Durada 4 anys
Horari Matí o tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
grauGPER

Treball de Fi de Grau

El Treball Final de Grau, que l’estudiant de Periodisme elabora durant l’últim curs de la carrera, esdevé un primer assaig de treball col•lectiu planificat i executat amb els mateixos estàndards d’exigència que qualsevol projecte professional del món de la comunicació empresarial periodístic.

Amb el desenvolupament curricular que culmina en el Treball Final de Grau (TFG), els nostres estudiants estan preparats per poder treballar en qualsevol mitjà de comunicació –sobre tot tipus de suports i plataformes– i en l'entorn de la comunicació corporativa.