Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC). Membre de la càtedra Ethos d'ètica aplicada de la Universitat Ramon Llull. Investigació i publicacions en ètica aplicada, educació i valors.

 • Dr. Francesc Torralba Rosselló

Professor catedràtic de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Investigador del grup PSITIC. Director de la càtedra Ethos d'ètica aplicada de Universitat Ramon Llull. Investigació i publicacions en ètica aplicada, educació i valors.

 • Dr. Guillem Turró

Professor col·laborador de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Membre de la càtedra Ethos d'ètica aplicada de la Universitat Ramon Llull. Investigació i publicacions en ètica aplicada, educació i valors.

 • Dr. Jesús Vilar

Professor titular de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL). Investigador del Grup de Recerca Pedagogia Social, Ètica Professional, Inadaptació Social i Complexitat. Investigació i publicacions en ètica aplicada i ètica de les professions.