Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

GRoW: Global Research on Wellbeing

Se centra en la millora de la salut i benestar poblacional entorn la promoció de la salut, prevenció i tractament de la malaltia des d’una perspectiva interdisciplinària i participativa. L'activitat del grup es vertebra en:

 • salut
 • benestar i qualitat de vida
 • vulnerabilitat
 • dret a la salut
 • estil de vida saludable
 • cronicitat i envelliment
 • infància
 • atenció a la Dona i apoderament

El Global Research on Wellbeing (GRoW) està reconegut per l'Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, com a grup emergent dins del mapa de grups de recerca a Catalunya.

Global Research on Wellbeing (GRoW)
Nithya Shankar Krishnan

Nithya Shankar Krishnan

Col·laboradora
Lilian Veronica Solis Navarro

Lilian Veronica Solis Navarro

Col·laboradora

Línies de treball del grup

Les principals línies de recerca són dues:

 • Garantia del dret a la salut, determinants socials i apoderament de les persones, comunitats, i professionals. L’activitat de recerca d’aquesta línia es desenvolupa en el marc de garantir el dret a la salut a través de l’estudi dels determinants socials i l’apoderament de les persones, comunitats i professionals. A més a més, la recerca també tindrà com a objectiu l’avaluació de la qualitat metodològica de les produccions científiques relacionades amb aquesta línia de recerca, així com la creació i/o validació d’eines d’avaluació de la salut. Tot això es desenvoluparà amb l’objectiu final de facilitar una correcta transferència del coneixement.
 • Promoció d’estils de vida saludable i prevenció, rehabilitació i tractament de la malaltia al llarg del cicle vital des d’una perspectiva interdisciplinària. Les àrees d’interès d’aquesta línia inclouen el desenvolupament d’intervencions específiques i multimodals amb l’objectiu de promocionar estils de vida saludables, millorant d’aquesta manera la qualitat de vida i benestar de les persones i grups en situació de vulnerabilitat. Tot això, dependrà de l’estat de salut i el moment de la vida on es troben aquestes persones (vellesa, adolescència...). Addicionalment, des d’aquesta línia de recerca s’avaluarà, més enllà dels efectes de la promoció d’estils de vida saludable, la qualitat metodològica de les produccions científiques en les àrees de coneixement de diferents disciplines que consoliden el grup de recerca, i es crearan i/o validaran eines d’avaluació de la salut, amb l’objectiu de facilitar la transferència de coneixement.

Serveis que ofereix el grup

El Grup de Recerca Global Reasearch on Wellbeing (GRoW) ofereix serveis a empreses, administracions públiques i entitats del tercer sector en projectes, consultoria, formació i reptes relacionats amb els àmbits d’expertesa del grup: promoció d’estils de vida saludable, envelliment saludable i actiu, exercici físic terapèutic, transicions vitals (adolescència, incorporació al món laboral, jubilació), desigualtats socials en salut, inseguretat alimentària, etc).

Els serveis que s’ofereixen inclouen, entre d’altres:

 • Avaluació de necessitats de disseny i execució d'estudis.
 • Disseny de plans formatius.
 • Elaboració de continguts, materials, guies i/o protocols d’actuació.
 • Avaluació d’entitats o programes.
logo

Excel·lència és futur