Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Preinscripció Oberta

Crèdits: 480 ECTS (360 ECTS cursats, 120 ECTS reconeguts)
Modalitat Presencial
grauEPRI+CAFE

Els estudiants del doble grau obtindran el títol d’Educació Primària en la menció d’Educació Física i tindran la possibilitat d’obtenir una altra menció (30 ECTS) en un curs posterior. Les altres tres mencions que també es poden cursar a Blanquerna són Educació Musical, Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva, i Llengües Estrangeres.

Al mateix temps, pel que fa al grau de CAFE, és factible seguir un itinerari específic vinculat a una àrea de coneixement que permeti obtenir una de les mencions següents: Entrenament Esportiu i Salut o Gestió Esportiva. Un cop finalitzat el darrer curs són necessaris dotze crèdits més per assolir una de les dues mencions, sempre que s’hagin escollit les optatives afins durant el doble grau.