FAHRENHEIT: Grup de recerca sobre control i límits de les representacions mediàtiques

recerca
 • Control i límits de les representacions mediàtiques.
 • Censura i tabú. Regulacions legals i culturals en la ficció audiovisual contemporània (cinema, televisió, videojocs, nous mitjans).
 • Marcs legals de les representacions audiovisuals a l'Estat espanyol.
 • Representacions, autoficcions i censura. 
 • Context social i cultural i límits de les representacions.
 • Cultura, art i tabú.
 • Indústria audiovisual (producció, distribució i consum) i formes de regulació i autoregulació.
 • Cultura hegemònica, popular i mediàtica en relació al control de les representacions.
 • Polítiques de recepció i formes de control en les ficcions audiovisuals.
 • Representacions prohibides: cos, identitat, gènere.
 • Representacions prohibides: política, ideologia i terrorisme.
 • Representacions prohibides: història i memòria.
 • Representacions prohibides: gèneres audiovisuals.