Seminari d'investigació interuniversitari d'estratègies d'ensenyament i aprenentatge, lectura i escriptura (SINTE-Lest)

recerca

El seminari d'investigació interuniversitari d'estatègies d'ensenyament i aprenentatge, lectura i escriptura estudia les concepcions sobre l’escriptura acadèmica en diferents contextos durant l’educació secundària i a la universitat, i investiga estratègies de millora de lectura i d’escriptura en aquestes dues etapes. També investiga l’escriptura col·laborativa i les comunitats discursives com a eines per millorar l’aprenentatge de continguts específics i té en compte la importància de l’assessorament i la intervenció psicopedagògica.

http://recerca.blanquerna.edu/estrategias-lectura-escritura-academica/ca/equipo/


Responsable principal

Dra. Montserrat Castelló Badia
e-mail:montserratcb@blanquerna.edu

Currículum resumit
Doctora en Psicologia per la UAB. Directora editorial de la revista "Cultura y Educación" editada per la "Fundación Infancia y Aprendizage. Premi extraordinari de doctorat de la UAB (bienni 1993/1995). Premi de pedagogia "Rosa Sensat" (1997). Coordinadora delMàster interuniversitari de Psicologia de l'Educació amb Menció de Qualitat. Professora de postgraus i màsters i assessora d'institucions i centres educatius. Membre de l’"European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)" i de la "International Association of Applied Psychology". Ha format part de diversos comitès organitzadors i científics de jornades i congressos. Editora i membre del consell editorial associada de les revistes "Infancia y Aprendizaje", "Signos y Diálogos Educativos". Col·labora habitualment com a avaluadora i membre del comitè científic de diferents revistes científiques internacionals com ara "Educational Research Review" o "Learning and Instruction".