Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Preinscripció Oberta

Crèdits: 480 ECTS (360 ECTS cursats, 120 ECTS reconeguts)
Modalitat Presencial
grauEPRI_CAFE

1r curs

1r semestre

 • Processos i contextos educatius (GEP) - 6 ECTS
 • Desenvolupament de l’expressió plàstica i la seva didàctica (GEP) - 6 ECTS
 • ​Gestió de la Informació i les TIC (GEP) - 6 ECTS
 • Ciències bàsiques aplicades a l’esport (CAFE) - 6 ECTS
 • Fonaments dels esports I. didàctica de la iniciació esportiva (CAFE) - 6 ECTS
 • Fonaments dels esports I. Esports individuals I: atletisme (CAFE) - 3 ECTS
 • Fonaments dels esports I. Esports individuals I: natació i waterpolo (CAFE) - 3 ECTS
 • Fonaments dels esports I. Esports individuals II: gimnàstica artística i rítmica (CAFE) - 3 ECTS
 • Fonaments dels esports I. Esports individuals II: esports de lluita (CAFE) - 3 ECTS
 • Seminari I (CAFE)

2n semestre

 • Educació a través del cos i el moviment (GEP) - 6 ECTS
 • Història i antropologia de l’educació (GEP) - 6 ECTS
 • Persona, cultura, religió i valors (GEP) - 6 ECTS
 • Llengua catalana C1 i llengua castellana C1: competència lingüística (GEP) - 6 ECTS
 • Seminari II (GEP)
 • Bases socials de l’educació física: sociologia (CAFE) - 6 ECTS
 • Fonaments dels esports II. Esports col·lectius II: handbol (CAFE) - 3 ECTS
 • Fonaments dels esports II. Esports col·lectius II: bàsquet (CAFE) - 3 ECTS

Crèdits: 78 ECTS


 

2n curs

Tot el curs

 • Pràcticum I: disseny de la intervenció educativa (GEP) - 6 ECTS
 • Cristianisme i cultura (GEP) -6 ECTS
 • Coneixement i estratègies per aprendre a la universitat II: anglès B2 (CAFE) - 6 ECTS

1r semestre

 • Diversitat, interculturalitat i educació inclusiva (GEP) - 6 ECTS
 • Psicopedagogia de l’aprenentatge i de l’educació (GEP) - 6 ECTS
 • Bases biològiques de l’activitat física i de l’esport: anatomia (CAFE) - 6 ECTS
 • Bases biològiques de l’activitat física i de l’esport: bases de nutrició i nutrició esportiva (CAFE) - 6 ECTS
 • Bases biològiques de l’activitat física i de l’esport: fisiologia general i de l’exercici físic (CAFE) - 6 ECTS
 • Activitat física en el temps de lleure: activitats en el medi natural (CAFE) - 6 ECTS
 • Activitat física en el temps de lleure: esport, lleure i recreació (CAFE) - 6 ECTS
 • Seminari III (CAFE)

2n semestre

 • Didàctica de les llengües i la literatura: aspectes bàsics (GEP) - 6 ECTS
 • Seminari IV (GEP)
 • Fonaments dels esports III. Esports individuals III: tennis (CAFE) - 3 ECTS
 • Fonaments dels esports III. Esports individuals III: vela (CAFE) - 3 ECTS
 • Fonaments dels esports III. Esports col·lectius III: voleibol (CAFE) - 3 ECTS
 • Fonaments dels esports III. Esports col·lectius III: hoquei (CAFE) - 3 ECTS

​Crèdits: 78 ECTS


 

3r curs

Tot el curs

 • Pràcticum II: l’aula i el centre com a contextos educatius (GEP) - 14 ECTS
 • Educació a través de la plàstica, la música i l’educació física: projecte interdisciplinari (GEP) - 10 ECTS

1r semestre

 • Didàctica de la 1a llengua i literatura (GEP) - 6 ECTS
 • Ciències experimentals: actualització científica i currículum (GEP) - 6 ECTS
 • Fonaments pedagògics de l’ensenyament comprensiu de l’esport (GEP) - 18 ECTS
 • Bases teòriques de l’ergonomia i avaluació de la condició física (CAFE) - 6 ECTS
 • Bases teòriques de l’entrenament esportiu (CAFE) - 6 ECTS
 • Seminari V (CAFE)

2n semestre

 • Ciències socials: actualització científica i currículum (GEP) - 6 ECTS
 • Coneixement de l’activitat matemàtica en l’educació primària (GEP) - 6 ECTS
 • Fonaments pedagògics de l’educació física i del moviment: didàctica de l’educació física (CAFE) - 6 ECTS
 • Bases pedagògiques de l’activitat física (CAFE) - 6 ECTS
 • Fonaments pedagògics de l’activitat física i del moviment: expressió corporal (CAFE) - 6 ECTS
 • Seminari VI (CAFE)

Crèdits: 84 ECTS


4t curs

Tot el curs

 • Treball final de grau: Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport - 12 ECTS

1r semestre

 • Gestió en l’activitat física i l’esport: planificació i explotació d’equips esportius (CAFE) - 6 ECTS
 • Gestió en l’activitat física i l’esport: gestió de projectes esportius (CAFE) - 6 ECTS
 • Gestió en l’activitat física i l’esport: organitzacions esportives i la seva gestió (CAFE) - 6 ECTS
 • Fonaments de la motricitat i les seves manifestacions: bases de la motricitat humana (CAFE) - 6 ECTS
 • Fonaments de la motricitat i les seves manifestacions: aprenentatge i desenvolupament motor (CAFE) - 6 ECTS
 • Seminari VII (CAFE)

2n semestre

 • Pràcticum II (CAFE) - 6 ECTS
 • Optativitat CAFE. Entrenament esportiu per al rendiment / formes jurídiques i creació d’empreses - 12 ECTS
 • Optativitat CAFE. Turisme esportiu / control i optimització de les càrregues d’entrenament - 12 ECTS
 • Optativitat CAFE. Activitat física: prevenció i salut / economia i finances - 12 ECTS
 • Seminari VIII (CAFE)

Crèdits: 66 ECTS


5è curs

Tot el curs

 • Pràcticum III: ètica, deontologia i competències professionals (GEP) - 18 ECTS

1r semestre

 • TFG I: Educació Primària - 6 ECTS
 • Didàctica de les ciències socials (GEP) - 6 ECTS
 • Didàctica del coneixement de l’activitat matemàtica (GEP) - 6 ECTS

2n semestre

 • TFG II: Educació Primària (anglès) - 6 ECTS
 • Didàctica de les ciències experimentals (GEP) - 6 ECTS
 • Optativitat GEP: DECA I, o una altra optativa no vinculada a la menció (TIC/Llengua/Plàstica) - 6 ECTS

Crèdits: 54 ECTS