Título de experto/a universitario/ria en innovación y emprendeduría en los sectores deportivo y del ocio

On-line ApplicationMeeting Virtual
Credits 18 ECTS
CoordinationDr. Jesús Fortuño Godes
Modality On-site
masters-i-postgraus-url11-TEU-3018

La gestió de la indústria esportiva comporta una reflexió prèvia que ens permet entendre les característiques socials, econòmiques i culturals de diferents realitats, a partir de les quals podrem detectar oportunitats de creixement per planificar noves activitats esportives. 
Es preveu acompanyar les sessions teòriques amb el treball a classe i alguna sortida per exemplificar els continguts desenvolupats a classe seguint els objectius de cada mòdul, així com a partir de les experiències d’èxit que ens presentaran diferents agents esportius.

Destinataris

Diplomats, llicenciats o graduats universitaris.
Professionals de l’àmbit esportiu vinculats a la gestió en entitats de tot tipus, amb o sense afany de lucre, pertanyents al sector públic o privat, o amb interès per desenvolupar-se professionalment en la gestió de l’esport.