Durada 4 anys
Horari Matí o tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
grauGAUD

Resum

1r2n3r4tTotal
Bàsica4318667
Obligatòria17424230131
Optativa61218
Pràctiques1212
Treball de fi de Grau1212
Total60606060240

1r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Primer
Anglès IM1AUDObligatòria3.00
Seminari I. Introducció a la ComunicacióM2AUDBàsica8.00
Llengua I. Llengua CatalanaM2AUDBàsica3.00
Llengua II. Llengua CastellanaM2AUDBàsica3.00
Història del Pensament ContemporaniM3AUDBàsica6.00
Sociologia I. Sociologia GeneralM3AUDBàsica3.00
Teoria de la Comunicació i de la InformacióM4AUDBàsica6.00
Semestre: Segon
Anglés IIM1AUDObligatòria3.00
Seminari II. NarracióM2AUDBàsica8.00
Llengua III. Tipologies TextualsM2AUDBàsica3.00
EstèticaM3AUDObligatòria4.00
Sociologia II. Sociologia de la ComunicacióM3AUDBàsica3.00
Gestió de la InformacióM4AUDObligatòria4.00
Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el SoM5AUDObligatòria3.00

2n

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Tercer
Anglés IIIM1AUDObligatòria3.00
Història Político-Social ContemporàneaM3AUDObligatòria3.00
Seminari III. Comunicació ProfessionalM4AUDObligatòria8.00
Introducció a la Comunicació AudiovisualM5AUDBàsica6.00
Introducció al Periodisme i Com. CorporativaM5PERBàsica6.00
Introducció a la Publicitat, RP i MàrquetingM5PUBBàsica6.00
Semestre: Quart
Anglès IVM1AUDObligatòria3.00
Introducció a l'EconomiaM3AUDObligatòria4.00
Nous MitjansM4AUDObligatòria3.00
Història del CinemaM5AUDObligatòria4.00
Narrativa de Gèneres AudiovisualsM5AUDObligatòria3.00
Seminari IV. Fonaments Pràctics del Llenguatge de la Imatge i el SoM5AUDObligatòria8.00
Teoria de la Comunicació AudiovisualM5AUDObligatòria3.00

3r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Cinquè
Anglès VObligatòria3.00
Dret de la ComunicacióObligatòria4.00
Seminari V: Especialització Audiovisual IObligatòria8.00
Direcció CinematogràficaM6AUDObligatòria4.00
Fonaments del GuióM6AUDObligatòria3.00
Producció AudiovisualM6AUDObligatòria3.00
Itinerari d'especialització: Màrqueting audiovisual
Identitat i Cultura CorporativesM5PEROptativa3.00
Itinerari d'especialització: Periodisme audiovisual
Informació AudiovisualOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Tecnologia de l’audiovisual
Direcció de FotografiaM6AUDOptativa3.00
Semestre: Sisè
Pràctiques ExternesPràctiques12.00
Seminari VI: Especialització Audiovisual IIObligatòria8.00
Desenvolupament de Projectes AudiovisualsM6AUDObligatòria3.00
Guió AplicatM6AUDObligatòria3.00
Realització TelevisivaM6AUDObligatòria3.00
Itinerari d'especialització: Màrqueting audiovisual
Fonaments de MàrquetingM6PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Periodisme audiovisual
Gestió de Continguts DigitalsM5PEROptativa3.00
Itinerari d'especialització: Tecnologia de l’audiovisual
Edició i Posproducció AudiovisualM6AUDOptativa3.00

4t

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
Anglès VIObligatòria3.00
Ètica de la Comunicació IBàsica3.00
Seminari VII: Productes i Formats Audiovisuals IObligatòria8.00
Treball Final de Grau ITreball de fi de Grau6.00
Optativa Lliure IOptativa
Periodisme Religiós3.00
Pràctiques Externes 2 (Optatives)6.00
Psicologia de la Comunicació3.00
Relacions Internacionals3.00
Estructura de la Indústria del CinemaM7AUDObligatòria4.00
Itinerari d'especialització: Màrqueting audiovisual
Màrqueting DigitalM6PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Periodisme audiovisual
Gèneres i Formats AudiovisualsM5PEROptativa3.00
Itinerari d'especialització: Tecnologia de l’audiovisual
Gèneres i Formats AudiovisualsM5PEROptativa3.00
Semestre: Vuitè
Estructura de la Indústria TelevisivaObligatòria3.00
Ètica de la Comunicació IIBàsica3.00
Seminari VIII: Productes i Formats Audiovisuals IIObligatòria8.00
Tendències i Crítica del Cinema ContemporaniObligatòria4.00
Treball Final de Grau IITreball de fi de Grau6.00
Optativa Lliure IIOptativa
Comunicació Intercultural3.00
Comunicació, Cultura i Espiritualitat3.00
Història de la Literatura3.00
Itinerari d'especialització: Màrqueting audiovisual
Audiències i MercatsM3AUDOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Periodisme audiovisual
Tècnica i Captació de SoOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Tecnologia de l’audiovisual
Tècnica i Captació de SoOptativa3.00
S'han de triar 6 crèdits d'entre les optatives lliures (I i II)