masters-i-postgraus-url_P82

Objectius

Actualitzar i proporcionar estratègies per a l’atenció i orientació tant de l’alumnat amb necessitats educatives específiques com de les seves famílies.

Proporcionar coneixements especialitzats i una perspectiva reflexiva en aquells aspectes clau per a la professió, considerant la diversitat de necessitats dels alumnes.

Facilitar una formació avançada en aspectes epistemològics relatius a l’educació especial.