Durada 2 anys
Crèdits 90 ECTS
CoordinacióDra. Anna Vilaregut, Lic. Eduard Carratalà, Dr. José Soriano, Dr. Victor Cabré
Preinscripció Oberta

masters-i-postgraus-url_P69

Pla d'estudis

Primer curs

Bloc 1. Bases teòriques del model sistèmic (7 ECTS)

1. Fonamentació del model sistèmic
     1.1. Visió i contextualització històrica
     1.2. Epistemologia del model sistèmic
2. Escoles pioneres en teràpia familiar

Bloc 2. El procés terapèutic (5 ECTS)

1. El procés d'exploració
    1.1. Derivació i enquadrament
    1.2. L'entrevista relacional
    1.3. Acollida i definició d'un procés terapèutic
2. Habilitats terapèutiques
3. Entrenament en Aliança Terapèutica

Bloc 3. Model dinàmic i psicopatologia (4 ECTS)

1. Fonamentació del model dinàmic
2. Psicoanàlisi i psicopatologia 

Bloc 4. El model sistèmic i psicopatologia 1 (3 ECTS)

1. Psicopatologies relacionals
2. Teràpia de parella

Bloc 5. Espai vivencial i treball personal de l'psicoterapeuta 1 (4 ECTS)

Bloc 6. Teràpia breu de resolució de problemes (TBRP) (3 ECTS)

1. Fonamentació del model de TBRP
2. El treball clínic del model

Bloc 7. Recerca en teràpia familiar (3 ECTS)

1. Iniciació a la recerca en teràpia familiar
2. Metodologies d'investigació
3. Aplicació d'un model de recerca en teràpia familiar

Bloc 8. Cicle de conferències de ponents externs 1 (2 ECTS)
Bloc 9. Pràcticum model sistèmic 1 (7 ECTS)
Bloc 10. Pràcticum model dinàmic 1 (7 ECTS)

Segon curs

Bloc 11. El procés terapèutic 2 (4 ECTS)

1. Avaluació en teràpia familiar
2. El procés d'intervenció

Bloc 12. El model sistèmic i psicopatològic 2 (3 ECTS)

1. Intervenció sistèmica en contextos clínics
2. Intervenció sistèmica en contextos no clínics

Bloc 13. Espai vivencial i treball personal del psicoterapeuta 2 (4 ECTS)

Bloc 14. Psicoanàlisi, intervenció i psicopatologia 2 (5 ECTS)

1. Psicoanàlisi i psicopatologia 2
2. Aplicacions de la psicoanàlisi a la intervenció familiar

Bloc 15. Aspectes ètics i legals en la teràpia familiar (2 ECTS)

1. Ètica professional
2. Identitat professional
3. Aspectes legals
    3.1. Codi de família
    3.2. Mediació familiar
    3.3. Mediació terapèutica
    3.4. Coordinació familiar
    3.5. Coparentalitat
4. Acreditacions

Bloc 16. Altres models en teràpia familiar (4 ECTS)

1. El model mèdic i biològic
2. El model integrador
3. El model cognitiu-conductual

Bloc 17. Cicle de conferències de ponents externs 2 (2 ECTS)
Bloc 18. Pràcticum model sistèmic 2 (7 ECTS)
Bloc 19. Pràcticum model dinàmic 2 (7 ECTS)
Bloc 20. Treball final de màster (7 ECTS)