Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Preinscripció Oberta

Crèdits: 480 ECTS (360 ECTS cursats, 120 ECTS reconeguts)
Modalitat Presencial
grauEPRI+CAFE

El doble grau en Educació Primària i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport atorga un perfil altament vinculat a l’especialista d’Educació Física dins del sistema educatiu català tant pel que fa a les escoles de titularitat pública com en les concertades i privades.

En relació amb el primer tipus d’escoles, els centres gestionats íntegrament pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya estan adoptant un model d’institut-escola, sigui a partir de centres de nova creació, com de la fusió de centres existents. En aquests casos, l’organització i el model vetlla per la coherència i l’alienació pedagògica entre les etapes d’infantil, primària i secundària tal com oferim en els estudis del doble grau de la nostra Facultat. El doble graduat podrà optar a les convocatòries corresponents al concurs d’oposició per a l’ingrés a la funció pública docent de l’etapa de primària i secundària del Departament d’Educació.

En relació amb els centres concertats i privats, el perfil docent especialista en educació física dona resposta a les diferents etapes educatives que ofereixen aquests tipus de centres, fet que suposa un valor afegit per al claustre i per a l’organització del mateix centre. Així doncs, aquest professional, després de cursar el màster de secundària corresponent, pot impartir les classes d’Educació Física de les etapes educatives de primària, ESO i cicles formatius.

A més, podrà optar a les diverses sortides professionals de cada grau:

Grau en Educació Primària:

 • Centres d’educació infantil i primària (educació primària)
 • Equips interdisciplinaris en serveis educatius
 • Administracions
 • Educació no formal
 • Centres d’atenció a la infància
 • Aules hospitalàries
 • Centres penitenciaris
 • Mitjans de comunicació
 • Formació d’adults
 • Espais familiars
 • Empreses de serveis educatius
 • Professors de religió*

(*) Cursant les assignatures de la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica)

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport:

 • Docència a secundària, batxillerat i cicles formatius; cal cursar, prèviament, el màster oficial en Formació del Professorat (especialitat d’Educació Física)
 • Gestió d’entitats i clubs esportius
 • Preparació física i entrenament personal
 • Direcció i gestió d’empreses d’esports i activitats físiques a la natura
 • Disseny i direcció de programes d’ecoturisme
 • Direcció de competicions esportives
 • Creació i gestió d’empreses de serveis a l’esport: equipaments, material, recursos, organització, etc.
 • Intervenció en el disseny d’activitat física en centres de salut
 • Direcció i coordinació tècnica d’equips de competició esportiva
 • Gestió en l’administració pública i organismes oficials
 • Direcció i coordinació de programes d’activitat física per a poblacions específiques: tercera edat, readaptació, infants, joves, discapacitats, toxicòmans, reclusos, etc.
 • Disseny de programes de readaptació motriu per a esportistes en procés de recuperació
 • Entrenador esportiu