Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

EIDOS: Estudis de cultura i comunicació

Ens trobem en ple procés de canvi històric i assistim al naixement d'un nou paradigma cultural. La revolució digital ha trasbalsat el món de la cultura i de la comunicació. EIDOS és una xarxa d’investigació de caire interdisciplinari, formada per especialistes que provenen del camp de la sociologia, la història, la filosofia i la teoria de la comunicació. Aquest grup de recerca estudia els canvis culturals produïts en la societat contemporània i que comporten la creació de nous continguts i noves formes d’accés i participació cultural.

Estudis de cultura i comunicació

Línies de treball del grup

 • Sociologia de la cultura i la comunicació. Estudia les diverses formes de creació, circulació i participació cultural en la societat contemporània. Analitza l'impacte de l’ús de la tecnologia digital en la producció i la difusió de coneixement i continguts audiovisuals.
 • Opinió pública i memòria col·lectiva. La digitalització de la informació ha engegat un procés de personalització i selecció de temàtiques que posen en tensió els les dinàmiques de generació d’opinió pública. Els nous hàbits de consum de la informació a nivell personal i social suposen perills de polarització dels posicionaments polítics, però també impliquen el naixement de nous espais per a la interacció pública.
 • La comunicació audiovisual en l’era digital. La cultura contemporània posa a l’abast de tothom l’accés als productes audiovisuals, tant des del vessant de consum com del de producció. Les imatges, el so i la música omplen la simbologia amb la qual els ciutadans actuals es representen i s’expliquen el món.
 • Bretxa digital i conflictes intergeneracionals. Es vol explorar en quina mesura existeix una “bretxa digital” entre adolescents, pares i professors i quina incidència té aquesta en les percepcions i pors que tenen els segons respecte als usos de les TIC que fan els primers.
 • Ètica periodística en el tractament dels grups discriminats. L’objectiu d’aquesta línia de treball és l’estudi de la responsabilitat ètica del periodisme en el tractament informatiu, especialment en situacions de conflicte.

Projectes de recerca

La brecha digital generacional. Conflictos potenciales entre adultos y adolescentes en el hogar (DIGECON). Investigador principal: Dr. Jordi Busquet (FCRI Blanquerna-Universitat Ramon Llull). Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (Programa Retos). Període: 2014-2017.

Cine musical en España: recuperación, inventario y estudio de un género identitario. Investigador principal: Dr. Jaume Radigales (FCRI Blanquerna-Universitat Ramon Llull). Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (I+D+i HAR2011-22492). Any de concessió: 2011.

La memòria col·lectiva en els mitjans de comunicació. Investigador principal: Dr. Ferran Sáez Mateu. Entitat finançadora (pública): Ministerio de Ciencia e Innovación. Any de concessió: 2011.

El uso de las TIC y la Brecha Digital entre adultos y adolescentes. Encuentros y (des) encuentros en la escuela y en el hogar (AUSTICA). Investigador principal: Dr. Jordi Busquet (FCRI Blanquerna-Universitat Ramon Llull). Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Període: 2011-2013.

Cine musical en España: recuperación, inventario y estudio de un género identitario. Investigador principal: Dr. Jaume Radigales (FCRI Blanquerna-Universitat Ramon Llull). Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (I+D+i HAR2011-22492). Any de concessió: 2011.

Música y cine en España: recuperación, inventario y difusión de un patrimonio cultural multidisciplinar. Investigador principal: Dr. Jaume Radigales Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (I+D+i HUM2007-60280/arte). Any de concessió: 2007.

Infancia, violencia y televisión. Los espacios informativos y los imaginarios de la violencia en los niños y preadolescentes (INVIOTEL). Investigador principal: Dr. Jordi Busquet (FCRI Blanquerna-Universitat Ramon Llull). Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Període: 2006-2008.

L'Enquesta Europea de Valors a Catalunya. Investigador principal: Dr. Javier Elzo. Entitat finançadora: Fundació Carulla. Any de concessió: 2009.

Publicacions del grup

Busquet, J.; Calsina, M. (cord) (2019). Diccionari de sociologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia. https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/269

Busquet, J.; Medina, A. (2019). La recerca en comunicació. Què hem de saber? Quins passos hem de seguir? Barcelona: Editorial UOC.

Concepción, L; Medina, A; Ballano, S. (2019). "El papel de la dieta mediática en la experiencia migratoria de la comunidad hispanoamericana. Repensando la recepción a través de las familias, las redes y los medios”. Revista Migraciones, Universidad Pontificia Comillas.

Canosa, F. (2019). "La Catalunya mediàtica de la Mancomunitat. Imagina, explicar i fer la realitast". A: Colominas, Joaquim (ed.). Enric Prat de la Riba. Home de pensament, d'acció i de Govern. Barcelona: Diputació de Barcelona.

Canosa, F. (2019). Sixena: la croada de la memòria. Lleida: Fonoll.

Canosa, F. Yeste, E. (2019), Dones que surten del paper. Periodistes catalanes que expliquen un país. Juneda: Fonoll.

Casals, X. (2019). “El Desafío de las utopías armadas durante el franquismo y la transición a la democràcia”. A: Calsapeu Losfeld, Brice, Urrego Ardila, Miguel Ángel (eds), La Década Roja: ¿Clímax o fracaso revolucionario?. De los mayos del 68 a la Revolución Cultural, 1966-1976. Morelia: Instituto de Investigaciones Históricas / Universidad Michocana San Nicolás de Hidalgo, Red de Investigación sobre las Izquierdas en América Latina (REIIAL).

Casals, X. (2019). 'Espagne : chronique inachevée de trois vagues populistes (1989-2018)'. A: Dominique Vidal (dir.), 'Les nationalistes à l'assaut de l'Europe'. París: Demopolis, 113-131.

Radigales, J. (2019). “Recursos narativos en la comedia muda de Hollywood”, a Trípodos, nº44.

Radigales, J.; Villanueva Benito, I. (2019). Ópera y pantalla. Del cine al streaming. Madrid: Editorial Cátedra.

Sáez, F. (2019). “Ontologia del moviment: de Montaigne a Fuster passant per Pla”. A Joan Fuster: indagació, pensament i literatura. Universitat de València, 13-33.

Guardiet R.; Sáez, F. (2019). Pròleg a 'El teorema de Noether'. Barcelona: Laertes.

Sáez, A. (dir); Sintes, M.; Busquet, J.; Medina, A.; Villacampa, E. (2019). Outlook Blanquerna. Perspectives del sector de la comunicació a Catalunya 2019. Institut de Recerca en Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL). https://www.blanquerna.edu/sites/default/files/FCC/llibret_outlook_2019_ok.pdf

Vidal, L.; Radigales, J. (2019): “Narrativas transmedia para el arte contemporáneo: interactivos y automatización”, a Sierra Sánchez, J.; Lavín, J.M. Redes Sociales, tecnologías digitales y narrativas interactivas en la sociedad de la comunicación. Madrid: McGraw-Hill / Interamericana de España, S.L., 661-673.

Vilallonga, F. (2019). Estudi sobre l’exhibició cinematogràfica a la província de Barcelona i l’accés del públic a les pel·lícules de producció catalana i en català (2013-2017). Barcelona: Diputació de Barcelona : Acadèmia del Cinema Català, 2019

Bermudez, Y; Lluís i Falcó, J; Radigales, J. (2018): “El barbero de Sevilla en la cinematografía española: filtros para una identidad andaluza”. A Lolo, Begoña; Presas, Adela: Musicología en el siglo XXI: nuevos retos, nuevos enfoques. Madrid: Sociedad Española de Musicología, pp. 1379-1399.

Busquet, J.;.Ballano, S.; Medina, A; Sastre, X.; Esteban, A. (2018). .”La encrucijada de la educación en la era digital. El reto de las TIC en las escuelas”. A Jimenez, E. (ed.). Entre selfies y whatsapps. Oportunidades y riesgos para la infancia y la adolescencia conectada. Barcelona: Gedisa.

Casals, X. (2018). “Ha existit un feixisme nacionalista-independentista català? (1975-2016)”. A. Ucelay-Da Cal, E.; Gonzàlezi Vilalta, A Núñez Seixas, X. M. (eds.), 'El catalanisme davant del feixisme, 1919-2018'. Barcelona: Gregal, 637-668.

Casals, X. (2018). “Redes y dinámicas transnacionales de contrainsurgencia en la América Latina de los años del plomo: 'Terror import/export'. A Avilés, J. et. al. (eds.), Después del 68: la deriva terrorista en Occidente. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 103-140.

Clares, J.; Medina. A. 2018. “Desarrollo y asentamiento del vídeo bajo demanda (VOD) en España: el caso de Filmin”. El profesional de la información, 2018, julio-agosto, v. 27, n. 4.

Flaquer, L., Navarro-Varas, L., Antón-Alonso, F., Ruiz-Forès, N., Cónsola, A. (2018). “La implicación paterna en el cuidado de los hijos en España antes y durante la recesión económica”, Revista Española de Sociología.

Medina, A.; Ballano, S. 2018. “Retos y problemáticas de la introducción de la educación mediática en los centros de secundaria”. A La educación mediática en España: artículos seleccionados/ coord. por Carmen Fuente Cobo, María del Carmen García Galera, Celia Rosa Camilli Trujillo 2018, 417-434.

Pich J.; Martínez, D.; Casals, X. (2018). “Els gàngsters de la FAI. Justo Bueno Pérez”. Afers nº 89, 135-164.

Radigales, J. (2018). “Alegrías mozartianas”, Revista de Musicología, vol. LXI, nº1, 293-298.

Sáez, A. (dir); Medina, A.; Busquet, J. (2018). Outlook Blanquerna. Perspectives del sector de la comunicació a Catalunya 2018. Institut de Recerca en Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL). https://www.blanquerna.edu/sites/default/files/FCC/outlookblanquerna.pdf

Sáez, F. (2018). La superficie. La vida entre pantallas. Barcelona: ED Libros.

Sáez, F. (2018). Populisme. El llenguatge de l'adulació de les masses. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Salazar, A. (2018). Homero Aridjis. Antología poética (1960-2018). Selección, introducción y notas de Aníbal Salazar. Madrid: Cátedra (Letras Hispánicas).

Yeste, E.; Franch, P. (2018), "Trump vs los medios. Tratamiento de la prensa desde la cuenta de Twitter del presidente de EUA". El profesional de la información, Vol. 27, Núm. 5, 733-741.

Busquet, J.; Medina, A. (2017). Investigar en comunicación. Barcelona: Editorial UOC.

Busquet, J.; Calsina, M.; Castells, A.; Concepción, L. G.; Flaquer, LL.; Medina, A; Radigales, J.; Sastre, X. i altres (2017). Los nuevos escenarios de la cultura en la era digital. Barcelona: Editorial UOC.

Casals, X. (2017). “La evolución de la ultraderecha en España: claves históricas y territoriales”, Análisis del Real Instituto Elcano [ARI] nº59.

Jauset, J.; Martínez, I.; Añaños, E. (2017). “Music learning and education: contributions from neuroscience”. Culture and Education, 2017. Vol. 29, No. 4, 833–847.

Risquete, J. (2017) "La condición ecosocialista ante los desafíos de la democracia postmoderna”. En: Á. Valencia i E. Aguilera. Democracia verde. México: Editoria Porrúa.

Sáez, F. (2017). Democracy, Screens, Identity, and Social Networks: The Case of Donald Trump's Election. American Behavioral Scientist, número 61, pàgina 1-14

Villanueva, I; Lacasa, I, (2017), "Las industrias convergentes y la ópera en los cines: de espectáculo tecnológico a evento mediático", Icono 14, 14, 1-20.

Ballano, S.; Uribe, A. C.; Munté, R.A. (2014). Young users and the digital divide: readers, participants or creators on Internet? Communication & Society Vol.27, nº4, pp.247-155.

Casals, X. (2016). La Transición española. El voto ignorado de las armas. Barcelona: Pasado & Presente.

Concepción, Luis; Medina, Alfons, “Africa in Spanish Newspapers: from indifference to irrelevance”, a Media Business Models, (2016, Peter Lang).

Garrido, M.; Busquet, J.; Munté, R. A. (2016). From ICT to ICRT. A study of ICT use and the digital divide among adults and adolescents in Spain. Anàlisi: Quaderns de Comunicació i Cultura. Núm. 54. Pag. 44-57Jauset-Berrocal, J.A. (2016). Música, movimiento y neuroplasticidad. Revista Eufonía. Didáctica de la música, 67, pp. 19-24.

Martínez-Cantero, I. & Jauset-Berrocal, J.A. (2016). Why do they choose their instruments? British Journal of Music Education. 1-3. Doi:10.1017/S0265051716000280.

Radigales, J. (2016): "The role of Opera in Cinema today: between Creation and Consumption". In Proceedings of the 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2016, pp. 391-398. ISBN: 978-619-7105-53-7.

Salazar, A. (2017). "Borges antólogo: la edificación del canon literario y la creación de un nuevo público lector", en Vicente Cervera Salinas y Ana Dolores Adsúar Fernández (coords.): Avatares del Hacedor. Jorge Luis Borges (1986-2016), Madrid, Verbum, 2017, pp. 105-129.

Sintes, M. ; Sáez, F. (2016). Freedom of expression, public opinion and journalism in the work of John Stuart Mill. Ramon Llull Journal of Applied Ethics, número 7, pàgina 191-206

Busquet, J.; Calsina, M.; Medina, A. (2015). 150 conceptos clave de sociología. Barcelona: editorial UOC. Pròleg del Dr. Salvador Giner.

Canosa , F. (2015). Fumar-se el franquisme (en català). Barcelona: Ara llibres.

Canosa , F. (2015). Walter Lippmann. El fantasma de l'opinió Pública. Editorial UOC.

Franch, P.; Yeste, E. (2015). Las redes sociales como herramienta de recupeación de la memoria colectiva. Contenido político de la cuenta en Twitter de John F. Kennedy. Zer-Revista de Estudios de Comunicación, 20(39).

Medina, A.; Ballano, S. (2015). Challenges and problems: the introduction of media education in secondary schools. Revista de Educación

Medina, A.; Ballano, S. (2015) Las aportaciones de Schütz, Berger y Habermas al debate sobre la objetividad del conocimiento. Andamios.

Radigales, J. (2015).“El naixement de la màscara chapliniana”. Trípodos, 37, 151-165.

Radigales, J.; Villanueva, I.; Bermúdez, Y. (2015). “El papel de la ópera en el cine español”, in Fraile, Teresa; Viñuela, Eduardo (eds.) Relaciones música e imagen en los medios audiovisuales. Oviedo: Ediciones Universidad de Oviedo.

Sáez, F. (2015). Educación en valores y comunicación de masas: un replanteamiento del problema. Zer-Revista de Estudios de Comunicación, 20(38).

Sáez, F. (2015). La tradició escapçada: Fuyukama i la gran ruptura dels 60. Diàlegs: revista d'estudis polítics i socials, 18.67: 79-94.

Sáez, F.; Yeste E. (2015). Disfunciones en el tratamiento mediático de la memoria colectiva . Argos, 32 (62), ISSN: 0254-1637.

Salazar, A. (2015). “Poesía y comunicabilidad: Juan Gelman en el club de los poetas comunicantes”. America et Studia. Journal of Iberian and Latin American Literary and Cultural Studies, 2.

Salazar, A. (2015). "De la K a la Z: Raúl Zurita o la construcción del escenario para una vida nueva", en Carmen Alemany, Eva Valero y Víctor M. Sanchís (eds.): Raúl Zurita: alegoría de la desolación y la esperanza, Madrid, Visor, 2016, pp. 415-430.

Yeste, E. (2015) Un conflicte de llengües. De la Nova Planta a la Llei Wert (18è Premi Ramon Trias Fargas d’Assaig Polític). Barcelona: Angle Editorial.

Busquet, J. (ed.) (2014). La violencia en la mirada. Conflicto, Infancia y Televisión. Barcelona: Trípodos.

Busquet, J.; Medina, A. (2014). Invitación a la sociología de la comunicación. Barcelona: Editorial UOC.

Casero-Ripollés, A., & Yeste, E. (2014). La comunicación política hoy: entre nuevos medios y viejas lógicas. Trípodos, 1(34), 7-12.

Radigales, J. (2014). “Wagner's Heritage in Cinema: The Bernard Herrmann Case”, in Stoppe, Sebastian (ed.): Film in Concert. Film Scores and their Relation to Classical Concert Music. Glückstadt: Verlad Werner Hülbusch, 45-62.

Radigales, J. (2014). Elisabeth Noelle-Neumann. La vigència de l’Espiral del Silenci en la ‘societat xarxa. Barcelona: UOC, 2014.

Romero-Naranjo, A. A.; Jauset-Berrocal, J.A. & Liendo-Cárdenas, A. (2014). Therapeutic benefits of body percussion using the BAPNE method. PROCEDIA - Social and Behavioral Sciences, 152, 1171-1177.

Sáez, F. et al. (2014). La memòria col.lectiva als mitjans. Proteus: Barcelona. ISBN: 978-84-15047-62-9.

Villanueva, I. & Radigales, J. (2014). “How new media are changing opera: the opera singers’ social image transformed by cinema and audio-visual media”. Sphera Publica, 1, (14), 3-22.

Busquet, J.; Uribe, A. C. (2013). 'The Use of Information and Communication Technologies (ICTs) and the Digital Divide Among Adults and Teenagers: Initial Theoretical Considerations Around a Supposed Generational Conflict'. Life Without Media. Frankfurt: Peter Lang. pp.87-102.

Casals, X. (2013). El pueblo contra el Parlamento. El nuevo populismo en España. 2009-2013. Barcelona: Pasado & Presente.

Radigales, J. (ed.) (2013). Cine musical en España. Prospección y estado de la cuestión. Barcelona: Trípodos.

Radigales, J. & Lluís i Falcó, J. (2013). “Músicas, políticas y canciones en el cine español franquista: estudio de casos“, in Marín. J; Quesada, G.; Torres Clemente, E. & Ramos López, P. (eds.) Musicología global, musicología local. Madrid: Sedem, 481-496.

Álvarez Vaquero, A. (2013). Programas musicales en televisión: Imagen e impacto en la Opinión Pública, Cuadernos de Etnomusicología, 3, 188-203.

Jauset, J.A. (2013). Cerebro y música, una pareja saludable. Las claves de la neurociencia musical. Almería: Circulo Rojo.

Radigales, J. (2013). Media literacy and new entertainment venues: the case of opera in movie theatres, Comunicación y Sociedad, 26 (3) 160-170.

Álvarez Vaquero, A. (2012). Narrativa de los programas musicales en televisión: evolución y nuevas estructuras, in Comunicación. Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales , 1 (10).

Busquet, J.; Uribe, A. C. et. alt. (2012) 'La bretxa è mobile. La fractura digital generacional a Catalunya'. Societat Catalana 2012, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, pp.187-206.

Canosa, F. (2012). Entre el sabre i la bomba: memòries d'un país i d'un partit: Unió Democràtica de Catalunya (1931-1980). Acontravent: Barcelona. ISBN: 9788493972219

Canosa, F.; Yeste, E. (2012). “Atrapats en la ficció. Incerta glòria: la guerra Civil enmig del franquisme”, in La dictadura franquista: la institucionalització d'un règim. Publicacions de la Universitat de Barcelona: Barcelona ISBN: 978-84-475-3553-8.

Casals, X. (ed.) (2012). Partidos y elecciones en la Cataluña del siglo XXI. Barcelona: Vegueta.

Radigales, J. & Villanueva, I. (2012). “Carmen Jones, between Opera and Musical”, in Sala, M. (ed.): From Stage to Screen. Musical Films in Europe and United States (1927-1961). Lucca: Brepols, 2012, pp. 213-222.

Radigales, J. (2012). “Playback problemes when Filming Opera for the Screen: Two Case Studies”, in Pérez, H.J. (ed.) Opera and Video. Technology and Spectatorship. Bern: Peter Lang,. 115-127.

Radigales, J. (2012). “Visiones contemporáneas de la ópera en el audiovisual”, in Fraile, T. & Viñuela, E. (eds.): La música en el lenguaje audiovisual: aproximaciones multidisciplinares a una comunicación mediática. Sevilla: Arcibel, 223-244.

Salazar A. (ed.), Juan Gelman. Poética y gramática contra el olvido. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2012, pp. 17-28.

Salazar A. (ed.), “La España renaciente de Valentín de Pedro: herencia modernista y preludio de la polémica sobre el ‘meridiano intelectual de Hispanoamérica’”, en Carmen de Mora y Alfonso García Morales (eds.), Viajeros, diplomáticos y exiliados. Escritores hispanoamericanos en España, 1914-1939. Vol. II, Frankfurt: Peter Lang, 2012, pp. 289-320.

Viadel, F. (2012), Valencianisme, l'aportació positiva. Cultura i política, 1962-2012. València: Universitat de València.

Serveis que ofereix el grup

EIDOS ofereix serveis d'estudis, consultoria i formació en l'àmbit de la comunicació, el periodisme, la comunicació corporativa i l'audiovisual. El grup de recerca col·labora habitualment amb l’empresa pública i amb institucions privades, realitzant projectes de recerca específics i consultoria en àmbits vinculats als mitjans de comunicació i les indústries culturals.

Llistat de serveis:

 • Disseny i execució d'estudis
 • Estudis de mercat i anàlisi del sector
 • Consultoria i assessorament
 • Formació a mida
 • Tallers de difusió i divulgació
blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur