Doble título en Periodismo y Comunicación Corporativa y en Relaciones Internacionales (5 años)

Doble títol en Periodisme i Comunicació Corporativa i en Relacions Internacionals (5 anys)

Preinscripció online
Durada 5 anys
Horari Matí i tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 334 ECTS
Modalitat Presencial
grauGDPR

Presentació

A partir del curs acadèmic 2019-2020, la Facultat ofereix cursar simultàniament els graus en Relacions Internacionals i en Periodisme i Comunicació Corporativa. Es tracta d’una oferta pensada per a aquelles persones que volen dedicar-se professionalment al periodisme especialitzat en política internacional i als qui volen submergir-se en el món de les relacions internacionals des de la perspectiva de la comunicació informativa i/o corporativa.

El programa d’aquest doble títol permet cursar simultàniament en cinc anys acadèmics les assignatures bàsiques i obligatòries d’ambdós graus, així com seguir un itinerari específic de formació en periodisme i política internacional. Per a començar a cursar el doble títol simultàniament cal acreditar un alt domini de llengua anglesa a través d’un examen previ equivalent al Nivell B2.

Un programa multidisciplinar

Les assignatures del Grau en Relacions Internacionals aporten a aquest currículum una sòlida formació des de la pluralitat de teories i mètodes i la transdisciplinarietat, tot cercant la comprensió i tractament dels afers internacionals des de les perspectives històrica, política, econòmica, cultural, jurídica, sociològica i de comunicació. Aquests estudis aporten els coneixements i competències professionals necessàries per a desenvolupar i gestionar projectes en l’àmbit de les relacions internacionals. Donen les eines analítiques i metodològiques per a comprendre i actuar en la complexitat de les relacions internacionals del món actual i dels seus múltiples actors. El pla d’estudis inclou matèries relacionades amb el sector exterior polític, econòmic, cultural i de comunicació de governs, organismes multilaterals, corporacions multinacionals i projectes d'internacionalització empresarial, com també de cooperació al desenvolupament. 

Les assignatures del Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa aporten als estudiants les habilitats i els coneixements per a integrar-se amb èxit en el sector professional de la comunicació. La formació teòrica i pràctica permet a l’estudiant d’integrar-se en el món professional, tant dels mitjans de comunicació com d’empreses, administracions i altres organitzacions, on la comunicació corporativa té cada vegada un paper més rellevant.

Professorat professional

La llarga trajectòria de l’equip docent de la facultat i el seu contacte permanent amb la realitat professional permet una adaptació constant dels coneixements impartits al nou i canviant ecosistema digital i mòbil i a les noves coordenades de les relacions internacionals i de la política global.

Equipaments d’última generació

La Facultat disposa d’equipaments i instal·lacions d’última generació, entre els quals hi ha dos estudis de ràdio, dos platós de televisió, quinze equips de càmeres professionals, dotze sales de postproducció digital de vídeo o un laboratori multimèdia. Els estudiants utilitzen les instal·lacions i el material habitualment per a realitzar treballs pràctics que després són analitzats a classe per uns docents que tenen contacte diari amb la professió.

L’objectiu és que els alumnes del Doble títol en Periodisme i Comunicació Corporativa i en Relacions Internacionals a Barcelona no tan sols coneguin i facin un ús intel·ligent de la tecnologia sinó que siguin capaços també d’adaptar-se a un medi en canvi constant.