Durada 4 anys
Horari Matí o tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Modalitat Presencial
grauGAUD

El Projecte de Final de Grau, que l’estudiant elabora durant l’últim curs de la carrera universitària, esdevé un primer assaig de treball col•lectiu planificat i executat amb els mateixos estàndards d’exigència que qualsevol projecte professional del sector de l’audiovisual.

Amb el desenvolupament curricular que culmina en el Projecte de Final de Grau, els nostres estudiants estan preparats per poder treballar en qualsevol producció audiovisual nacional o internacional.