Durada 2 anys
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDr. Miquel Àngel Prats
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
masters-universitarisMLDC

Direcció i professorat

Coordinadora

 • Dr. Miquel Àngel Prats

Professor titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Investigador del grup PSITIC. Director del Grau en Educació Infantil. Línies d'investigació i publicacions en l'àmbit de les TIC i l'educació.

Professorat

 • Dr. Xavier Ávila

Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Investigador del Grup de Recerca Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC). Línies d'investigació i publicació en TIC, educació i processos d'ensenyament-aprenentatge.

 • Dra. Mireia Civís Zaragoza

Professora titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Investigadora del grup PSITIC. Línies d'investigació i publicacions en desenvolupament comunitari, xarxes socioeducatives i èxit escolar.

 • Dra. Susana del Cerro Ramon

Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Membre del grup d'investigació en Organització, Persona i Canvi. Especialista en salut laboral, organitzacions i gestió d'equips.

 • Dra. Eva Liesa

Professora titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Investigadora del -Seminari d'investigació interuniversitari d'estratègies d'ensenyament i aprenentatge, lectura i escriptura (SINTE-Lest). Coordinadora del SAIP. Línies d'investigació i publicacions en estratègies d'ensenyament-aprenentatge.

 • Dr. Jordi Longás Mayayo

Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL . Investigador del grup Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC). Línies d'investigació i publicació en organització escolar, benestar docent, escola saludable i xarxes socioeducatives.

 • Dra. Margarita Martí Ripoll

Professora del Departament de Direcció de Recursos Humans i de l'Institut de Direcció i Gestió Pública d'ESADE. Membre del grup d'investigació en Organització, Persona i Canvi. Especialista en habilitats i psicosociologia de les organitzacions.

 • Sr. Jaume Miró

Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Inspector del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Expert en educació especial i planificació i avaluació de centres educatius.

 • Dra. Anna Maria de Montserrat Vallvé

Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Investigadora del grup PSITIC. Vicedegana d'Educació i de Programes Internacionales. Especialista en didàctica i organització escolar.

 • Dr. Jordi Riera Romaní

Professor catedràtic de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Investigador principal del Grup de Recerca Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC). Adjunt al rector i vicerector de Política Acadèmica de la Universitat Ramon Llull. Línies d'investigació i publicacions en lideratge educatiu, TIC aplicades a l'educació, èxit educatiu i pedagogia social i escola.

 • Dr. Miquel Seguró

Professor col·laborador de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Investigador del Grup de Recerca Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC). Membre de la càtedra Ethos d'ètica aplicada de la Universitat Ramon Llull. Investigació i publicacions en ètica aplicada, educació i valors.

 • Dr. Guillem Turró

Professor col·laborador de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Membre de la càtedra Ethos d'ètica aplicada de la Universitat Ramon Llull. Investigació i publicacions en ètica aplicada, educació i valors.

 • Dr. Jesús Vilar

Professor titular de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL). Investigador del Grup de Recerca Pedagogia Social, Ètica Professional, Inadaptació Social i Complexitat. Investigació i publicacions en ètica aplicada i ètica de les professions.

 • Sra. Elena Ojando

Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Investigadora del Grup de Recerca Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC). Línies d'investigació i publicació en TIC, educació i processos d'ensenyament-aprenentatge.