Durada 4 anys
Horari Matí o tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció oberta

grauGAUD

Pràctiques en Comunicació Audiovisual

Les pràctiques externes en empreses o institucions són un element clau del nostre procés de formació. Suposen un primer contacte directe de l'estudiant amb l'àmbit professional on aplicar els coneixements que va adquirint a la universitat. Han de facilitar a l'alumne una visió global de la Comunicació i de les

dinàmiques de funcionament del mitjà, empresa o institució on es trobi en període de pràctiques. Alhora, també li serveixen per començar a confeccionar una xarxa de contactes professionals que en el futur li puguin ajudar a introduir-se en l'àmbit laboral. La Facultat té conveni amb més de 500 empreses on els alumnes es preparen per enfrontar-se al món laboral.

Objectius específics

L'alumne ha de ser capaç de conèixer la realitat professional del sector de la comunicació audiovisual mitjançant el contacte directe amb empreses del sector o institucions on haurà sabut integrar-se en equips de treball als que aportarà les seves habilitats. També ha de ser capaç de comunicar en el llenguatge propi del sector d'acord amb els criteris i les característiques de l'empresa o institució en la qual desenvolupi la seva activitat.

En les pràctiques, l'estudiant ha d'aplicar els coneixements que ha anat adquirint durant el Grau i el semestre en curs. Ha de demostrar que sap incorporar-se i adaptar-se a les dinàmiques dels àmbits laborals propis de la comunicació audiovisual, on completarà la seva formació alhora que posarà les seves capacitats al servei de l'empresa o institució que l'acull.

Tipologia

Hi ha dos tipus de pràctiques externes: les curriculars i les extracurriculars.

Les curriculars són aquelles que formen part del nostre pla d'estudis: les obligatòries que es cursen en paral·lel al seminari VI durant el segon semestre de tercer i les optatives de quart que es fan durant el primer semestre. El professor del seminari VI és el tutor que supervisarà l'evolució de l'estudiant en les seves pràctiques i que l'orientarà durant tot el procés. En les optatives de quart, el coordinador de pràctiques designarà un professor de la facultat que farà el seguiment de l'estudiant. A l'empresa els alumnes disposaran també d'un tutor designat pel centre que supervisarà el seu aprenentatge.

Les pràctiques extracurriculars són totes les altres que pugui fer l'estudiant de forma voluntària i que no formaran part del pla d'estudis, tot i que també tenen una finalitat exclusivament formativa i lectiva i que, per tant, han de constar al Suplement Europeu del Títol (SET). En tots els casos, les pràctiques han de ser compatibles amb l'horari lectiu de l'estudiant. Les pràctiques poden ser remunerades o no, segons l'empresa o institució.

En els següents enllaços trobareu el programa de les pràctiques curriculars.

 1. Pràctiques obligatòries
 2. Pràctiques optatives.

L'estudiant té també la possibilitat de fer pràctiques a l'estranger a través de diversos convenis amb empreses i a través de programes com Erasmus + 2014-2020.

Normativa

La normativa acadèmica de la Facultat regula en el seu punt 17 les pràctiques curriculars i extracurriculars.

Documents per a l'estudiant

El tutor dels alumnes de la facultat els facilitarà els criteris a seguir per superar l'assignatura de pràctiques i els paràmetres per elaborar la memòria de pràctiques.

Aquí trobareu la guia per fer la memòria

Com sol·licitar un estudiant en pràctiques?

Cal omplir aquest formulari.

Gestió Pràctiques: Fcc_cdprac@blanquerna.edu

Empreses de pràctiques

Televisions

 • TV3
 • TVE
 • IB3
 • BTV
 • 8TV
 • Antena 3 Informativos
 • Barça TV
 • Tele5
 • TV Sant Cugat
 • TV Girona
 • BCN Activa Cibernarium
 • Xarxa Televisions Locals
 • Filmoteca Catalunya
 • TV Vilafranca
 • Canal Blau Garraf
 • Agosto TV

Productores de televisió

 • Royal Box, SL. - APM
 • Veranda TV
 • Triacom Aud.
 • El Terrat
 • Diagonal TV
 • Mediapro
 • Arriska Films
 • La fábrica de la tele
 • Tiempo BBDO
 • Llucifer Produccions
 • Séptimo Elemento
 • Mediapro
 • Producciones Kilimanjaro
 • Minoria Absoluta
 • Gestmusic
 • La Fábrica Naranja
 • Goroka TV
 • Media 3.14
 • Crampton
 • Séptimo Elemento
 • Minimal Films
 • Benecé News
 • Sweatbox
 • MUF Animation
 • Gol TV
 • Waaau TV
 • Neptuno Films
 • Canonigo Films
 • Mamba Media
 • B World
 • Got Talent

Productores de cinema

 • Apuntolapospo
 • Oberon
 • Massa D´Or
 • Vértice 360
 • Àrea de Televisió
 • Batabat
 • Benecé
 • Factotum
 • Filmax
 • Nanouk Films
 • Orbita MAX
 • Toma78
 • Utopía Global
 • Pato Films
 • La Lupa
 • Versus Entertainment
 • Loto Films
 • Garage Films
 • Tanios Films
 • Cinefilms
 • Inicia Films
 • Roxbury Pictures SL
 • Alea&Docs
 • Films de l'Orient
 • Vela Films . Claudia Llosa
 • Escándalo Films
 • Canónigo Films
 • Garage Films
 • Bausan Films
 • Ananda Project
 • VerCine
 • Bausan Films
 • Canadá Flms
 • Polar Star Films
 • Altervideo
 • Abemus Digital
 • Infinia
 • Audioclip
 • Zoopa Films
 • Digit BCN
 • Andròmines de TV
 • Cromosoma
 • Monkey Films
 • Nómada 57
 • Camille Zonca
 • Lab. 8-85
 • High Video
 • Segarra Films

Altres empreses, institucions públiques

 • MACBA
 • CCCB
 • FNAC
 • Esade
 • La Caixa
 • Catalunya Banc
 • Ogilvy Bassat
 • McCann
 • SEAT
 • Honda
 • NH Hoteles
 • Sònar
 • Màrketing Space
 • Concert Studio
 • La Central de Actores
 • El Mundo Today
 • Mundo Deportivo
 • Nova Eòlia
 • Festival de cinema de Sitges
 • GlassWorks
 • Incipy
 • Nebext
 • Ottokar
 • Tree House BCN
 • Vainilla