Durada 4 anys
Horari Matí o tarda
Pràctiques Obligatòries, optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
grauGAUD

Resum

1r2n3r4tTotal
Bàsica4318667
Obligatòria17424230131
Optativa61218
Pràctiques1212
Treball de fi de Grau1212
Total60606060240

1r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Primer
Anglès IM1AUDObligatòria3.00
Seminari I. Introducció a la ComunicacióM2AUDBàsica8.00
Llengua I. Llengua CatalanaM2AUDBàsica3.00
Llengua II. Llengua CastellanaM2AUDBàsica3.00
Història del Pensament ContemporaniM3AUDBàsica6.00
Sociologia I. Sociologia GeneralM3AUDBàsica3.00
Teoria de la Comunicació i de la InformacióM4AUDBàsica6.00
Semestre: Segon
Anglès IIM1AUDObligatòria3.00
Seminari II. NarracióM2AUDBàsica8.00
Llengua III. Tipologies TextualsM2AUDBàsica3.00
EstèticaM3AUDObligatòria4.00
Sociologia II. Sociologia de la ComunicacióM3AUDBàsica3.00
Gestió de la InformacióM4AUDObligatòria4.00
Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el SoM5AUDObligatòria3.00

2n

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Tercer
Anglès IIIM1AUDObligatòria3.00
Història Político-Social ContemporàneaM3AUDObligatòria3.00
Seminari III. Comunicació ProfessionalM4AUDObligatòria8.00
Introducció a la Comunicació AudiovisualM5AUDBàsica6.00
Introducció al Periodisme i Com. CorporativaM5PERBàsica6.00
Introducció a la Publicitat, RP i MàrquetingM5PUBBàsica6.00
Semestre: Quart
Anglès IVM1AUDObligatòria3.00
Introducció a l'EconomiaM3AUDObligatòria4.00
Nous MitjansM4AUDObligatòria3.00
Història del CinemaM5AUDObligatòria4.00
Narrativa de Gèneres AudiovisualsM5AUDObligatòria3.00
Seminari IV. Fonaments Pràctics del Llenguatge de la Imatge i el SoM5AUDObligatòria8.00
Teoria de la Comunicació AudiovisualM5AUDObligatòria3.00

3r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Cinquè
Anglès VObligatòria3.00
Dret de la ComunicacióObligatòria4.00
Seminari V: Especialització Audiovisual IObligatòria8.00
Direcció CinematogràficaM6AUDObligatòria4.00
Fonaments del GuióM6AUDObligatòria3.00
Producció AudiovisualM6AUDObligatòria3.00
Itinerari d'especialització: Màrqueting audiovisual
Identitat i Cultura CorporativesM5PEROptativa3.00
Itinerari d'especialització: Periodisme audiovisual
Informació AudiovisualOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Tecnologia de l’audiovisual
Direcció de FotografiaM6AUDOptativa3.00
Semestre: Sisè
Pràctiques ExternesPràctiques12.00
Seminari VI: Especialització Audiovisual IIObligatòria8.00
Desenvolupament de Projectes AudiovisualsM6AUDObligatòria3.00
Guió AplicatM6AUDObligatòria3.00
Realització TelevisivaM6AUDObligatòria3.00
Itinerari d'especialització: Màrqueting audiovisual
Fonaments de MàrquetingM6PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Periodisme audiovisual
Gestió de Continguts DigitalsM5PEROptativa3.00
Itinerari d'especialització: Tecnologia de l’audiovisual
Edició i Posproducció AudiovisualM6AUDOptativa3.00

4t

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
Anglès VIObligatòria3.00
Ètica de la Comunicació IBàsica3.00
Seminari VII: Productes i Formats Audiovisuals IObligatòria8.00
Treball Final de Grau ITreball de fi de Grau6.00
Optativa Lliure IOptativa
Periodisme Religiós3.00
Pràctiques Externes 26.00
Psicologia de la Comunicació3.00
Relacions Internacionals3.00
Estructura de la Indústria del CinemaM7AUDObligatòria4.00
Itinerari d'especialització: Màrqueting audiovisual
Màrqueting DigitalM6PUBOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Periodisme audiovisual
Gèneres i Formats AudiovisualsM5PEROptativa3.00
Itinerari d'especialització: Tecnologia de l’audiovisual
Gèneres i Formats AudiovisualsM5PEROptativa3.00
Semestre: Vuitè
Estructura de la Indústria TelevisivaObligatòria3.00
Ètica de la Comunicació IIBàsica3.00
Seminari VIII: Productes i Formats Audiovisuals IIObligatòria8.00
Tendències i Crítica del Cinema ContemporaniObligatòria4.00
Treball Final de Grau IITreball de fi de Grau6.00
Optativa Lliure IIOptativa
Comunicació Intercultural3.00
Comunicació, Cultura i Espiritualitat3.00
Història de la Literatura3.00
Itinerari d'especialització: Màrqueting audiovisual
Audiències i MercatsM3AUDOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Periodisme audiovisual
Tècnica i Captació de SoOptativa3.00
Itinerari d'especialització: Tecnologia de l’audiovisual
Tècnica i Captació de SoOptativa3.00
S'han de triar 6 crèdits d'entre les optatives lliures (I i II)