Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Preinscripció Tancada

Crèdits: 480 ECTS (360 ECTS cursats, 120 ECTS reconeguts)
grauEPRI+CAFE