Durada 4 anys
Horari Matí o tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Modalitat Presencial
grauGPER

Resum

1r2n3r4tTotal
Bàsica4318667
Obligatòria17424230131
Optativa61218
Pràctiques1212
Treball de fi de Grau1212
Total60606060240

1r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Primer
Anglès IM1PERObligatòria3.00
Seminari I. Introducció a la ComunicacióM2PERBàsica8.00
Llengua I. Llengua CatalanaM2PERBàsica3.00
Llengua II. Llengua CastellanaM2PERBàsica3.00
Història del Pensament ContemporaniM3PERBàsica6.00
Sociologia I. Sociologia GeneralM3PERBàsica3.00
Teoria de la Comunicació i de la InformacióM4PERBàsica6.00
Semestre: Segon
Anglès IIM1PERObligatòria3.00
Seminari II. NarracióM2PERBàsica8.00
Llengua III. Tipologies TextualsM2PERBàsica3.00
EstèticaM3PERObligatòria4.00
Sociologia II. Sociologia de la ComunicacióM3PERBàsica3.00
Gestió de la InformacióM4PERObligatòria4.00
Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el SoM5PERObligatòria3.00

2n

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Tercer
Anglès IIIM1PERObligatòria3.00
Història Político-Social ContemporàneaM3PERObligatòria3.00
Seminari III. Comunicació ProfessionalM4PERObligatòria8.00
Introducció a la Comunicació AudiovisualM5AUDBàsica6.00
Introducció al Periodisme i Com. CorporativaM5PERBàsica6.00
Introducció a la Publicitat, RP i MàrquetingM5PUBBàsica6.00
Semestre: Quart
Anglès IVM1PERObligatòria3.00
Audiències i MercatsM3PERObligatòria3.00
Introducció a l'EconomiaM3PERObligatòria4.00
Nous MitjansM4AUDObligatòria3.00
Seminari IV. Gestió Integral de la ComunicacióM5PERObligatòria8.00
Teoria i Història del PeriodismeM5PERObligatòria3.00
Principis del DissenyM5PUBObligatòria4.00

3r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Cinquè
Anglès VObligatòria3.00
Dret de la ComunicacióObligatòria4.00
Identitat i Cultura CorporativesM5PERObligatòria3.00
Empresa i Estructura de la ComunicacióM5PERObligatòria4.00
Gèneres i Formats EscritsM5PERObligatòria3.00
Gèneres i Formats RadiofònicsM5PERObligatòria3.00
Seminari V. Aptituds i Habilitats per a la Producció IM5PERObligatòria8.00
Gèneres i Formats AudiovisualsM5PERObligatòria3.00
Semestre: Sisè
Desenvolupament de ProjectesM5PERObligatòria3.00
Gestió de Continguts DigitalsM5PERObligatòria3.00
Seminari VI. Aptituds i Habilitats per a la Producció IIM5PERObligatòria8.00
Pràctiques ExternesM6PERPràctiques12.00
Itinerari d'especialització: Comunicació empresarial
Fonaments de MàrquetingM6PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Mitjans informatius
FotoperiodismeM5PEROptativa3.00
Itinerari d'especialització: Narració audiovisual
FotoperiodismeM5PEROptativa3.00

4t

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
Anglès VIObligatòria3.00
Ètica de la Comunicació IBàsica3.00
Seminari VII. Informació EspecialitzadaObligatòria8.00
Treball Final de Grau ITreball de fi de Grau6.00
Optativa Lliure IOptativa
Periodisme Religiós3.00
Pràctiques Externes 26.00
Psicologia de la Comunicació3.00
Relacions Internacionals3.00
Itinerari d'especialització: Comunicació empresarial
Teoria i Tècniques de les Relacions PúbliquesM5PUBOptativa3.00
Màrqueting DigitalM6PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Mitjans informatius
Informació AudiovisualOptativa3.00
Informació RadiofònicaOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Narració audiovisual
Informació AudiovisualOptativa3.00
Fonaments del GuióM6AUDOptativa3.00
Semestre: Vuitè
Disseny AvançatObligatòria4.00
Reputació, Comunicació de Crisis i RSCObligatòria4.00
Ètica de la Comunicació IIBàsica3.00
Seminari VIII. Relacions Públiques i Gabinets de ComunicacióObligatòria8.00
Treball Final de Grau IITreball de fi de Grau6.00
Optativa Lliure IIOptativa
Comunicació Intercultural3.00
Comunicació, Cultura i Espiritualitat3.00
Història de la Literatura3.00
Itinerari d'especialització: Comunicació empresarial
Estratègies de les Relacions PúbliquesM5PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Mitjans informatius
Investigació Periodística i ReporterismeOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Narració audiovisual
Realització TelevisivaM6AUDOptativa3.00
S'han de triar 6 crèdits d'entre les optatives lliures (I i II)