Durada 4 anys
Horari Matí o tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció oberta

grauGAUD

Forma de pagament

El pagament dels estudis de Comunicació Audiovisual es realitza de manera fraccionada sense cap tipus d’interès. Per a tots els estudiants l'import total es distribueix de la manera següent:

El 50% en el moment de formalitzar la matrícula i el restant en nou mensualitats.

enlightenedAtès l’impacte social i econòmic de la pandèmia per la COVID-19, Blanquerna-URL farà, de manera excepcional per al curs 2020-2021, una modificació a la baixa del percentatge corresponent al primer pagament de la totalitat de la matrícula que consistirà en el 35% i no el 50% com és habitual. Es mantindrà com tots els cursos el sistema de 9 mensualitats per abonar la resta de l’import.

Així mateix, els estudiants que sol·licitin un crèdit per finançar-se els estudis a les entitats bancàries col·laboradores amb la Fundació Blanquerna, ho hauran de comunicar en el moment de la inscripció, per tal que Secretaria els lliuri el document per presentar a l'entitat bancària corresponent.

Preu per crèdit curs 2020-21

159,35€

Finançament dels estudis

Per facilitar l'accés a l'oferta formativa de Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats, internes o externas, d'obtenir ajuts econòmics significatius, a través de bequesajuts econòmicsajuts financers i a través de la borsa de treball.