Diploma d'Especialització Universitària en Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu
Durada 9 mesos
Crèdits 30 ECTS
CoordinacióProf. Cori Casanova i Barberà, Prof. Josep M. Vila i Rovira
masters-i-postgraus-urlPLOG

Pla d'estudis

MÒDUL 1. Patologia i exploració de la veu (15 ECTS)

 1. Aprofundiment en anatomia i fisiologia de la veu
 2. Acústica de la veu. Activitats de laboratori
 3. Avaluació i diagnòstic en els trastorns vocals
 4. Recursos informàtics per a la descripció i l’avaluació vocal
 5. Patologia vocal funcional, congènita i neurològica
 6. Alteracions de la veu en la infantesa
 7. Neoplàsia de laringe
 8. Veu professional
 9. Implicacions funcionals de la fonocirurgia

MÒDUL 2. Intervenció logopèdica en veu (15 ECTS)

 1. Llenguatge musical aplicat a la intervenció logopèdica en trastorns de la veu
 2. Tècnica corporal personal i d’aplicació al trastorn de la veu
 3. Tècnica vocal personal i d’aplicació al trastorn de la veu
 4. Intervenció logopèdica en patologia vocal funcional, congènita i neurològica
 5. Intervenció logopèdica en la disfonia infantil
 6. Intervenció logopèdica en la neoplàsia de laringe. Coneixement de la veu esofàgica
 7. Instruments d’avaluació de les intervencions logopèdiques