Durada 4 anys
Horari Matí o tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta.
grauGAUD

Resum

 1r2n3r4tTotal
Bàsica4318 667
Obligatòria17424230131
Optativa  61218
Pràctiques  12 12
Treball de fi de Grau   1212
Total60606060240
 

1r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Primer
Anglès IM1AUDObligatòria3.00
Seminari I. Introducció a la ComunicacióM2AUDBàsica8.00
Llengua I. Llengua CatalanaM2AUDBàsica3.00
Llengua II. Llengua CastellanaM2AUDBàsica3.00
Història del Pensament ContemporaniM3AUDBàsica6.00
Sociologia I. Sociologia GeneralM3AUDBàsica3.00
Teoria de la Comunicació i de la InformacióM4AUDBàsica6.00
Semestre: Segon
Anglés IIM1AUDObligatòria3.00
Seminari II. NarracióM2AUDBàsica8.00
Llengua III. Tipologies TextualsM2AUDBàsica3.00
EstèticaM3AUDObligatòria4.00
Sociologia II. Sociologia de la ComunicacióM3AUDBàsica3.00
Gestió de la InformacióM4AUDObligatòria4.00
Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el SoM5AUDObligatòria3.00
 

2n

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Tercer
Anglés IIIM1AUDObligatòria3.00
Història Político-Social ContemporàneaM3AUDObligatòria3.00
Seminari III. Comunicació ProfessionalM4AUDObligatòria8.00
Introducció a la Comunicació AudiovisualM5AUDBàsica6.00
Introducció al Periodisme i Com. CorporativaM5PERBàsica6.00
Introducció a la Publicitat, RP i MàrquetingM5PUBBàsica6.00
Semestre: Quart
Anglès IVM1AUDObligatòria3.00
Introducció a l'EconomiaM3AUDObligatòria4.00
Nous MitjansM4AUDObligatòria3.00
Història del CinemaM5AUDObligatòria4.00
Narrativa de Gèneres AudiovisualsM5AUDObligatòria3.00
Seminari IV. Fonaments Pràctics del Llenguatge de la Imatge i el SoM5AUDObligatòria8.00
Teoria de la Comunicació AudiovisualM5AUDObligatòria3.00
 

3r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Cinquè
Anglès V Obligatòria3.00
Dret de la Comunicació Obligatòria4.00
Seminari V: Especialització Audiovisual I Obligatòria8.00
Direcció CinematogràficaM6AUDObligatòria4.00
Fonaments del GuióM6AUDObligatòria3.00
Producció AudiovisualM6AUDObligatòria3.00
Itinerari d'especialització: Màrqueting audiovisual
Identitat i Cultura CorporativesM5PEROptativa3.00
Itinerari d'especialització: Periodisme audiovisual
Informació Audiovisual Optativa3.00
Itinerari d'especialització: Tecnologia de l’audiovisual
Direcció de FotografiaM6AUDOptativa3.00
Semestre: Sisè
Pràctiques Externes Pràctiques12.00
Seminari VI: Especialització Audiovisual II Obligatòria8.00
Desenvolupament de Projectes AudiovisualsM6AUDObligatòria3.00
Guió AplicatM6AUDObligatòria3.00
Realització TelevisivaM6AUDObligatòria3.00
Itinerari d'especialització: Màrqueting audiovisual
Fonaments de MàrquetingM6PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Periodisme audiovisual
Gestió de Continguts DigitalsM5PEROptativa3.00
Itinerari d'especialització: Tecnologia de l’audiovisual
Edició i Posproducció AudiovisualM6AUDOptativa3.00
 

4t

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
Anglès VI Obligatòria3.00
Estructura de la Indústria del Cinema Obligatòria4.00
Ètica de la Comunicació I Bàsica3.00
Seminari VII: Productes i Formats Audiovisuals I Obligatòria8.00
Treball Final de Grau I Treball de fi de Grau6.00
Optativa Lliure I Optativa 
Periodisme Religiós Optativa3.00
Història de la Literatura Optativa3.00
Pràctiques Externes 2 (Optatives) Optativa6.00
Psicologia de la Comunicació Optativa3.00
Itinerari d'especialització: Màrqueting audiovisual
Màrqueting DigitalM6PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Periodisme audiovisual
Gèneres i Formats AudiovisualsM5PEROptativa3.00
Itinerari d'especialització: Tecnologia de l’audiovisual
Gèneres i Formats AudiovisualsM5PEROptativa3.00
Semestre: Vuitè
Estructura de la Indústria Televisiva Obligatòria3.00
Ètica de la Comunicació II Bàsica3.00
Seminari VIII: Productes i Formats Audiovisuals II Obligatòria8.00
Tendències i Crítica del Cinema Contemporani Obligatòria4.00
Treball Final de Grau II Treball de fi de Grau6.00
Optativa Lliure II Optativa 
Comunicació, Cultura i Espiritualitat Optativa3.00
Comunicació Intercultural Optativa3.00
Relacions Internacionals Optativa3.00
Itinerari d'especialització: Màrqueting audiovisual
Audiències i MercatsM3AUDOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Periodisme audiovisual
Tècnica i Captació de So Optativa3.00
Itinerari d'especialització: Tecnologia de l’audiovisual
Tècnica i Captació de So Optativa3.00
 
S'han de triar 6 crèdits d'entre les optatives lliures (I i II)