Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

GLOBALCODES: Globalització, conflictes, seguretat i desenvolupament

El grup de recerca GLOBALCODES (Globalització, conflictes, seguretat i desenvolupament) es planteja tres grans preguntes que esdevenen elements transversals de treball en els diferents projectes i recerques:

 • Quina és la naturalesa, les característiques i els resultats del tipus de respostes globals ofertes als reptes vinculats als conflictes, el desenvolupament i la seguretat?
 • Quins actors internacionals esdevenen clau en el disseny, implementació i avaluació de les diferents polítiques i estratègies internacionals en aquests àmbits?
 • Quin grau de participació social i apropiació local tenen les societats i comunitats, especialment les dones, en els contextos on es despleguen i implementen aquestes polítiques i estratègies?
Globalització, conflictes, seguretat i desenvolupament

Línies de treball del grup

El grup s’articula a partir de les següents tres línies o àmbits de recerca:

 • “Conflictes, violències i construcció de pau”, línia coordinada pel Dr. Jordi Calvo Rufanges i que té dos objectius principals: analitzar el paper dels actors internacionals en les estratègies de resolució de conflictes i construcció de pau en els escenaris de postviolència; i analitzar les iniciatives de construcció de pau locals, especialment les liderades per les dones i grups de dones.
 • “Globalització, desenvolupament i governança global”, àmbit coordinat pel Dr. Oscar Mateos Martín, i que es planteja, principalment, els següents aspectes: analitzar la naturalesa i característiques dels diferents règims internacionals i d’alguns dels seus actors davant reptes globals com les crisis socioambientals o les crisis de refugiats i el fenomen migratori; i entendre el paper dels actors locals, preferentment els moviments socials i comunitats locals.
 • “Justícia transicional i seguretat”, coordinada pel Dr. Farid Benavides, aquesta tercera línia considera cinc objectius fonamentals: fer seguiment i analitzar els diferents models de justícia transicional i avaluar el seu impacte en matèria de justícia, veritat i reparació; analitzar la tasca dels tribunals penals internacionals i el seu impacte en matèria de justícia i de garanties de no repetició; avaluar les relacions entre fragilitat estatal i seguretat ciutadana; avaluar el paper que els nous actors armats juguen en l'afectació de la seguretat global; i realitzar una anàlisi crítica del concepte de terrorisme en les relacions dels diferents actors globals.

Serveix que ofereix el grup

 • Consultories.
 • Organització de Seminaris.
 • Policy papers i Policy documents.
blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur