Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Diploma d'especialització universitària en Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu

Preinscripció oberta

aula alumnes
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Castellà
 • Durada
  9 mesos
 • Crèdits
  30
 • Data d'inici
  18 d'octubre del 2024
 • Data de fi
  20 de juny del 2025
 • Horari

  Divendres de 8.00 a 14.00 h. Al llarg del curs hi haurà cinc monogràfics de divendres tarda a diumenge migdia.

 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Tres raons per escollir aquest títol

Especialització

S’aborden totes les patologies vocals des d’una perspectiva global i tenint en compte els múltiples factors connexes.

Experimentació

Inclou un gran nombre d’hores de treball experimental propi i d’aplicació als pacients: tècnica vocal, corporal i musical.

Pràctiques

En sessions d’exploració i intervenció logopèdica individual amb avaluació i reflexió col·lectiva.

Les intervencions logopèdiques en les patologies de la veu exigeixen un alt nivell de formació, tant personal com teòrica i tècnica. L’anàlisi de les necessitats de formació dels especialistes en veu humana i dels continguts oferts en els diferents currículums de formació professional ens porten a presentar aquest diploma d’especialització universitària, que recull l’experiència de setze edicions d’un postgrau de la mateixa temàtica.

Aquest curs compta amb professionals europeus experts i de prestigi internacional en els seus àmbits d’especialització (tant professionals de la medicina com logopedes). L’equip de professors té una llarga experiència en la pràctica assistencial, docent i de recerca, i forma part de diferents equips docents de la xarxa universitària del nostre país.

El curs es fa en un format presencial i en llengua castellana per respondre a les demandes de formació de logopedes i fonoaudiòlegs de l’Estat espanyol i de Llatinoamèrica.

Aquesta formació és biennal. No s’oferirà el curs 2025/26.
Si en voleu més informació o hi esteu interessats, poseu-vos en contacte amb els coordinadors perquè us posin en llista d'espera.

A qui va dirigit

Diplomats i graduats en Logopèdia; diplomats, llicenciats i graduats que hagin fet cursos d’especialització en logopèdia o audició i llenguatge; professors de cant, titulats universitaris i metges amb interès pels trastorns de la veu. Es farà un procés de selecció a partir de l’anàlisi de currículums i d’una entrevista personal.

En col·laboració amb:

Notícies

Informació acadèmica

Recursos Tecnològics FPCEE

Pla d'estudis

Mòdul 1. Patologia i exploració de la veu (13 crèdits)

 • Aprofundiment en anatomia i fisiologia de la veu
 • Acústica de la veu
 • Avaluació i diagnòstic en els trastorns vocals
 • Patologia vocal funcional, congènita i neurològica
 • Alteracions de la veu durant el cicle vital
 • Neoplàsia de laringe
 • Veu professional
 • Psicologia i disfunció vocal
 • Implicacions funcionals de fonocirurgia

Mòdul 2. Intervenció logopèdica en veu (14 crèdits)

 • Llenguatge musical aplicat a la intervenció logopèdica en trastorns de la veu
 • Tècnica corporal personal i d’aplicació al trastorn de la veu
 • Tècnica vocal personal i d’aplicació al trastorn de la veu
 • Tècniques manipulatives d’aplicació al trastorn de la veu
 • Intervenció logopèdica en patologia benigna de la laringe (funcional i congènita)
 • Intervenció logopèdica en disfonia infantil
 • Intervenció logopèdica en neoplàsia, paràlisi laríngia i patologia neurològica
 • Instruments d’avaluació de les intervencions logopèdiques

Mòdul 3. Pràctiques (3 crèdits)

 • Realització de pràctiques
 • Pràctiques observades en laboratori
 • Sessions de seguiment de les pràctiques
 • Discussions de casos clínics.
Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Coordinació

Prof. Joan Eudald Castelltort. logopeda i graduat en música a l’ESMUC

Professorat

Prof. Anna Mª Agustí (Nina), logopeda, actriu-cantant
Prof. Yasmina Alzor, cantant, Estill Master Trainer
Prof. Queralt Botey, logopeda, llicenciada en psicologia i professora de la UOC
Dra. Neus Calaf, logopeda, graduada en cant històric, màster en musicologia i educació musical
Prof. Blandine Calais-Germain, ballarina, fisioterapeuta, Anatomía para el movimiento
Dr. Francesc Casamitjana, llicenciat en medicina i otorinolaringologia, fonocirurgià
Dra. Cori Casanova, llicenciada en medicina, foniatria i professora de la FPCEE Blanquerna-URL
Prof. Joan Eudald Castelltort, logopeda i graduat en música a l’ESMUC
Dr. Bruno Coulombeau, llicenciat en medicina i otorinolaringologia, fonocirurgià
Prof. Mònica Egea, logopeda i professora de la FPCEE Blanquerna-URL
Dr. Ferran Ferran, llicenciat en medicina i otorinolaringologia, fonocirurgià
Dra. Cecília Gassull, doctora en psicologia i professora de la UAB
Dra. Laura Gonzalez, doctora en Logopèdia i professora de la FPCEE Blanquerna-URL
Prof. Marta Jordana, logopeda i professora de la FPCEE Blanquerna-URL
Prof. Anja Liebe, logopeda
Prof. Assumpció Linares, logopeda i graduada en pedagogia del cant
Prof. Anna Montserrat, logopeda
Prof. Victor Najas, logopeda
Prof. Anaïs Oliveras, graduada en cant, màster en música antiga
Prof. Elsa Pagans, logopeda, certificada en Ostéovox
Prof. Anna Pelegrí, logopeda
Prof. Felipe Pulla, logopeda
Prof. Gemma Solà, logopeda i professora de la UOC
Dra. Mercedes Velasco, doctora en Medicina i Foniatra. Professora de la UAB
Prof. Carlos Vidal, logopeda, osteòpata, certificat en Ostéovox
Dr. Josep Mª Vila, doctor en logopèdia, logopeda, psicòleg, professor de la FPCEE Blanquerna-URL
Dra. Isabel Vilaseca, doctora en medicina i otorinolaringòleg, fonocirurgiana, professora de la UB
Prof. Tamara Castillo, logopeda
Prof. Marina Pintanel, logopeda

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de títol propi de la facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 50 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares) / Passaport
 • Currículum vitae
 • Per a sol·licitants estrangers (No UE): un certificat expedit per l'autoritat competent (Universitat, Ambaixada, Consolat) que acrediti que els estudis d'accés compleixen els requisits per a l'admissió al país d'origen.

Admissió

Un cop feta la preinscripció, es proposa a la persona interessada una data per fer una entrevista amb la coordinació de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes amb relació al curs al qual es matricula. Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar el títol o resguard del títol dels estudis universitaris cursats al dipòsit de documents. Si no se'n disposa, es podrà cursar la formació, però no se'n rebrà el títol i, en lloc seu, s'obtindrà un certificat o diploma d'extensió universitària.

Matrícula

Un cop valorada la documentació anterior, i quan hi hagi un grup suficient d'estudiants preinscrits, cada candidat rebrà la confirmació i la informació necessària per poder matricular-s'hi. La matriculació representa l'obtenció definitiva de la plaça i es farà efectiva en els terminis que s'indiquin en el correu electrònic de confirmació.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària (Instruccions per enviar el Document SEPA signat a Blanquerna)

Els preus es poden actualitzar cada curs acadèmic. Una vegada formalizada la matrícula, l'import abonat no es retornarà sota cap concepte. La preinscripció i la matrícula podran quedar obertes fins a 15 dies abans de l'inici del curs, sempre que hi hagi places disponibles.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L'estudiant accepta les normes d'ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

Les persones sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya han d’obtenir un certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) i acreditar que els estudis d’accés faculten, al país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Una vegada la persona sol·licitant hagi estat admès i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d'admissió a Secretaria Académica abonant-ne les taxes corresponents.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o de matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat
[email protected]

Preu curs 2024-25*

*Aquest és el preu previst segons el preu crèdit anunciat per al curs 2024-2025 que pot patir modificacions per al curs 2025-2026

2.670,03 €
Preu curs complet
89,00 €
Preu crèdit curs 2024-25

Finançament: l’import del curs es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent

891,79 €
Pagament inicial 2024
889,12 €
Pagament desembre 2024
889,12 €
Pagament març 2025

Descompte del Col·legi de Logopedes de Catalunya

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur