Durada 4 anys
Horari Matí o tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció oberta

grauGPER

Resum

1r2n3r4tTotal
Bàsica4318667
Obligatòria17424230131
Optativa61218
Pràctiques1212
Treball de fi de Grau1212
Total60606060240

1r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Primer
Anglès IM1PERObligatòria3.00
Seminari I. Introducció a la ComunicacióM2PERBàsica8.00
Llengua I. Llengua CatalanaM2PERBàsica3.00
Llengua II. Llengua CastellanaM2PERBàsica3.00
Història del Pensament ContemporaniM3PERBàsica6.00
Sociologia I. Sociologia GeneralM3PERBàsica3.00
Teoria de la Comunicació i de la InformacióM4PERBàsica6.00
Semestre: Segon
Anglés IIM1PERObligatòria3.00
Seminari II. NarracióM2PERBàsica8.00
Llengua III. Tipologies TextualsM2PERBàsica3.00
EstèticaM3PERObligatòria4.00
Sociologia II. Sociologia de la ComunicacióM3PERBàsica3.00
Gestió de la InformacióM4PERObligatòria4.00
Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el SoM5PERObligatòria3.00

2n

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Tercer
Anglés IIIM1PERObligatòria3.00
Història Político-Social ContemporàneaM3PERObligatòria3.00
Seminari III. Comunicació ProfessionalM4PERObligatòria8.00
Introducció a la Comunicació AudiovisualM5AUDBàsica6.00
Introducció al Periodisme i Com. CorporativaM5PERBàsica6.00
Introducció a la Publicitat, RP i MàrquetingM5PUBBàsica6.00
Semestre: Quart
Anglès IVM1PERObligatòria3.00
Audiències i MercatsM3PERObligatòria3.00
Introducció a l'EconomiaM3PERObligatòria4.00
Nous MitjansM4AUDObligatòria3.00
Seminari IV. Gestió Integral de la ComunicacióM5PERObligatòria8.00
Teoria i Història del PeriodismeM5PERObligatòria3.00
Principis del DissenyM5PUBObligatòria4.00

3r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Cinquè
Anglès VObligatòria3.00
Dret de la ComunicacióObligatòria4.00
Identitat i Cultura CorporativesM5PERObligatòria3.00
Empresa i Estructura de la ComunicacióM5PERObligatòria4.00
Gèneres i Formats EscritsM5PERObligatòria3.00
Gèneres i Formats RadiofònicsM5PERObligatòria3.00
Seminari V. Aptituds i Habilitats per a la Producció IM5PERObligatòria8.00
Gèneres i Formats AudiovisualsM5PERObligatòria3.00
Semestre: Sisè
Desenvolupament ProjectesM5PERObligatòria3.00
Gestió de Continguts DigitalsM5PERObligatòria3.00
Seminari VI. Aptituds i Habilitats per a la Producció IIM5PERObligatòria8.00
Pràctiques ExternesM6PERPràctiques12.00
Itinerari d'especialització: Comunicació empresarial
Fonaments de MàrquetingM6PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Mitjans informatius
FotoperiodismeM5PEROptativa3.00
Itinerari d'especialització: Narració audiovisual
FotoperiodismeM5PEROptativa3.00

4t

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
Anglès VIObligatòria3.00
Ètica de la Comunicació IBàsica3.00
Seminari VII. Informació EspecialitzadaObligatòria8.00
Treball Final de Grau ITreball de fi de Grau6.00
Optativa Lliure IOptativa
Periodisme Religiós3.00
Pràctiques Externes 2 (Optatives)6.00
Psicologia de la Comunicació3.00
Relacions Internacionals3.00
Itinerari d'especialització: Comunicació empresarial
Teoria i Tècniques de les Relacions PúbliquesM5PUBOptativa3.00
Màrqueting DigitalM6PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Mitjans informatius
Informació AudiovisualOptativa3.00
Informació RadiofònicaOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Narració audiovisual
Informació AudiovisualOptativa3.00
Fonaments del GuióM6AUDOptativa3.00
Semestre: Vuitè
Disseny AvançatObligatòria4.00
Reputació, Comunicació de Crisis i RSCObligatòria4.00
Ètica de la Comunicació IIBàsica3.00
Seminari VIII. Relacions Públiques i Gabinets de ComunicacióObligatòria8.00
Treball Final de Grau IITreball de fi de Grau6.00
Optativa Lliure IIOptativa
Comunicació Intercultural3.00
Comunicació, Cultura i Espiritualitat3.00
Història de la Literatura3.00
Itinerari d'especialització: Comunicació empresarial
Estratègies de les Relacions PúbliquesM5PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Mitjans informatius
Investigació Periodística i ReporterismeOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Narració audiovisual
Realització TelevisivaM6AUDOptativa3.00
S'han de triar 6 crèdits d'entre les optatives lliures (I i II)